EN   UA

 

logo

 

КАФЕДРА ГЕНЕТИКИ І РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН

 

 

Музика Леся Іванівна, завідувач кафедри генетики і розведення тварин, доцент, кандидат біологічних наук

 

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Науково-дослідна робота викладачів

Музика Леся Іванівна

Напрям наукової діяльності:

Вплив різних чинників на формування продуктивності великої рогатої худоби окремих порід

Основні наукові роботи:

 1. Музика, Л.І., Боднар, П.В., Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Микитюк, В.В. (2022). Продуктивні та відтворювальні якості тварин української чорно-рябої молочної породи у племінних господарствах західного регіону України. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 24 (97), 213-217. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9734
 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Оріхівський, Т.В. (2022). Прискорення селекційного процесу у популяції чорно-рябої худоби шляхом використання генетичних маркерів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 24 (97), 213-217. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9735
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2020). Особливості генетичної структури симентальської породи великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 22 (93), 137-141. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9323
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2019). Вплив еколого-географічних особливостей розведення бурої карпатської породи на її генетичну структуру. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (91), 103-107. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9118
 1. Жмур, А., Музика, Л., Боднарук, В. (2019). Генетична дивергенція чорно-рябої худоби за алелями груп крові. Біологія тварин, 21 (3), 115. (Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 5-6 грудня 2019 р., м. Львів). URL: https://aminbiol.com.ua/images/Journal/2019/AB_2019_21_3_proceedings.pdf#page=31
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2018). Прорив молодих генетиків України. Сільський господар, 15-17.
 1. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Варіанти генетико-біохімічних маркерів у зв’язку з молочною продуктивністю. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (84), 98-103. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet8418
 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар П.В., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Ізоферментний спектр експресії генів органів великої рогатої худоби різного напрямку продуктивності. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (89), 67-70. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet8912
 1. Боднарук, В.Є., Щербатий, З.Є., Музика, Л. І., Жмур, А. Й., Оріхівський, Т. В. (2017). Генофонд деяких порід великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 131-134. DOI: https://doi.org/15421/nvlvet7429
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2017). Нові можливості ефективної селекції у скотарстві на основі вивчення геному. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 32-37. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet7907
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2016). Порівняльний аналіз генетичної структури батьківських порід та їх помісей. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, 2 (67), 21-24. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet6705
 1. Щербатий, З.Є., Козенко, О.В., Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2016). Сiра українська порода великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18; 1 (65); 3. 173-177. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3523
 1. Щербатий, З.Є., Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Музика, Л.І., Жмур, А.Й. (2015). Порiвняльний аналiз близькородинних видiв великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 17; 1 (61); 3. 293-299. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3593
 1. Щербатий, З.Є., Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Музика, Л.І., Жмур, А.Й. (2015). Порiвняльний аналiз близькородинних видiв великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 17; 1 (61); 3. 293-299. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3593
 1. Боднар, П.В., Музика, Л.І., Жмур, А.Й. (2015). Філософські, соціальні та психолого-педагогічні проблеми патріотичного виховання студентів. Парадигма національно-патріотичного виховання у ВНЗ : Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Львів, 25-30 листопада 2015 р.), 308-314. URL: http://www.vetuniver.lviv.ua/natsionalne-vykhovannia.html

Результати впровадження:

 1. Пристрій для видалення гною з тваринницьких приміщень. Патент на корисну модель № 22409 Україна. МПК A01K 1/01 (2006.01). № 200611743; заявл. 08.11.2006; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5. 6 с. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=93260
 1. Ежекторний гідрозмивний пристрій для тваринницьких приміщень: Патент на корисну модель № 27161 Україна. МПК (2006) A01K 1/00 F04F 5/00. № 200703978; заявл. 10.04.2007; опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17. 6 с. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=108527

Кропивка Юрій Григорович

Напрям наукової діяльності:

Селекційні та технологічні аспекти підвищення молочної продуктивності корів

Основні наукові роботи:

 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С., Кропивка, С.Й. (2022). Економічна ефективність використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту у раціонах високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 24 (96), 113-117. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9615
 1. Kropyvka, Yu, Bomko, V., Tytariova, O. (2022). Effect of balanced mineral supplements on milk productivity of cows. Animal Science and Food Technology, 13 (3), 28-34. DOI: https://doi.org/10.31548/animal.13(3).2022.28-34
 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С., Бабенко, С.П. (2021). Продуктивність корів і обмін цинку, мангану та кобальту у другі 100 днів лактації у разі використання їх змішанолігандних комплексів. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 1, 217-225. DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.27
 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С. (2021). Перетравність речовин, баланс Нітрогену, Цинку і Мангану у високопродуктивних корів голштинської породи німецької селекції в перший період лактації за згодовування змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки. 23 (94), 86-92. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9416
 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С. (2021). Різні рівні змішанолігандного комплексу Цинку, Мангану й Кобальту в годівлі високопродуктивних корів української чорно-рябої молочної породи в перший період лактації та їх вплив на споживання кормів, продуктивність, відтворні функції та гематологічні показники. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, 1 (22), 110-119. DOI: https://doi.org/10.36359/scivp.2021-22-1.12
 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С. (2021). Різні рівні змішанолігандного комплексу Цинку, Мангану й Кобальту в годівлі високопродуктивних корів української червоно-рябої молочної породи в перший період лактації. Корми і кормовиробництво, 91, 146-159. DOI: https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202191-13
 1. Бомко, В.С., Кропивка, Ю.Г. (2021). Використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту в годівлі високопродуктивних корів у пізній сухостійний період. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 9(2), 87-93. DOI: https://doi.org/10.32819/2021.92014
 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С. (2021). Ефективність використання змішанолігандних комплексів цинку, мангану й кобальту в годівлі високопродуктивних корів у ранній сухостійний період. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 3, 118-126. DOI: http://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.14
 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С., Кропивка, С.Й. (2021). Економічна ефективність використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту у раціонах високопродуктивних корів української червоно-рябої молочної породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 23 (95). 82-86. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9512
 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С., Бабенко, С.П. (2021). Вплив згодовування змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту на продуктивність корів, перетравність кормів та обмін нітрогену в останній період лактації. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Збірник наукових праць, 1, 34-41. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9289-2021-164-1-34-41
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2020). Особливості генетичної структури симентальської породи великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 22 (93), 137-141. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9323
 1. Кропивка, Ю. Г., Бомко, В. С. (2020). Перетравність кормів та обмін Нітрогену у високопродуктивних корів в перший період лактації за згодовування змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту. Таврійський науковий вісник, 113, 193–199. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.113.26
 1. Бомко, В.С., Кропивка, Ю.Г., Бомко, Л.Г. (2020). Обмін Цинку, Кобальту і Селену у високопродуктивних корів в перші 100 днів лактації за згодовування їм змішанолігандних комплексів. Таврійський науковий вісник, 114, 156-163. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.114.18
 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С. (2020). Показники якості молока, відтворення, крові та рубцевої рідини у високопродуктивних корів в перший період лактації за згодовування змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, 21(1), 105-112. DOI: https://doi.org/10.36359/scivp.2020-21-1.12
 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С. (2020). Вплив змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту в годівлі високопродуктивних корів у ранній сухостійний період на їх молочну продуктивність в перші 100 днів лактації та відтворні функції. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 22 (93), 132-136. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9322
 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С., Бабенко, С.П. (2020). Споживання корму, відтворні функції, рубцевий метаболізм, перетравність та баланс Нітрогену у високопродуктивних корів в другий період лактації за згодовування змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, 21(2), 76-85. DOI: https://doi.org/10.36359/scivp.2020-21-2.10
 1. Кропивка, Ю., Бомко, В. (2019). Вплив преміксів на основі металохелатів на відтворні якості високопродуктивних корів. Біологія тварин, 21 (3), 128. (Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 5-6 грудня 2019 р., м. Львів). URL: https://aminbiol.com.ua/images/Journal/2019/AB_2019_21_3_proceedings.pdf#page=44
 1. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С., Бабенко, С.П. (2019). Вплив згодовування змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану та Кобальту на продуктивність корів, перетравність кормів та обмін нітрогену в останній період лактації. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 1, 34-41. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9289-2021-164-1-34-41
 1. 19. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С., Бабенко, С.П. (2021). Продуктивність корів і обмін цинку, мангану та кобальту у другі 100 днів лактації у разі використання їх змішанолігандних комплексів. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 1, 217-225. DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk01.27
 1. Bomko, V., Kropyvka, Yu., Bomko, L., Chernyuk, S., Kropyvka, S., Gutyj, B. (2018). Effect of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese, and Cobalt on the Manganese balance in high-yielding cows during first 100-days lactation. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 420-425, DOI: 10.15421/2018_230. URL: https://www.ujecology.com/articles/effect-of-mixed-ligand-complexes-of-zinc-manganese-and-cobalt-on-the-manganese-balance-in-highyielding-cows-during-first.pdf
 1. Бомко, В.С., Кропивка, Ю.Г., Бомко, Л.Г. (2018). Обмін Цинку у високопродуктивних корів за згодовування змішано-лігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту. Біологія тварин, 2 (20), 15-23. DOI: https://doi.org/10.15407/animbiol20.02.015
 1. 22. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С. (2018). Вміст мікроелементів у кормах зони Лісостепу України. Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, 19 (2), 73-78. URL: https://www.scivp.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/09/12-1.pdf
 1. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Варіанти генетико-біохімічних маркерів у зв’язку з молочною продуктивністю. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (84), 98-103. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet8418
 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар П.В., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Ізоферментний спектр експресії генів органів великої рогатої худоби різного напрямку продуктивності. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (89), 67-70. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet8912
 1. 25. Kropyvka, Yu., Bomko, V. (2017). Influence of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese, Cobalt with Supplex Se and copper sulfate and potassium iodite on the milk productivity of high-productive holstein breeds of German selection. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 1-2, 52-56. URL: https://tvppt.btsau.edu.ua/sites/default/files/visnyky/pererobka/kropyvka_btf_1-2_2017.pdf
 1. 26. Кропивка, Ю.Г., Бомко, В.С. (2017). Ефективність використання преміксів на основі металохелатів у годівлі корів в перші 100 днів лактації. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 154-158. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/2799
 1. 27. Щербатий, З.Є., Боднар, П.В., Кропивка, Ю.Г. (2017). Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (74), 182-187. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet7440
 1. Руснак, П.Й., Щербатий, З.Є., Кропивка, Ю.Г., Козенко, О.В., Руснак, П.П. (2016). Динаміка росту живої маси нетелів різних порід та його прогнозування в окремі вікові періоди онтогенезу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18; 1 (65); 3. 120-126. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3513
 1. Руснак, П.Й., Щербатий, З.Є., Кропивка, Ю.Г., Руснак, П.П. Особливості росту живої маси телиць різних порід та його прогнозування в онтогенезі (2015). Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 17; 1 (61); 3. 184-191. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3574
 1. Руснак, П.Й., Щербатий, З.Є., Кропивка, Ю.Г., Руснак, П.П. (2015). Динаміка живої маси дочок різних бугаїв симентальської породи та її прогнозування в окремі вікові періоди онтогенезу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 17 (3), 302-308. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/558

Результати впровадження:

 1. Спосіб прогнозування скороспілості свиней в ранньому віці: Деклараційний патент на винахід № 52277 А Україна. № 2002042605; заявл. 02.04.2002; опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12. 5 с. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=55810
 1. Спосіб прогнозування молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи: Деклараційний патент на винахід № 53315 А Україна. № 2002043411; заявл. 24.04.2002; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 9. 5 с. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=53972
 1. Спосіб оцінки бугаїв-плідників молочних порід за якістю нащадків: Деклараційний патент на корисну модель № 3751 А Україна. № 2004031527; заявл. 02.03.2004; опубл. 15.12.2004, Бюл. № 12. 6 с. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=90499
 1. Спосіб підбору телиць і корів для комплектування маточного поголів’я стад української чорно-рябої молочної породи: Патент на корисну модель, Україна. № 73433 МПК А01К 67/02 (2006.01), опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18. 4 с. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=178084

Боднар Петро Васильович

Напрям наукової діяльності:

Оцінка селекційно-генетичних параметрів молочної худоби за використання різних методів селекції

Основні наукові роботи:

 1. Федорович, Є.І., Мазур, Н.П., Федорович, В.В., Шуплик, В.В., Боднар, П.В. (2022). Продуктивне довголіття молочної худоби в Україні: Монографія; за редакцією Є.І. Федорович та В.В. Федоровича. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2022. 240 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1Il1opeUkuUBfVhg8kyD_8OWEr5LNeL30/view?usp=sharing
 1. Музика, Л.І., Боднар, П.В., Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Микитюк, В.В. (2022). Продуктивні та відтворювальні якості тварин української чорно-рябої молочної породи у племінних господарствах західного регіону України. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 24 (97), 213-217. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9734
 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Оріхівський, Т.В. (2022). Прискорення селекційного процесу у популяції чорно-рябої худоби шляхом використання генетичних маркерів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 24 (97), 213-217. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9735
 1. Федорович, Є.І., Салига, Ю.Т., Федорович, В.В., Мазур, Н.П., Боднар, П.В. (2022). Розвиток козівництва в Україні. Вісник аграрної науки, 2 (827), 42-49. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202202-06
 1. Fedorovych, E.I., Fedorovych, V.V., Semchuk, I.Y., Fedak, N.M., Ferenents, L.V., Mazur, N.P., Bodnar, P.V., Kuziv, M.I., Fedorovych,O.V., Orihivskyi, T.V., Gutyj, B.V., Slusar, M.V., Petriv, M.D., Fyl, S.I. (2021). Genetic potential and breeding value of animals – an essential component of the genetic progress in dairy cattle. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2), 306-312. DOI: 10.15421/2021_115. URL: https://www.ujecology.com/articles/genetic-potential-and-breeding-value-of-animals--an-essential-component-of-the-genetic-progress-in-dairy-cattle.pdf
 1. Borshch, O.O., Borshch, O.V., Sobolev, O.I., Gutyj, B.V., Sobolievа, S.V., Kachan, L.M., Mashkin, Yu.O., Bilkevich, V.V., Stovbetska, L.S., Kochuk-Yashchenko, O.A., Shalovylo, S.H., Cherniy, N., Matryshuk, T.V., Guta, Z.A., Bodnar, P.V. (2021). Hematological status of cows with different stress tolerance. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (7), 14-21. DOI: 10.15421/2021_237 URL: https://www.ujecology.com/articles/hematological-status-of-cows-with-different-stress-tolerance.pdf
 1. Федорович, Є.І., Федорович, В.В., Боднар, П.В., Филь, С.І., Димчук, А.В., Оріхівський, Т.В. (2021). Співвідносна мінливість фенотипових ознак та показників молочної продуктивності корів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 23 (95), 101-107. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9515
 1. 8. Слюсар, М.В., Боднар, П.В., Муженко, А.В. (2021). Розробка та інтеграція в навчальний процес промислової технології вирощування австралійського червоноклешневого рака з врахуванням його селекційних та господарськи корисних особливостей. Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток сільського господарства Польщі та України: електронний збірник наукових есе учасників наукового стажування (Республіка Польща, м. Краків, 12.10.2020–30.03.2021) / Сільськогосподарський університеті ім. Гуго Коллонтая, Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», 2021. С. 97-101. URL: https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2021/03/Есе-викладічів-ПНУ-4.pdf
 1. Mazur, N.P., Fedorovych, V.V., Fedorovych, E.I., Fedorovych, O.V., Bodnar, P.V., Gutyj, B.V., Kuziv, M.I., Kuziv, N.M., Orikhivskyi, T.V., Grabovska, O.S., Denys, H.H., Stakhiv, N.P., Hudyma, V.Yu., Pakholkiv, N.I. (2020). Effect of morphological and biochemical blood composition on milk yield in Simmental breed cows of different production types. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (2), 61-67. DOI: 10.15421/2020_110. URL: https://www.ujecology.com/abstract/effect-of-morphological-and-biochemical-blood-composition-on-milk-yield-in-simmental-breed-cows-of-different-production--54066.html
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2020). Особливості генетичної структури симентальської породи великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 22 (93), 137-141. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9323
 1. Филь, С.І., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2019). Молочна продуктивність корів-дочок різних бугаїв-плідників. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 21 (90). 68-75. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9012
 1. 12. Филь, С.І., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2019). Динаміка молочної продуктивності корів різних ліній. Розведення і генетика тварин, 57, 136-142. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.57.16
 1. 13. Федорович, Є., Филь, С., Боднар, П. (2019). Відтворювальна здатність молочної худоби різних генерацій у високопродуктивних стадах. Тваринництво України, 3-4. 12–17. URL: https://tvarynnyctvoua.at.ua/TU_3-4-2019.pdf
 1. 14. Федорович, Є.І., Филь, С.І., Боднар, П.В. (2019). Екстер’єрні особливості корів та їх потомків різних генерацій у високопродуктивних стадах. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 21 (91), 76-82. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9113
 1. 15. Федорович, Є.І., Федорович, В.В., Мазур, Н.П., Боднар, П.В., Филь, С.І. (2019). Вплив середовищних чинників на молочну продуктивність корів. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво, 3 (38), 44-52. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.3.7
 1. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й. (2019). Український вчений – засновник американської популяційної генетики. Сільський господар, 17-20.
 1. 17. Федорович, Є.І., Филь, С.І., Боднар, П.В. (2019). Характеристика родин корів з урахуванням рівня їх надою та племінної цінності. Тваринництво та технології харчових продуктів, 2 (10), 40-46. DOI: https://doi.org/10.31548/animal2019.02.051
 1. 18. Федорович, Є.І., Филь, С.І., Боднар, П.В. (2019). Оцінка родин молочного стада за продуктивністю та племінною цінністю. Розведення і генетика тварин, 58, 58-66. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.58.08
 1. 19. Боднар, П., Боднарук, В. (2019). Жива маса та екстер’єрні особливості корів-первісток різних генотипів української чорно-рябої молочної породи. Біологія тварин, 21 (3), 99. (Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 5-6 грудня 2019 р., м. Львів). URL: https://aminbiol.com.ua/images/Journal/2019/AB_2019_21_3_proceedings.pdf#page=15
 1. 20. Федорович, Є.І., Федорович, В.В., Мазур, Н.П., Боднар, П.В., Филь, С.І. (2019). Відтворювальна здатність корів та їх потомків різних генерацій. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво, 4 (39), 45-51. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.4.3
 1. 21. Филь, С.І., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2019). Динаміка росту живої маси корів різних генерацій у період їх вирощування. Науково-інформаційний вісник: Збірн. інформ. повід., статей, доповідей і тез наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, магістрів, студентів. ДВНЗ «Херсонський ДАУ», 12, 222–228. URL: http://ksau.kherson.ua/files/documents/Visnyky%20BTF/Випуск%2012.pdf
 1. Khariv, M., Gutyj, B., Ohorodnyk, N., Vishchur, O., Khariv, I., Solovodzinska, I., Mudrak, D., Grymak, C., Bodnar, P. (2017). Activity of the T- and B-system of the cell immunity of animals under conditions of oxidation stress and effects of the liposomal drug. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 536-541. DOI: 10.15421/2017_157. URL: https://www.ujecology.com/articles/activity-of-the-t-and-bsystem-of-the-cell-immunity-of-animals-under-conditions-of-oxidation-stress-and-effects-of-the-li.pdf
 1. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Варіанти генетико-біохімічних маркерів у зв’язку з молочною продуктивністю. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (84), 98-103. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet8418
 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар П.В., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Ізоферментний спектр експресії генів органів великої рогатої худоби різного напрямку продуктивності. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (89), 67-70. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet8912
 1. Филь, С.І. Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2018). Молочна продуктивність корів та їх нащадків різних поколінь. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво, 7 (35), 55-60. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u104/visnik_sumskogo_nacionalnogo_agrarnogo_universitetu.pdf
 1. 26. Филь, С.І., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2018). Відтворювальна здатність корів та їх нащадків різних поколінь. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (89), 114-121. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet8921
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2018). Прорив молодих генетиків України. Сільський господар, 15-17.
 1. 28. Федорович, Є.І., Пославська, Ю.В., Боднар, П.В. (2017). Вплив показників відтворювальної здатності корів на формування їх молочної продуктивності. Аграрна наука та харчові технології, 3 (97), 213-223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anxt_2017_3_30
 1. 29. Пославська, Ю.В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2017). Тривалість та ефективність довічного використання корів залежно від їх надою за першу та кращу лактації. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (74), 175-181. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet7439
 1. 30. Пославська, Ю.В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2017). Вплив віку першого отелення корів на тривалість і ефективність їх довічного використання. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, 18 (1), 251-256. URL: https://www.scivp.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/09/44-2.pdf
 1. 31. Федорович Є. І., Пославська, Ю.В., Боднар, П.В. (2017). Залежність тривалості та ефективності довічного використання корів від їх лінійної належності. Науково-технічний бюлетень, 117, 211-217. URL: http://animal.kharkov.ua/archiv/ntb/NTB%20117.pdf
 1. 32. Пославська, Ю.В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2017). Залежність продуктивного довголіття корів від їх індексу походження. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 87-92. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet7918
 1. 33. Щербатий, З.Є., Боднар, П.В., Кропивка, Ю.Г. (2017). Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (74), 182-187. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet7440
 1. Боднарук, В.Є., Щербатий, З.Є., Музика, Л. І., Жмур, А. Й., Оріхівський, Т. В. (2017). Генофонд деяких порід великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 131-134. DOI: https://doi.org/15421/nvlvet7429
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2017). Нові можливості ефективної селекції у скотарстві на основі вивчення геному. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 32-37. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet7907
 1. Боднарук, В., Боднар, П., Жмур, А. (2017). Можливості сучасної медицини та біотехнологій з розвитком комп’ютерних технологій. Сільський господар, 17-19.
 1. 37. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й. (2015). Роль генетики у вирішенні проблеми раку. Сільський господар, 10–11, 34-35.
 1. 38. Щербатий, З.Є., Козенко, О.В., Боднар, П.В., Боднарук, В.Є. (2016). Відтворна здатність телиць та корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різного походження. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, № 1 (65), 3. 177-184. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3524
 1. Боднарук, В.Є., Кропивка, Ю.Г., Боднар, П.В., Жмур, А.Й. (2016). Генетична терапія. Сільський господар, 19-21.
 1. 40. Пославська, Ю. В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2016). Особливості росту живої маси корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, 2 (67), 199-203. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet6744
 1. 41. Пославська, Ю. В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2016). Вплив екстер’єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи на формування їх подальшої молочної продуктивності. Розведення і генетика тварин, 51, 131-139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rgt_2016_51_20
 1. 42. Пославська, Ю. В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2016). Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси і віку при першому осіменінні та першому отеленні. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Твариництво, 5 (29), 89-95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_tvar_2016_5_21
 1. 43. Федорович, Є.І., Пославська, Ю. В., Боднар, П.В. (2016). Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від продуктивності їх матерів. Науковий вісник "Асканія-Нова", 9, 230-237. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvan_2016_9_28
 1. 44. Щербатий, З.Є., Боднар, П.В., Кропивка, Ю.Г. (2016). Динаміка росту живої маси та екстер'єрно-конституційні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18 (2), 281-286. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet6761
 1. Щербатий, З.Є., Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Музика, Л.І., Жмур, А.Й. (2015). Порiвняльний аналiз близькородинних видiв великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 17 (1), 293-299. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3593
 1. 46. Щербатий, З.Є., Боднар, П.В., Боднарук, В.Є. (2015). Відтворна здатність телиць та корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних ліній. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 17 (1), 286-293. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3592
 1. 47. Щербатий, З.Є., Боднар, П.В. (2015). Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи дочок різних голштинських бугаїв. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 17 (3), 347–354. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/574
 1. 48. Боднар, П.В., Боднар, М.Р. (2015). Використання селекційних індексів за комплексом фенотипових ознак в селекції молочної худоби та диференціації її за господарським призначенням. Біологія тварин, 17 (4), 163. (за матер. XІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», м. Львів, 3-4 грудня 2015 р.). URL: http://aminbiol.com.ua/20154pdf/22.pdf#page=6
 1. 49. Щербатий, З.Є., Боднар, П.В. (2015). Довічна продуктивність та економічна ефективність розведення корів української чорно-рябої молочної різних генотипів в умовах Прикарпаття. Науково-інформаційний вісник : Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів / Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет” / Біолого-технологічний факультет, 5, 48-49. URL: https://drive.google.com/file/d/1p_9ngii1fAELNJ9f2Y0qnYgrKUsia5pe/view?usp=sharing
 1. 50. Щербатий, З.Є., Боднар, П.В. (2015). Динаміка живої маси корів різних генотипів української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування. Науково-інформаційний вісник : Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів / Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет” / Біолого-технологічний факультет, 5, 49-50. URL: https://drive.google.com/file/d/1U8IUDpMQxLVxVdTjaI2fIyxQwQ0e-x0E/view?usp=sharing
 1. 51. Щербатий, З.Є., Боднар, П.В. (2015). Динаміка живої маси корів української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування дочок різних голштинських бугаїв. Сільський господар, 1–3, 15-22.
 1. 52. Боднар, П.В., Щербатий, З.Є. (2015). Вплив матерів на молочну продуктивність дочок української чорно-рябої молочної породи. Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи : Матер. V міжн. наук.-практ. конф. (21–22 травня 2015 р., м. Камянець-Подільський) / Подільський держ. аграрно-технолог. у-т, Ф-т ТВППТ, 76-77.
 1. Боднар, П.В., Музика, Л.І., Жмур, А.Й. (2015). Філософські, соціальні та психолого-педагогічні проблеми патріотичного виховання студентів. Парадигма національно-патріотичного виховання у ВНЗ : Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Львів, 25-30 листопада 2015 р.), 308-314. URL: http://www.vetuniver.lviv.ua/natsionalne-vykhovannia.html
 1. Боднар, П.В., Боднарук, В.Є., Оріхівський, Т.В. (2015). Етапи та механізми реалізації патріотичного виховання студенської молоді. Парадигма національно-патріотичного виховання у ВНЗ : Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Львів, 25-30 листопада 2015 р.), 314-320. URL: http://www.vetuniver.lviv.ua/natsionalne-vykhovannia.html
 1. Жмур, А.Й., Боднар, П.В., Оріхівський, Т.В. (2015). Громадський побут і звичаєвість. Основи української державності, культури і духовності. Навчальний посібник кураторів для студентів академічних груп. Львів, 2015. С. 343-377. URL: https://drive.google.com/file/d/1eGYu66E8rv4E2feL_LM8GBIkr9DK-nF8/view?usp=sharing
 1. Жмур, А.Й., Боднар, П.В., Оріхівський, Т.В. (2015). Національна кухня. Основи української державності, культури і духовності. Навчальний посібник кураторів для студентів академічних груп. Львів, 2015. С. 378-414. https://drive.google.com/file/d/1eGYu66E8rv4E2feL_LM8GBIkr9DK-nF8/view?usp=sharing

Результати впровадження:

 1. Спосіб добору телиць для комплектування маточного поголів’я стад української чорно-рябої молочної породи: патент на корисну модель, Україна. № 41082 МПК А01К 67/02 (2008.01), опубл. 12.05.2009, Бюл. № 9. 10 с. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=132133&chapter=biblio
 1. Спосіб підбору телиць і корів для комплектування маточного поголів’я стад української чорно-рябої молочної породи: Патент на корисну модель, Україна. № 73433 МПК А01К 67/02 (2006.01), опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18. 4 с. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=178084

Оріхівський Тарас Володимирович

Напрям наукової діяльності:

Оцінка селекційно-генетичних параметрів великої рогатої худоби молочного і комбінованого напрямків продуктивності різних виробничих типів

Основні наукові роботи:

 1. Оріхівський, Т.В., Федорович, Є.І., Мазур, Н.П., Кришталь, О.С. (2022). Селекційно-генетичні особливості тварин симентальської породи різних виробничих типів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 24(97), 191-202. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9732
 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Оріхівський, Т.В. (2022). Прискорення селекційного процесу у популяції чорно-рябої худоби шляхом використання генетичних маркерів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 24 (97), 213-217. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9735
 1. Федорович, Є.І., Федорович, В.В., Боднар, П.В., Филь, С.І., Димчук, А.В., Оріхівський, Т.В. (2021). Співвідносна мінливість фенотипових ознак та показників молочної продуктивності корів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 23 (95), 101-107. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9515
 1. Fedorovych, Ye., Fedorovych, V., Mazur, N., Orikhivskyi, Т. (2021). Economically useful features of cows of different production types of Simmental breed. The Animal Biology, 3 (23). The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGROBIOPERSPECTIVES (29–30 September 2021, Lviv, Ukraine), 34-35. URL: https://www.inenbiol.com/images/stories/konfer/2021/agrobioforum/AB_2021_23_3.pdf#page=36
 1. Семчук, І.Я., Оріхівський, Т.В. (2021). Вимоги до кормовиробництва при годівлі великої рогатої худоби. Current issues of modern science and practice. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference (May 17-19, 2021, Rome, Italy), 18-20. URL: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2021/05/XIV-Conference-Current-issues-of-modern-science-and-practice.pdf
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2020). Особливості генетичної структури симентальської породи великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 22 (93), 137-141. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9323
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2019). Вплив еколого-географічних особливостей розведення бурої карпатської породи на її генетичну структуру. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (91), 103-107. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9118
 1. Оріхівський, Т.В., Федорович, В.В., Мазур, Н.П., Пирлог, A. (2019). Динаміка вагового росту телиць симентальської породи різних виробничих типів. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, 20 (2), 366-374. DOI: https://doi.org/10.36359/scivp.2019-20-2.48
 1. Оріхівський, Т.В., Мазур, Н.П., Федорович, В.В. (2019). Формування екстер’єру корів симентальської породи різних виробничих типів. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 108, 166-171. DOI: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.108.22
 1. Оріхівський, Т.В., Федорович, В.В., Мазур, Н.П. (2019). Що формує виробничий тип та молочну продуктивність корів симентальської породи (Формування виробничих типів та молочної продуктивності корів симентальської породи). Тваринництво України, 3-4, 26-32. URL: https://tvarynnyctvoua.at.ua/TU_3-4-2019.pdf
 1. Оріхівський, Т.В., Мазур, Н.П., Федорович, В.В. (2019). Оцінка відтворювальної здатності корів різних виробничих типів симентальської породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (91), 111-115. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9120
 1. Оріхівський, Т. В., Мазур, Н. П., Федорович, В. В. (2019). Характер лактаційної діяльності корів різних виробничих типів симентальської породи. Розведення і генетика тварин, 58, 23-32. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.58.04
 1. Оріхівський, Т.В. (2019). Забійні якості та сортовий склад туш бугайців різних виробничих типів симентальської породи. Матеріали VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України» (с. Оброшине, 14 листопада 2019 р.). Львів-Оброшине, 2019. С. 49-50. URL: https://isgkr.com.ua/images/sampledata/Tezy/Tezy_2019.pdf
 1. Оріхівський, Т.В., Федорович, В.В., Мазур, Н.П. (2019). Вплив належності корів симентальської породи до виробничого типу на тривалість їх тільності. Науково-інформаційний вісник: Збірн. інформ. повід., статей, доповідей і тез наук.-прак. конф. викладачів, аспірантів, магістрів, студентів. ДВНЗ «Херсонський ДАУ», 12, 65-68. URL: http://ksau.kherson.ua/files/documents/Visnyky%20BTF/Випуск%2012.pdf
 1. Оріхівський, Т.В., Федорович, В.В., Мазур, Н.П. (2019). Молочна продуктивність корів симентальської породи різних виробничих типів. Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів: Збірн. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф.(16-17 травня 2019 р., м. Житомир). Житомир, 217–220. URL: https://drive.google.com/file/d/1zVIoJd1rpsimg2b2N9UqC2fwPDedoGOA/view?usp=drive_link
 1. Оріхівський, Т.В. (2019). Ваговий ріст телиць симентальської породи. Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві: матеріали XVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю, присвяченій 80-й річниці від дня народження академіка УААН Валерія Петровича Бурката. Чубинське, 27-28. URL: http://digest.iabg.org.ua/images/digest/2019/160919.pdf
 1. Оріхівський, Т.В. (2019). Особливості формування молочної продуктивності у корів різних виробничих типів симентальської породи. Біологія тварин, 21 (3), 140. (Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 5-6 грудня 2019 р., м. Львів). URL: https://aminbiol.com.ua/images/Journal/2019/AB_2019_21_3_proceedings.pdf
 1. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Варіанти генетико-біохімічних маркерів у зв’язку з молочною продуктивністю. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (84), 98-103. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet8418
 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар П.В., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Ізоферментний спектр експресії генів органів великої рогатої худоби різного напрямку продуктивності. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (89), 67-70. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet8912
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2018). Прорив молодих генетиків України. Сільський господар, 15-17.
 1. Боднарук, В.Є., Щербатий, З.Є., Музика, Л. І., Жмур, А. Й., Оріхівський, Т. В. (2017). Генофонд деяких порід великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 131-134. DOI: https://doi.org/15421/nvlvet7429
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2017). Нові можливості ефективної селекції у скотарстві на основі вивчення геному. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 32-37. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet7907
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2016). Порівняльний аналіз генетичної структури батьківських порід та їх помісей. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, 2 (67), 21-24. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet6705
 1. Щербатий, З.Є., Козенко, О.В., Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2016). Сiра українська порода великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18; 1 (65); 3. 173-177. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3523
 1. Федорович, В.В., Оріхівський, Т.В., Бабік, Н.П., Федорович, Є.І., Осередчук, Р.С. (2016). Характеристика корів симентальської породи за господарськи корисними ознаками в умовах Львівщини. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18; 2 (67), 255-260. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet6756
 1. 26. Федорович, В.В., Оріхівський, Т.В., Бабік, Н.П. (2015). Залежність молочної продуктивності корів симентальської породи від промірів статей тіла після їх першого отелення. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 17; 1 (61); 3. 218-226. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3580
 1. 27. Оріхівський, Т.В., Федорович, В.В., Гурський, І.М. (2015). Залежність молочної продуктивності корів симентальської породи від показників їх відтворювальної здатності. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 17; 3 (63). 263-268. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/558
 1. 28. Боднар, П.В., Боднарук, В.Є., Оріхівський, Т.В. (2015). Етапи та механізми реалізації патріотичного виховання студенської молоді. Парадигма національно-патріотичного виховання у ВНЗ : Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Львів, 25-30 листопада 2015 р.), 314-320. URL: http://www.vetuniver.lviv.ua/natsionalne-vykhovannia.html
 1. Жмур, А.Й., Боднар, П.В., Оріхівський, Т.В. (2015). Громадський побут і звичаєвість. Основи української державності, культури і духовності. Навчальний посібник кураторів для студентів академічних груп. Львів, 2015. С. 343-377. URL: https://drive.google.com/file/d/1eGYu66E8rv4E2feL_LM8GBIkr9DK-nF8/view?usp=sharing
 1. Жмур, А.Й., Боднар, П.В., Оріхівський, Т.В. (2015). Національна кухня. Основи української державності, культури і духовності. Навчальний посібник кураторів для студентів академічних груп. Львів, 2015. С. 378-414. https://drive.google.com/file/d/1eGYu66E8rv4E2feL_LM8GBIkr9DK-nF8/view?usp=sharing

Результати впровадження:

 1. Спосіб підбору телиць і корів для комплектування маточного поголів’я стад української чорно-рябої молочної породи: Патент на корисну модель, Україна. № 73433 МПК А01К 67/02 (2006.01), опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18. 4 с. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=178084

Боднарук Володимир Євгенович

Напрям наукової діяльності:

Інтенсифікація селекційного процесу в молочному скотарстві шляхом використання генетико-біохімічних маркерів

Основні наукові роботи:

 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Оріхівський, Т.В. (2022). Прискорення селекційного процесу у популяції чорно-рябої худоби шляхом використання генетичних маркерів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 24 (97), 213-217. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9735
 1. Музика, Л.І., Боднар, П.В., Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Микитюк, В.В. (2022). Продуктивні та відтворювальні якості тварин української чорно-рябої молочної породи у племінних господарствах західного регіону України. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 24 (97), 213-217. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9734
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2020). Особливості генетичної структури симентальської породи великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 22 (93), 137-141. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9323
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2019). Вплив еколого-географічних особливостей розведення бурої карпатської породи на її генетичну структуру. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (91), 103-107. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9118
 1. 5. Боднар, П., Боднарук, В. (2019). Жива маса та екстер’єрні особливості корів-первісток різних генотипів української чорно-рябої молочної породи. Біологія тварин, 21 (3), 99. (Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 5-6 грудня 2019 р., м. Львів). URL: https://aminbiol.com.ua/images/Journal/2019/AB_2019_21_3_proceedings.pdf#page=15
 1. 6. Жмур, А., Музика, Л., Боднарук, В. (2019). Генетична дивергенція чорно-рябої худоби за алелями груп крові. Біологія тварин, 21 (3), 115. (Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 5-6 грудня 2019 р., м. Львів). URL: https://aminbiol.com.ua/images/Journal/2019/AB_2019_21_3_proceedings.pdf#page=31
 1. 7. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й. (2019). Український вчений – засновник американської популяційної генетики. Сільський господар, 17-20.
 1. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Варіанти генетико-біохімічних маркерів у зв’язку з молочною продуктивністю. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (84), 98-103. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet8418
 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар П.В., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Ізоферментний спектр експресії генів органів великої рогатої худоби різного напрямку продуктивності. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (89), 67-70. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet8912
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2018). Прорив молодих генетиків України. Сільський господар, 15-17.
 1. Боднарук, В.Є., Щербатий, З.Є., Музика, Л. І., Жмур, А. Й., Оріхівський, Т. В. (2017). Генофонд деяких порід великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 131-134. DOI: https://doi.org/15421/nvlvet7429
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2017). Нові можливості ефективної селекції у скотарстві на основі вивчення геному. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 32-37. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet7907
 1. 13. Боднарук, В., Боднар, П., Жмур, А. (2017). Можливості сучасної медицини та біотехнологій з розвитком комп’ютерних технологій. Сільський господар, 17-19.
 1. 14. Щербатий, З.Є., Козенко, О.В., Боднар, П.В., Боднарук, В.Є. (2016). Відтворна здатність телиць та корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різного походження. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, № 1 (65), 3. 177-184. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3524
 1. Боднарук, В.Є., Кропивка, Ю.Г., Боднар, П.В., Жмур, А.Й. (2016). Генетична терапія. Сільський господар, 19–21.
 1. 16. Жмур, А.Й., Боднарук, В.Є. (2016). Генетична диференціація чорно-рябої худоби за В-системою груп крові. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, №2 (67), 94–96. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet6721
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2016). Порівняльний аналіз генетичної структури батьківських порід та їх помісей. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, 2 (67), 21-24. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet6705
 1. Щербатий, З.Є., Козенко, О.В., Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2016). Сiра українська порода великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18; 1 (65); 3. 173-177. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3523
 1. Щербатий, З.Є., Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Музика, Л.І., Жмур, А.Й. (2015). Порiвняльний аналiз близькородинних видiв великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 17; 1 (61); 3. 293-299. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3593
 1. 20. Жмур, А.Й., Боднарук, В.Є. (2015). Ступінь реалізації генетичного потенціалу плідників різних порід і генотипів у стаді української чорно-рябої молочної породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 17; 3 (63). 191-195. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/545
 1. 21. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й. (2015). Генетичні аспекти біотехнології та медицини. Сільський господар, 4–6, 5-6.
 1. 22. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й. (2015). Роль генетики у вирішенні проблеми раку. Сільський господар, 10–11, 34-35.
 1. Боднар, П.В., Боднарук, В.Є., Оріхівський, Т.В. (2015). Етапи та механізми реалізації патріотичного виховання студенської молоді. Парадигма національно-патріотичного виховання у ВНЗ : Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Львів, 25-30 листопада 2015 р.), 314-320. URL: http://www.vetuniver.lviv.ua/natsionalne-vykhovannia.html

Пославська Юлія Володимирівна

Напрям наукової діяльності:

Вплив різних чинників на формування молочної продуктивності та продуктивного довголіття корів

Основні наукові роботи:

 1. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Варіанти генетико-біохімічних маркерів у зв’язку з молочною продуктивністю. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (84), 98-103. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet8418
 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар П.В., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Ізоферментний спектр експресії генів органів великої рогатої худоби різного напрямку продуктивності. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (89), 67-70. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet8912
 1. Федорович, Є.І., Пославська, Ю.В., Боднар, П.В. (2017). Вплив показників відтворювальної здатності корів на формування їх молочної продуктивності. Аграрна наука та харчові технології, 3 (97), 213-223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anxt_2017_3_30
 1. 4. Пославська, Ю.В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2017). Тривалість та ефективність довічного використання корів залежно від їх надою за першу та кращу лактації. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (74), 175-181. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet7439
 1. Пославська, Ю.В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2017). Вплив віку першого отелення корів на тривалість і ефективність їх довічного використання. Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, 18 (1), 251-256. URL: https://www.scivp.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/09/44-2.pdf
 1. Федорович Є. І., Пославська, Ю.В., Боднар, П.В. (2017). Залежність тривалості та ефективності довічного використання корів від їх лінійної належності. Науково-технічний бюлетень, 117, 211-217. URL: http://animal.kharkov.ua/archiv/ntb/NTB%20117.pdf
 1. Пославська, Ю.В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2017). Залежність продуктивного довголіття корів від їх індексу походження. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 87-92. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet7918
 1. Пославська, Ю. В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2016). Особливості росту живої маси корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи у період їх вирощування. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, 2 (67), 199-203. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet6744
 1. Пославська, Ю. В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2016). Вплив екстер’єру корів-первісток української чорно-рябої молочної породи на формування їх подальшої молочної продуктивності. Розведення і генетика тварин, 51, 131-139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rgt_2016_51_20
 1. Пославська, Ю. В., Федорович, Є.І., Боднар, П.В. (2016). Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від живої маси і віку при першому осіменінні та першому отеленні. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Твариництво, 5 (29), 89-95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_tvar_2016_5_21
 1. Федорович, Є.І., Пославська, Ю. В., Боднар, П.В. (2016). Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від продуктивності їх матерів. Науковий вісник "Асканія-Нова", 9, 230-237. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvan_2016_9_28
 1. Пославська, Ю.В., Федорович, Є.І. (2016). Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої породи від індексу за походженням. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, 1 (65), 106-110. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3510
 1. Пославська, Ю.В., Федорович, Є.І. (2015). Молочна продуктивність корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 17, 1 (61), 156-161. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3569
 1. Пославська, Ю.В., Федорович, Є.І., Бабік, Н.П. (2015). Вплив сезону народження та сезону отелення корів на їх молочну продуктивність. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 17, 3 (63), 297-302. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_3_58
 1. Пославська, Ю.В. (2015). Використання селекційних індексів за комплексом фенотипових ознак в селекції молочної худоби та диференціації її за господарським призначенням. Біологія тварин, 17 (4), 196. (за матер. XІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», м. Львів, 3-4 грудня 2015 р.). URL: http://aminbiol.com.ua/20154pdf/22.pdf#page=38
 1. Пославська, Ю.В. (2015). Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різної лінійної належності. Науково-інформаційний вісник : Збірник інформаційних повідомлень, статтей, доповідей і тез науково-практичних конференцій викладачів, аспірантів, магістрів, студентів / Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет” / Біолого-технологічний факультет, 5, 34-35. URL: https://drive.google.com/file/d/1p_9ngii1fAELNJ9f2Y0qnYgrKUsia5pe/view?usp=sharing
 1. Пославська, Ю.В., Федорович, Є.І., Новак, І.В. (2014). Хімічний склад молока корів української чорно-рябої молочної породи впродовж лактаційного періоду. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 16, 3 (60), 165-169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3%283%29__24

Жмур Андрій Йосифович

Напрям наукової діяльності:

Інтенсифікація селекційного процесу в молочному скотарстві шляхом використання генетико-біохімічних маркерів

Основні наукові роботи:

 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Оріхівський, Т.В. (2022). Прискорення селекційного процесу у популяції чорно-рябої худоби шляхом використання генетичних маркерів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 24 (97), 213-217. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9735
 1. Музика, Л.І., Боднар, П.В., Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Микитюк, В.В. (2022). Продуктивні та відтворювальні якості тварин української чорно-рябої молочної породи у племінних господарствах західного регіону України. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 24 (97), 213-217. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9734
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2020). Особливості генетичної структури симентальської породи великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 22 (93), 137-141. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9323
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2019). Вплив еколого-географічних особливостей розведення бурої карпатської породи на її генетичну структуру. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (91), 103-107. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9118
 1. Жмур, А., Музика, Л., Боднарук, В. (2019). Генетична дивергенція чорно-рябої худоби за алелями груп крові. Біологія тварин, 21 (3), 115. (Матеріали ХVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 5-6 грудня 2019 р., м. Львів). URL: https://aminbiol.com.ua/images/Journal/2019/AB_2019_21_3_proceedings.pdf#page=31
 1. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й. (2019). Український вчений – засновник американської популяційної генетики. Сільський господар, 17-20.
 1. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Варіанти генетико-біохімічних маркерів у зв’язку з молочною продуктивністю. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (84), 98-103. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet8418
 1. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й., Музика, Л.І., Кропивка, Ю.Г., Боднар П.В., Оріхівський, Т.В., Пославська, Ю.В. (2018). Ізоферментний спектр експресії генів органів великої рогатої худоби різного напрямку продуктивності. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 20 (89), 67-70. DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet8912
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2018). Прорив молодих генетиків України. Сільський господар, 15-17.
 1. Боднарук, В.Є., Щербатий, З.Є., Музика, Л. І., Жмур, А. Й., Оріхівський, Т. В. (2017). Генофонд деяких порід великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 131-134. DOI: https://doi.org/15421/nvlvet7429
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Боднар, П.В., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2017). Нові можливості ефективної селекції у скотарстві на основі вивчення геному. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 19 (79), 32-37. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet7907
 1. 12. Боднарук, В., Боднар, П., Жмур, А. (2017). Можливості сучасної медицини та біотехнологій з розвитком комп’ютерних технологій. Сільський господар, 17-19.
 1. 13. Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Жмур, А.Й. (2015). Роль генетики у вирішенні проблеми раку. Сільський господар, 10–11, 34-35.
 1. 14. Щербатий, З.Є., Козенко, О.В., Боднар, П.В., Боднарук, В.Є. (2016). Відтворна здатність телиць та корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різного походження. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, № 1 (65), 3. 177-184. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3524
 1. Боднарук, В.Є., Кропивка, Ю.Г., Боднар, П.В., Жмур, А.Й. (2016). Генетична терапія. Сільський господар, 19–21.
 1. 16. Жмур, А.Й., Боднарук, В.Є. (2016). Генетична диференціація чорно-рябої худоби за В-системою груп крові. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, №2 (67), 94–96. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet6721
 1. Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2016). Порівняльний аналіз генетичної структури батьківських порід та їх помісей. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18, 2 (67), 21-24. DOI: https://doi.org/10.15421/nvlvet6705
 1. Щербатий, З.Є., Козенко, О.В., Боднарук, В.Є., Музика, Л.І., Жмур, А.Й., Оріхівський, Т.В. (2016). Сiра українська порода великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 18; 1 (65); 3. 173-177. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3523
 1. Щербатий, З.Є., Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Музика, Л.І., Жмур, А.Й. (2015). Порiвняльний аналiз близькородинних видiв великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 17; 1 (61); 3. 293-299. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3593
 1. Щербатий, З.Є., Боднарук, В.Є., Боднар, П.В., Музика, Л.І., Жмур, А.Й. (2015). Порiвняльний аналiз близькородинних видiв великої рогатої худоби. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 17; 1 (61); 3. 293-299. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture/article/view/3593
 1. 21. Жмур, А.Й., Боднарук, В.Є. (2015). Ступінь реалізації генетичного потенціалу плідників різних порід і генотипів у стаді української чорно-рябої молочної породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки, 17; 3 (63). 191-195. URL: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/545
 1. 22. Боднарук, В.Є., Жмур, А.Й. (2015). Генетичні аспекти біотехнології та медицини. Сільський господар, 4–6, 5-6.
 2. Боднар, П.В., Музика, Л.І., Жмур, А.Й. (2015). Філософські, соціальні та психолого-педагогічні проблеми патріотичного виховання студентів. Парадигма національно-патріотичного виховання у ВНЗ : Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Львів, 25-30 листопада 2015 р.), 308-314. URL: http://www.vetuniver.lviv.ua/natsionalne-vykhovannia.html
 1. Жмур, А.Й., Боднар, П.В., Оріхівський, Т.В. (2015). Громадський побут і звичаєвість. Основи української державності, культури і духовності. Навчальний посібник кураторів для студентів академічних груп. Львів, 2015. С. 343-377. URL: https://drive.google.com/file/d/1eGYu66E8rv4E2feL_LM8GBIkr9DK-nF8/view?usp=sharing
 1. Жмур, А.Й., Боднар, П.В., Оріхівський, Т.В. (2015). Національна кухня. Основи української державності, культури і духовності. Навчальний посібник кураторів для студентів академічних груп. Львів, 2015. С. 378-414. https://drive.google.com/file/d/1eGYu66E8rv4E2feL_LM8GBIkr9DK-nF8/view?usp=sharing
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru