EN   UA

Емблема кафедриКАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ 

 Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських  наук, професор Буцяк Василь Іванович

Контакти:
м. Львів, вул. Пекарська, 50
Головний корпус, тел.: (032) 239-26-93; 097 12 15 821,
E-mail: v.butsyak@gmail.com

 

 

1

Залучення зовнішніх стейкхолдерів до моніторингу якості освітньої діяльності є важливою складовою забезпечення конкурентоздатності випускників у сучасних умовах.

28 березня 2024 року відбулася робоча зустріч 1-го проректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Ігоря Турка, проректора з науково-педагогічної роботи Ігоря Двилюка, гаранта освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня “Біотехнології та біоінженерія” спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” Василя Буцяка, доцента кафедри біотехнології та радіології Оксани Штапенко з керівником фермерського господарства “Агро центр” Іваном Кільганом. Агропідприємство є потужним виробником біодизелю та гліцеролу на основі олії ріпаку та сої Західного регіону. Учасники зустрічі обговорили проєкт освітньо-професійної програми “Біотехнології та біоінженерія” для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, розглянули напрями співпраці, зокрема можливість впровадження дуальної форми здобуття освіти на виробничо-технічній базі фермерського господарства.

Допис підготувала Оксана ШТАПЕНКО, доктор біологічних наук