EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

2

Однією із фахових компетентностей, які повинні бути сформованими у здобувачів відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, є здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду і вирішення правових спорів. У освітньо-професійній програмі «Право» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти формування цієї компетенції забезпечується під час вивчення навчальної дисципліни «Медіація у професійній діяльності юриста». Для ефективного викладання навчальної дисципліни та вироблення необхідних навичок відповідальна за дисципліну кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри права Олена Різенко пройшла базовий курс з медіації та тренінг-воркшоп з професійної етики медіатора.

Детальніше: Здатність застосовувати медіацію - сучасна компетенція юриста

1 1
Особливістю освітньо-професійної програми «Право» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти є детальне ознайомлення з правовим забезпеченням і проблемами адвокатури та адвокатської діяльності через теоретичне навчання та практичну підготовку.
Вже зовсім скоро магістранти проходитимуть виробничу практику в адвокатурі, а зараз вивчають обов'язкову освітню компоненту «Адвокатура в Україні» (лектор - д.ю.н. Андрій Гулик). У межах вивчення цієї навчальної дисципліни 16 березня 2023 р. було проведено заняття за участю адвоката Андрія Сташка, під час якого запрошений гість пригадав здобувачам порядок допуску та складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, а ще ознайомив з практичними аспектами роботи адвоката (взаємовідносини з клієнтом, формування клієнтської бази, дотримання принципу конфіденційності та збереження адвокатської таємниці тощо).

Детальніше: Заняття з практикуючим адвокатом

7 березня відбулася чергове засідання Юридичної клініки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, під час якого було представлено нових студентів-консультантів – здобувачів вищої освіти за ОПП «Право» старших курсів, які прийшли на зміну випускникам. Завідувач Юридичної клініки Богдан Мелех роз’яснив новим учасникам мету, завдання та принципи роботи Клініки, ознайомив з нормативними актами, які регламентують її діяльність, а також правами та обов'язками студентів-консультантів.

Детальніше: Юридична клініка поповнилася новими консультантами

1

Однією із дисциплін, які представлені у каталозі навчальних дисциплін вільного вибору для здобувачів першого рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» є кримінально-виконавче право. Метою цієї навчальної дисципліни є визначення принципів виконання кримінальних покарань, правового статусу засуджених, гарантій захисту їхніх прав, законних інтересів та обов'язків, а також порядку застосування до них заходів впливу з метою виправлення і ресоціалізації.

Детальніше: ЗАНЯТТЯ ЗА УЧАСТЮ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

12

Питанням, з яким часто стикаються правники у своїй професійній діяльності, є захист прав споживачів. Аби більш детальніше обговорити актуальні питання захисту прав споживачів, у нашому університеті, було проведено Круглий стіл на тему: «Захист прав споживачів в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні». Учасниками заходу стали: заступник начальника відділу ринкового на метрологічного нагляду Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Василь Шелеп, головний спеціаліст цього ж відділу Роман Сімонов, декан факультету громадського розвитку та здоров’я Руслан Пеленьо, в.о. завідувача кафедри права Юлія Коверко, доцент кафедри ветеринарно-санітарного інспектування Наталія Сусол, викладачі кафедри права та здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право».

Детальніше: Обговорення актуальних питань захисту прав споживачів