EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua
 

тел. (032) 239-26-52

29 листопада на кафедрі екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького відбулась зустріч стейкголдерів спеціальності 101 «Екологія», на якій було обговорено проєкти оновлених освітньо-професійних програм "Екологія" та "Екологічна політика і правове регулювання природокористування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та "Екологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Детальніше: Обговорення освітніх програм спеціальності 101 "Екологія"