EN   UA

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ М'ЯСА, М'ЯСНИХ ТА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ВИРОБІВ

Завідувач кафедри, доцент  Драчук Уляна Романівна 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

ОКР «Бакалавр»

“Теоретичні основи харчових виробництв” 2 курс

напрям підготовки 181“Харчові технології”

Мета вивчення дисципліни

  Мета вивчення дисципліни «Теоретичні основи харчових технологій»: ознайомити студентів з основними складовими харчових продуктів, їх будовою і змінами  під час технологічної обробки; дати основні поняття закономірностей і процесів спільних   для різних харчових виробництв; підкреслити цілісне уявлення про сукупність процесів,  які забезпечують задані властивості різних харчових продуктів, та необхідність використання комплексного підходу у вивченні, виборі й удосконаленні технологічних процесів.

«Загальні  технології  харчовИХ  ВИРОБНИЦТВ. 

технологія  хліба,  макаронних,  кондитерських  виробів  ТА  харчоконцентратів»

напрям підготовки 181«Харчові технології»

(технології жирів і жирозамінників)

факультет харчових технологій та біотехнології

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни – надбання знань, необхідних для розуміння технологічних процесів отримання продукції хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництва і харчових концентратів, а також опанування принципів виробничо-технологічної діяльності.

«Харчові технології» (3 курс)

«Технологія м’яса і м’ясних виробів»,

«Технологія риби і гідробіонтів»

«Технологія жирів і жирозамінників»

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

 факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета  - навчити студентів науково обґрунтовувати та оптимально реалізовувати сучасні технології , аналізувати виробничі ситуації,  приймати відповідні рішення щодо виконання технологічних процесів та розроблення складу і технології  виготовлення конкурентноспроможної продукції .

«Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясних виробів»

(3 курс)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

 факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань з фізико-хімічних та біохімічних основ технології м’ясопродуктів.

«Технологія галузі»

3 курс, 6  семестр

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

 факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни полягає в наданні студентам глибоких теоретичних знань та практичного досвіду технологій різноманітної продукції галузі та підготовки їх до самостійної ефективної професійної діяльності.

Робоча програма дозволить підготовити високоякісних спеціалістів галузі, які б вирішували основні завдання сучасної технології: рішення проблем якості харчових продуктів, раціональне використання сировини, створення нового покоління м'ясопродуктів загального і спеціального призначення.

«Хімія сировини»

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

 факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань з фізико-хімічних та біохімічних основ технології м’ясопродуктів.

 «ХІМІЯ СИРОВИНИ»

напрям підготовки 181«Харчові технології»

(технології жирів і жирозамінників)

факультет харчових технологій та біотехнології

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета: розкрити суть хімічних перетворень жирів під час їх добування, переробки, зберігання і використання.

 «СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ

ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»

напрям підготовки 181«Харчові технології»

факультет харчових технологій та біотехнології

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета: ознайомити студентів з основними принципами метрології, стандартизації та сертифікації в харчовій галузі України, а також розглянути порядок розроблення нових і перегляду діючих стандартів.

ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ ” (3 курс)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета: підготовка спеціалістів здатних виготовляти високоякісну продукцію згідно з опанованими сучасними технологіями, аналізувати виробничі ситуації, приймати оптимальні рішення щодо виконання технологічних процесів і розроблення складу і технологій виготовлення конкурентоспроможних олійно-жирових продуктів. Сприяти отриманню та поглиб­ленню знань і вмінь студентів щодо впливу хімічного складу і структури вихідної сировини, окремих технологічних про­цесів видобування й первинного очищення рослинних олій на показники їхнього складу, якості й безпеки та створення аплікаційних технологій олій, білково-ліпідннх та оліє-жирових продуктів.

«ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ

ОБРОБКИ СИРОВИНИ»

напрям підготовки 181«Харчові технології»

(технології жирів і жирозамінників)

факультет харчових технологій та біотехнології

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета: розкрити суть хімічних перетворень жирів під час їх добування, переробки, зберігання і використання.

"МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Основна мета дисципліни – навчити майбутніх фахівців науково обґрунтовувати та оптимально реалізовувати вибір і впровадження загальних сучасних методів хіміко-технологічного контролю складу, властивостей і якості продовольчої сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів та готової продукції харчових виробництв.

«Технологічне обладнання галузі» 3 курс

(технології жирів і жирозамінників)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

                  

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни є вивчення будови та принципу роботи технологічного обладнання яке використовується на підприємствах по виробництву жирів,  парфюмерно – кометичних продуктів, а також продуктів харчування із рослинних жирів.

Технологічне обладнання галузі ”

напрям підготовки 181“Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, 3-4 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – навчити студентів розуміти принципи будови сучасного технологічного обладнання, дати поняття про машини та апарати, їх структуру, передаточні механізми, первинні двигуни, виконавчі механізми (робочі органи) та їх розрахунок, а також шляхи удосконалення існуючого обладнання, можливість механізації та автоматизації технологічних процесів і управління ними.

“Мікробіологія галузі” (4 курс)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення).    

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни є вивчення напрямку реалізації біотехнічних методів у м’ясній промисловості та впровадження найсучасніших технології. Основою принципово нових  технології є цілеспрямоване використання м’ясопереробними підприємствами мікроорганізмів, тобто бактеріальних заквасочних культур – продуцентів ферментів, білків, незамінних амінокислот та вітамінів.

ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА САНІТАРНОЇ ТЕХНІКИ ”

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни - освоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу по розробці технічної документації для будівництва (реконструкції) будівель і споруд відповідно до вимог і умов їх роботи, закріплення цих знань при виконанні графічної роботи та застосування їх при вирішенні конкретних технічних питань у виробничих умовах.

ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ ”(4 курс)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета: підготовка спеціалістів здатних виготовляти високоякісну продукцію згідно з опанованими сучасними технологіями, аналізувати виробничі ситуації, приймати оптимальні рішення щодо виконання технологічних процесів і розроблення складу і технологій виготовлення конкурентоспроможних олійно-жирових продуктів. Сприяти отриманню та поглиб­ленню знань і вмінь студентів щодо впливу хімічного складу і структури вихідної сировини, окремих технологічних про­цесів видобування й первинного очищення рослинних олій на показники їхнього складу, якості й безпеки та створення аплікаційних технологій олій, білково-ліпідннх та оліє-жирових продуктів.

Технологія оздоровчих харчових продуктів”

напрям підготовки 181“Харчові технології”

(технологія жирів і жирозамінників, 4 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни “Технологія оздоровчих харчових продуктів” є з’ясування ролі окремих біокомпонентів у життєдіяльності організму людини та вивчення особливостей технологій отримання харчових продуктів нового покоління із заздалегідь прогнозованими властивостями, ознайомлення студентів з новими методами обробки природної функціональної сировини, як джерела необхідних функціональних інгредієнтів, формування теоретичних і практичних знань студентів як майбутніх фахівців м'ясної промисловості, а також навчити студентів з науково-обгрунтованих позицій аналізувати і вдосконалювати технологію виробництва м'ясопродуктів оздоровчого і профілактичного призначення в конкретних виробничих умовах.

Технологія оздоровчих харчових продуктів”

напрям підготовки 181“Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, 4 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

 

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни “Технологія оздоровчих харчових продуктів” є з’ясування ролі окремих біокомпонентів у життєдіяльності організму людини та вивчення особливостей технологій отримання харчових продуктів нового покоління із заздалегідь прогнозованими властивостями, ознайомлення студентів з новими методами обробки природної функціональної сировини, як джерела необхідних функціональних інгредієнтів, формування теоретичних і практичних знань студентів як майбутніх фахівців м'ясної промисловості, а також навчити студентів з науково-обгрунтованих позицій аналізувати і вдосконалювати технологію виробництва м'ясопродуктів оздоровчого і профілактичного призначення в конкретних виробничих умовах.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКТІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ ”

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

 

Мета навчальної дисципліни

Метою курсу «Управління якістю продуктів олійно-жирових підприємств» є:

  • забезпечення підготовки фахівців (інженерів-технологів) з вивчення питань управління якістю продуктів олійно-жирових виробництв;
  • ознайомлення з передовим зарубіжним досвідом у галузі управління якістю продукції та ефективності виробництва та споживання на основі стандартизації;
  • дати комплекс теоретичних і методичних знань організації, планування, мотивації і контролю в галузі управління якістю продуктів олійно-жирових виробництв;
  • набуття студентами практичних навичок допомоги підприємствам олійно-жирової галузі в організації ефективного управління якістю продукції та послуг.

“ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКТІВ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ”

напряму підготовки 181“Харчові технології”
спеціальності 8.05170104 “Технологія зберігання,
консервувания та переробки м’яса”

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Управління якістю продукції м’ясопереробних виробництв” є систематизація і закріплення у студентів теоретичних звань щодо якості та безпечності м’ясних продуктів і умінь щодо застосування методів та засобів, які сприяють отриманню безпечної продукції м’ясопереробних виробництв.

Технохімічний контроль”

напрям підготовки 181“Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, 4 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета - ознайомлення студентів з усім комплексом методів контролю якості тваринницької продукції: м'яса, субпродуктів, технічної сировини забою тварин, ковбасних виробів, та м'ясних копченостей, м'ясних консервів, кормового борошна, молока і молочних продуктів, риби і рибних продуктів, яєць і яйцепродуктів, меду.

«технохімічний контроль»

напрям підготовки 181«Харчові технології»

(технології жирів і жирозамінників)

факультет харчових технологій та біотехнології

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета: забезпечити формування у студентів теоретичних та практичних навичок проведення технохімічного контролю виробництв олійно-жирової галузі, навчити застосовувати отримані знання при визначенні якісних і кількісних показників сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції, передбачених стандартами і технічними умовами, для забезпечення правильного проведення технологічного процесу.

«Науково-дослідна робота» 4 курс

напрям підготовки 181«Харчові технології»

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета дисципліни.

Метою дисципліни є:  уміння знаходити ефективне рішення науково-технічних задач, чітко визначати взаємозв'язок науки і виробництва, а також оцінювати неподільність наукової і інженерної діяльності для забезпечення спеціалісту - інженеру-хіміку-технологу належного  рівня  кваліфікованої наукової і виробничої праці.

“Харчові добавки” 4 курс

напрям підготовки 181“Харчові технології” факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

      

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни є вивчення фізико-хімічних властивостей, джерел, методів одержання та токсикологічних властивостей усіх існуючих харчових добавок, що використовуються в харчовій промисловості, зокрема в Україні. Основою принципово сучасних  технології є цілеспрямоване використання підприємствами харчової промисловості різних харчових добавок з метою одержання продуктів із покращеними органолептичними та фізико-хімічними показниками.

 «ХАРЧОВІ ДОБАВКИ»

напрям підготовки 181«Харчові технології»

(технології жирів і жирозамінників)

факультет харчових технологій та біотехнології

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета: забезпечити формування у студентів теоретичних та практичних знань щодо харчових добавок, які використовуються в олійно-жировій галузі, навчити застосовувати отримані знання при визначенні якісних і кількісних показників сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції, передбачених стандартами і технічними умовами, для забезпечення одержання якісних продуктів харчування.

Проектування підприємств галузі з основами САПР”

напрям підготовки 181“Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, 4 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни - освоєння студентами теоретичного матеріалу по розробці технічної документації для будівництва (реконструкції) будівель і споруд відповідно до вимог та умов їх роботи, вміння графічного оформлення проектних робіт, застосування цих знань при вирішенні конкретних технічних питань у виробничих умовах.

“Проектування підприємств галузі з основами САПР” 4 курс

технології жирів і жирозамінників

 напрям підготовки 181“Харчові технології”            

Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Підприємства з видобування олії та олійно - екстракційні заводи проектуються згідно з завданнями, виданими кафедрою технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів, в якому вказуються вихідні дані для проектування, перелік розділів пояснювальної записки до проекту та термін виконання, обсяг графічної частини проекту.

Проектування починається з аналізу та уточнення: вихідних даних і місця будівництва (реконструкції) підприємства, заданої потужності цеху (заводу) з переробки сировини або вироблення готової продукції, асортименту готової продукції.

 

ОСНОВИ КРІОГЕННИХ ТА СУШИЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ”

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни – навчити студентів розуміти основи кріогенної техніки, властивості речовин у області кріогенних температур, будову, принцип дії та способи розрахунку систем зрідження газів і розділення газових сумішей, а також перспектив розвитку кріогенних технологій.

 ОКР «Бакалавр» (скорочена програма)

«ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ»

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

 факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Основи фізіології та гігієни харчування» є розкриття фізіолого-гігієнічного впливу продуктів харчування  і нутрієнтів  на стан здоровя та окремі функції організму. Ці знання дозволять майбутнім спеціаліста із фаху «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технологія жирів і жирозамінників» організувати виробництво м’ясопродуктів, що сприятиме формуванню оптимального харчового статуту населення.

Мікробіологія галузі

(скорочена програма 2 курс)

напрям підготовки 181“Харчові технології” факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

            

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни є вивчення напрямку реалізації біотехнічних методів у м’ясній промисловості та впровадження найсучасніших технології. Основою принципово нових  технології є цілеспрямоване використання м’ясопереробними підприємствами мікроорганізмів, тобто бактеріальних заквасочних культур – продуцентів ферментів, білків, незамінних амінокислот та вітамінів.

  Технологічне обладнання галузі ”

(скорочена форма)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, 2курс)

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

 Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни – навчити студентів розуміти принципи будови сучасного технологічного обладнання, дати поняття про машини та апарати, їх структуру, передаточні механізми, первинні двигуни, виконавчі механізми (робочі органи) та їх розрахунок, а також шляхи удосконалення існуючого обладнання, можливість механізації та автоматизації технологічних процесів і управління ними.

Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення”

(СКОРОЧЕНА ПРОГРАМА)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, 2 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

 Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни “Технологія оздоровчих харчових продуктів” є з’ясування ролі окремих біокомпонентів у життєдіяльності організму людини та вивчення особливостей технологій отримання харчових продуктів нового покоління із заздалегідь прогнозованими властивостями, ознайомлення студентів з новими методами обробки природної функціональної сировини, як джерела необхідних функціональних інгредієнтів, формування теоретичних і практичних знань студентів як майбутніх фахівців м'ясної промисловості, а також навчити студентів з науково-обгрунтованих позицій аналізувати і вдосконалювати технологію виробництва м'ясопродуктів оздоровчого і профілактичного призначення в конкретних виробничих умовах.

Проектування підприємств галузі з основами САПР”

(скорочена програма)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, 2 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

 Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни - освоєння студентами теоретичного матеріалу по розробці технічної документації для будівництва (реконструкції) будівель і споруд відповідно до вимог та умов їх роботи, вміння графічного оформлення проектних робіт, застосування цих знань при вирішенні конкретних технічних питань у виробничих умовах.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ

(скорочена програма)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета – ознайомлення студентів з усім комплексом методів контролю якості тваринницької продукції: м'яса, субпродуктів, технічної сировини забою тварин, ковбасних виробів, та м'ясних копченостей, м'ясних консервів, кормового борошна, молока і молочних продуктів, риби і рибних продуктів, яєць і яйцепродуктів, меду.

ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА САНІТАРНОЇ ТЕХНІКИ ”

(скорочена програма)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

 Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни - освоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу по розробці технічної документації для будівництва (реконструкції) будівель і споруд відповідно до вимог і умов їх роботи, закріплення цих знань при виконанні графічної роботи та застосування їх при вирішенні конкретних технічних питань у виробничих умовах.

стандартизація, Метрологія, сертифікація

та управління якістю

(скорочена програма)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними принципами метрології, стандартизації та сертифікації в харчовій галузі України, а також розглянути порядок розроблення нових і перегляду діючих стандартів.

“РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ

ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ”

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета та завдання навчальної дисципліни.

Основна мета дисципліни  навчити майбутніх фахівців науково обґрунтовувати та оптимально реалізовувати вибір і впровадження загальних сучасних технологій переробки і раціонального використання відходів олійно-жирової галузі, а також  методів хіміко-технологічного контролю складу, властивостей і якості відходів харчових виробництв.  Сприяти отриманню та поглиб­ленню знань і вмінь студентів щодо впливу хімічного складу і структури вихідної сировини, окремих технологічних про­цесів видобування й первинного очищення рослинних олій на показники їхнього складу, якості й безпеки та створення аплікаційних технологій олій, білково-ліпідннх та оліє-жирових продуктів.

«Технологія переробки птиці»

2 курс «сп»

напрям підготовки 181“Харчові технології”

факультет харчових технологій та біотехнології;

 факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета  навчальної дисципліни  – закріплення  та  поглиблення  знань,  які  студенти  одержали  в  процесі  навчання,  розвиток  організаторських  здібностей  і  практичне  їх  застосування.

Технологія галузі ”

(скорочена форма)

напрям підготовки 181“Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, 2 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета даного курсу - вивчення технологічних процесів виробництва м'яса і м'ясних виробів, ознайомлення студентів з новими методами обробки м'ясної сировини, формування теоретичних і практичних знань студентів як майбутніх фахівців м'ясної промисловості, а також навчити студентів з науково-обгрунтованих позицій аналізувати і вдосконалювати технологію виробництва м'ясопродуктів в конкретних виробничих умовах.

ОКР «Спеціаліст»

“Науково – дослідна робота”

 за напрямом підготовки  181«Харчові технології» спеціальність 7.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 7.05170102 «Технологія жирів та жирозамінників»

 Мета дисципліни

Метою дисципліни є: уміння знаходити ефективне рішення науково-технічних задач, чітко визначати взаємозв'язок науки і виробництва, а також оцінювати неподільність наукової і інженерної діяльності для забезпечення спеціалісту - інженеру-технологу належного  рівня  кваліфікованої наукової і виробничої праці.

“оптимізація та моделювання технологічних процесів галузі”

спеціальність 7.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета дисципліни

Мета дисципліни: підготовка студентів до експериментально – дослідницької та виробничої діяльності, пов’язаної з побудовою і використанням математичних моделей для опису, прогнозування, оптимізації та проведення аналізу окремих технологій м’яса та оліє - жирових виробництв.

Проектування м'ясопереробних підприємств”

напрям підготовки 181“Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, спеціалісти 1 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

 Мета навчальної дисципліни.

Мета дисципліни - освоєння студентами питань методики проектування підприємств м'ясної промисловості з врахуванням досвіду промисловості в частині раціональної організації виробництва, застосування передової технології та апаратури, економічних рішень будівельної частини, компонування цехів та генерального плану тощо.

Технологія м’ясних продуктів функціонального призначення”

напрям підготовки 181“Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, спеціалісти 1 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Технологія м’ясних продуктів функціонального призначення – навчально-наукова дисципліна, предметом якої є фізико-хімічні процеси та зміни, що відбуваються у м’ясі.  При переробці тваринної сировини на всіх її етапах у більшості випадків відбуваються біохімічні і зв’язані з ними фізико-хімічні перетворення різних її компонентів сировини. Розробка і вдосконалення технологічних процесів, обґрунтування правильності режимів повинні проводитися з врахуванням цих перетворень. Якість готових виробів залежить в основному від змін білків у процесах технологічної обробки тваринної сировини, тому вивчення фізико-хімічних та біохімічних властивостей тваринних білків, а також їх змін у результаті впливу різних факторів,що є однією із важливих задач цієї галузі.

ОКР «Магістр»

Біотехнологічні процеси у технології м’ясних продуктів

напрям підготовки 8.051701 “Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, магістри 1 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

 

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни «Біотехнологічні процеси у технології м’ясних продуктів» є: ознайомлення  студентів із принципами використання біологічних знань у виробництві практично цінних продуктів і набути розуміння про сучасні біотехнологічні процеси, які базуються на генетичній і клітинній інженерії. 

Особливо важливо дати уявлення про сучасний стан і перспективи використання стартових культур для виробництва ковбасних виробів, а також пропіоновокислих бактерій в м’ясному фарші.

 «біотехнологічні процеси у технології 

жирОВИХ ПРОДУКТів»

напрям підготовки 8.051701 «Харчові технології»

факультет харчових технологій та біотехнології

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета: забезпечити формування у студентів теоретичних та практичних знань і умінь в галузі біотехнологій виробництв олійно-жирової галузі, навчити застосовувати отримані знання при визначенні якісних і кількісних показників сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції, передбачених стандартами і технічними умовами, для забезпечення правильного проведення технологічного процесу.

 

“Інноваційні технологій м’ясних продуктів”

напрям підготовки 8.051701 “Харчові технології”

(технологія м'яса та м’ясних виробів, магістри 1 курс)

факультет харчових технологій та біотехнології; факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із новітніми технологіями виробництва оздоровчих харчових продуктів із різних видів сировини; з’ясування проблем, що стоять перед інноваціями в індустрії здорового харчування та оволодіння методами розроблення нових та удосконалення існуючих технологічних процесів з використанням високих технологій.

 «Сучасні досягнення харчової науки»

1,2 курс ОКР «Магістр»

спеціальність 8.05170104 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

         

Мета дисципліни

Мета курсу: Вивчення сучасного стану і перспективи розвитку, а також основних проблем, які існують у м’ясопереробній галузі.

 

«сУЧАСНі  досягнення  харчової  науки»

напрям підготовки 8.051701 «Харчові технології»

факультет харчових технологій та біотехнології

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета: ознайомити студентів з основними досягненнями у галузі світової харчової науки, представити характеристику і перспективи розвитку технологій харчових продуктів, їх удосконалення та модернізацію.

“Інноваційний інженірінг олійно-жирових виробництв”

спеціальність 8.05170102 «Технологія жирів та жирозамінників»

Мета дисципліни

Мета дисципліни: підготовка студентів до проведення аналізу та вміння створювати інноваційні проекти. Створення таких проектів повинні включати реалізацію, просування та дифузію інновацій в олійно-жировій галузі.

 

«методологія наукових досліджень»

напрям підготовки 8.051701 «Харчові технології»

факультет харчових технологій та біотехнології

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета: забезпечити формування у студентів магістратури теоретичних та практичних знань з методології і організації наукових досліджень та навичок дослідницької роботи в олійно-жировій галузі.

«РЕЧОВИНИ,  СУПУТНІ  АЦИЛГЛІЦЕРОЛАМ  ЖИРІВ»

напрям підготовки 8.051701 «Харчові технології»

факультет харчових технологій та біотехнології

факультет ветеринарної гігієни, екології та права (заочне відділення)

Мета навчальної дисципліни

Мета: формування системи знань з теорії і практики встановлення та дослідження складу олійно-жирової сировини та продукції з її використанням, а також підготовка та прийняття технологічних рішень для забезпечення ефективної роботи підприємств галузі, підвищення рівня їх конкурентоспроможності на вітчизняному та закордонному споживчому ринку і вирішення питань раціонального використання матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru