EN   UA

КАФЕДРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

 

     Завідувач кафедри кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Івасик Наталія Орестівна

e mail kafreablvet@gmail.com

дж1

2 лютого 2024 року студенти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького факультету громадського розвитку та здоров’я, які навчаються на освітній програмі “Фізична терапія, ерготерапія” першого (бакалаврського) рівня, ОП “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня та ОП “Фармація, промислова фармація” магістерського рівня вищої освіти галузі знань “Охорона здоров’я” відвідали відкриту лекцію, яку їм прочитали представники ГО “Говори!”.

Детальніше: Відкрита лекція з діджиталізації для освітніх програм сфери охорони здоров’я у Львівському...

 Мехад

Французька неурядова організація Mehad, партнером якої є Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, постійно надає можливість викладачам кафедри реабілітації та здоров’я людини і здобувачам вищої освіти у галузі охорони здоров’я підвищувати свої теоретичні знання та практичні навички у галузі невідкладної допомоги та підтримки здоров’я людей, які постраждали внаслідок війни та природних катастроф.

Детальніше: На тренінгу з психотравми із mehad