EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

Щороку в травні у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького проходить конференція «Дні студентської науки». Цього року в силу обставин вона відбувалася у режимі відео конференції.
Здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Право» мали змогу презентувати результати своїх наукових досліджень на секції «Розбудова правової держави в умовах євроінтеграційних процесів». У роботі секції взяло участь понад 30 здобувачів вищої освіти з нашого університету, а також з Університету Яна Кохановського в Кельцах (Республіка Польща) та з Кембриджського університету (Великобританія).

Детальніше: Дні студентської науки на кафедрі права

23 грудня на факультеті громадського розвитку та здоров’я відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».

Детальніше: Захист кваліфікаційних робіт зі спеціальності 081 «Право»

Доброю традицією вищої школи України є проведення гостьових лекцій за участі науково-педагогічних працівників, вчених, провідних фахівців вітчизняних і зарубіжних установ та організацій. Метою таких лекцій є поглиблене розкриття окремих тем освітніх компонентів, а ще – налагодження подальшої співпраці.
Детальніше: Гостьові лекції у правників

З метою закріплення набутих під час навчання теоретичних знань, ознайомлення з конкретними ділянками юридичної діяльності, структурою і специфікою роботи баз практики, формування навичок застосування чинного законодавства в конкретній сфері юридичної діяльності здобувачі вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти проходять виробничу практику. Під час проходження практики студенти також мають змогу зібрати фактичний матеріал для написання випускної кваліфікаційної роботи.

Детальніше: Захист звітів з виробничої практики

З 14 по 20 листопада у м. Познань (Республіка Польща) за фінансової підтримки Програми Європейського Союзу Еразмус+ проходили заходи з реалізації проєкту International Team Coaching. Мета проєкту - ознайомлення учасників з механізми та інструментами боротьби з фейками і хейтами у цифровому інформаційному середовищі.

Детальніше: Навчаємось боротися з фейками та давати відсіч популізму і ворожнечі