EN   UA

ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЗДОРОВ'Я 

 00124

Декан, професор, доктор ветеринарних наук   Пеленьо Руслан Андрійович

Заступники декана:
доцент,  кандидат технічних наук  Сливка Наталія Богданівна
доцент,   кандидат сільськогосподарських наук Сухорська Ольга Петрівна
доцент, кандидат ветеринарних наук Сус Галина Володимирівна

fb
     іnstagram    telegramm      vstupp

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Сьогодні на факультеті ветеринарної гігієни, екології та права відбулися збори трудового колективу, на яких заслухано звіт декана факультету Руслана Пеленя «Про результати діяльності факультету ветеринарної гігієни, екології та права у 2020-21 н.р. та завдання на 2021 -22 н.р.».


У своєму виступі Руслан Пеленьо представив основні доробки колективу факультету в складних умовах, що викликані пандемією COVID-19. На факультеті розпочато провадження освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Також створено міжнародний навчально-практичний центр «Фахової підготовки спеціалістів анімалотерапії». Декан відзначив ефективну профорієнтаційну роботу кафедр, результатом якої став вже традиційно хороший набір студентів на усі спеціальності за усіма освітніми ступенями. Зокрема контингент студентів факультету збільшився і складав на 01.10.2021 р. 655 денної і 370 заочної форм навчання. Також успішно відбулися підсумкові атестації здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» і «Магістр» та дипломи отримали 126 осіб.

Науковцями факультету опубліковано 22 статті у виданнях, що входять до наукометричних баз. У цьому навчальному році захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії, 1 – кандидата наук. Вчене звання професора отримав 1 і доцента отримали 6 науково-педагогічних працівників. За підтримки науково-педагогічних працівників кафедр факультету наші студенти взяли участь у студентських наукових конференціях та отримали дипломи різних ступенів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. Є вагомі досягнення у спорті.
Також на кафедрах факультету продовжується розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази.
У своєму виступі Руслан Андрійович окреслив план роботи факультету на наступний навчальний рік. Адже попереду акредитаційні експертизи трьох освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня, однієї - другого (магістерського) рівня та однієї освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти. Пріоритетним залишається посилення кадрового складу кафедр, покращення якості надання освітніх послуг та подальше забезпечення засад академічної доброчесності. Також одним із завдань є створення ради роботодавців факультету, організація зустрічей із стейкхолдерами та пошук компаній, підприємств і закладів для розширення баз практики та майбутнього працевлаштування випускників. Актуальним залишається і розширення міжнародної співпраці для забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти і викладачів. Це дасть можливість підвищити наукову роботу на факультеті.
Декан подякував колективу деканату, завідувачам кафедр і викладачам усіх кафедр за професіоналізм в роботі у складний час нових викликів, взаємодопомогу і розуміння.
Проректор з науково-педагогічної роботи Двилюк Ігор у своєму виступі відмітив високий рівень роботи колективу і декана зокрема. Він закцентував увагу всіх присутніх, що лише спільною роботою факультет зможе досягнути успіхів.
В обговоренні взяли участь професорка Козенко Оксана, професорка Смолінська Олеся, професор Салата Володимир, доценти Сімонов Маріан, Семенів Богдан. Вони позитивно оцінили роботу декана у 2020-21 н.р. та наголосили на важливості подальшого розвитку факультету у всіх видах діяльності.
Після обговорення звіт декана факультету ветеринарної гігієни, екології та права було одноголосно схвалено.

Другим питанням порядку денного було перейменування факультету. Це зумовлено багатогалузевістю факультету. Адже за змістовністю освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, назва факультету звужує уявлення про нього. Запропоновано декілька назв факультету, одна з яких буде подана на розгляд вченої ради університету.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru