EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

14 грудня у рамках угоди про співпрацю між Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького та Харківською державною академією фізичної культури студенти 4 курсу факультету громадського розвитку та здоров’я спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» прослухали гостьову лекцію на тему» ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ». ЇЇ прочитала к.фіз.вих., доцентка кафедри фізкультурно-спортивної реабілітації Харківської державної академії фізичної культури Рубан Лариса Анатоліївна.

Детальніше: Гостьова лекція для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 227...

01 15 12 22


На кафедрі реабілітації та здоров’я людини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького відбулась зустріч стейкголдерів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на якій було обговорено проєкти оновленої освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня та ОПП «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Детальніше: ЗУСТРІЧ СТЕЙКХОЛДЕРІВ