EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua
 

тел. (032) 239-26-52

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

з/п

Прізвище та ініціали, науковий ступінь співробітників кафедри

Теми наукових дисертацій

1.

Параняк Р.П., доктор сільськогосподарських наук, професор

«Онтогенетичні особливості обміну ліпідів і ліпідного живлення у свиней».

2.

Калин Б.М., кандидат сільськогосподарських наук.

«Особливості метаболічних процесів організму худоби в забруднених важкими металами агроекосистемах промислової зони Прикарпаття та їх мікроелементна корекція».

3.

Сухорська О.П., кандидат сільськогосподарських наук.

«Біохімічні і морфологічні показники органів і тканин свиней під впливом біологічно активної кормової добавки».

4.

Янович Д.О., кандидат біологічних наук.

«Вміст йоду і селену та метаболічний профіль у крові великої рогатої худоби в різних ландшафтних зонах західного регіону України».

5.

Нагірняк Т.Б., кандидат сільськогосподарських наук.

«Удосконалення агротехнічних заходів підвищення продуктивності вироджених травостоїв сіножатей і пасовищ в умовах західного Лісостепу».

6.

Петрунів В.В., кандидат сільськогосподарських наук

Вплив нетрадиційних органічних добрив на продуктивність озимої пшениці в умовах західного регіону України.

7.

Буцяк А.А., кандидат сільськогосподарських наук

«Сумісна дія важких металів у регіоні Львівсько-Волинського вугільного басейну, способи попередження їх кумуляції і токсичного впливу».

8.

Мацуська О.В., кандидат сільськогосподарських наук.

«Екологічна оцінка стічних вод м’ясопереробних підприємств та їх кавітаційно-адсорбційне очищення ».

9.

Віщур В.Я., кандидат сільськогосподарських наук.

«Вміст жирних кислот і важких металів у тканинах бджіл і бджолиній продукції за різної інтенсивності техногенного навантаження на довкілля».

10.

Литвин Н.А., кандидат ветеринарних наук.

«Метаболічний профіль крові та стан імунної системи у спортивних коней за умов фізичного навантаження».

11.

Кропивка С.Й., кандидат сільськогосподарських наук.

«Відгодівельні і м'ясні якості свиней при згодовуванні кормових бобів»

12.

Максішко Л.М. кандидат сільськогосподарських наук.

«Екобезпечні технології анаеробної переробки й утилізації відходів свинарства і птахівництва»

13.

Градович Н.І., кандидат сільськогосподарських наук.

«Динаміка вмісту Плюмбуму та Кадмію в штучних гідроекосистемах та організмі Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes і способи його корекції»

14.

Ковальська Л.М., кандидат сільськогосподарських наук.

«Ліпідний та жирнокислотний склад тканин медоносних бджіл»

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru