EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

Професійна освіта покладає на себе багато завдань, але найголовніше з них – це виховати гідних громадян, всебічно розвинених особистостей з широким світоглядом, здатних адаптуватися до вимог сучасного життя. Тому систематично в академічних групах наставники проводять години національно-патріотичного виховання, в основу яких покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства й нації в цілому.

Детальніше: Заняття з основ української державності, культури та духовності у студентів-правників

Виробнича практика здобувачів вищої освіти є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми «Право» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Ця практика має на меті відпрацювання та закріплення набутих під час теоретичного навчання компетентностей, що дає змогу підготувати майбутніх випускників до подальшої роботи за фахом.

Детальніше: За крок до професії…

З метою закріплення теоретичних знань здобувачі вищої освіти проходять навчальну практику. Цього року навчальна практика з освітніх компонентів «Кримінальне право» та «Цивільне право» у студентів-правників тривала з 24 травня до 4 червня.
Під час практики здобувачі вищої освіти під керівництвом старших викладачів кафедри права Ольги Капітан та Христини Машталір опрацьовували нормативно-правові акти, аналізували судову практику, складали юридичні документи та вирішували типові ситуаційні задачі з цивільного та кримінального права.

Детальніше: Навчальна практика у правників

Цікавим та неординарним стало завершення навчального курсу «Теорія держави і права» для здобувачів вищої освіти за ОПП «Право» 1 курсу (лекторка - кандидатка юридичних наук, старша викладачка Христина Віталіївна Машталір) - у проведенні останнього заняття взяв участь доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» Михайло Степанович Кельман. Для студентів-правників проф. Кельман М.С. відомий як співавтор підручника «Загальна теорія держави і права», з яким вони працювали протягом двох навчальних семестрів, готуючись до практичних занять.

Детальніше: Гостьова лекція з теорії держави і права

З 11 по 20 травня Університет Східної Англії (Великобританія) у співпраці з Програмою USAID «Нове правосуддя» для студентів-правників проводили Тренінг з питань етики, доброчесності та протидії корупції. Програма тренінгу ґрунтувалася на навчальних модулях, розроблених Управлінням ООН з наркотиків та злочинності в рамках ініціативи «Освіта заради справедливості».

Детальніше: Тренінг – цікавий та корисний досвід