EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua

тел. (032) 239-26-52

З метою оцінки якості атмосферного повітря в Україні функціонує система державного моніторингу. Проте, не завжди громадяни мають можливість отримати інформацію про якість повітря на певній території і в конкретний час. Інформація про рівень забруднення повітря має бути доступною та оперативною.

Детальніше: НАШ УНІВЕРСИТЕТ ДОЛУЧИВСЯ ДО ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Наприкінці вересня Вчена рада університету затвердила «Положення про Раду роботодавців Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького». Рада роботодавців університету складатиметься з експертних рад стейкхолдерів спеціальностей (освітніх програм). Експертні ради стейкхолдерів - це дорадчо-консультативні органи факультету, основними завданнями яких є надавати пропозиції щодо удосконалення професійних вимог до майбутніх фахівців; оцінювати якість їх підготовки; долучатися у моніторингу та перегляді освітніх програм та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти; брати участь у освітньому процесі під час читання гостьових лекцій, проведення практичних і семінарських занять, керівництві практиками, курсовими і кваліфікаційними роботами; проводити спільні конференції, семінари, тренінги для здобувачів вищої освіти і молодих вчених.

Детальніше: ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ОНЛАЙН ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 ЕКОЛОГІЯ

14 вересня у рамках запланованих заходів із підвищення рівня обізнаності про академічну доброчесність серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Екологія» проведено семінар-презентацію: «РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ЗВО УКРАЇНИ».

Детальніше: РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

25 вересня у відпочинковому осередку „Верещиця” Яворівського національного природного парку відбувся щорічний молодіжний фестиваль української туристичної пісні „Бабине літо”. Активним учасником цього дійства була команда студентів нашого університету „EКО-VIVAT” за керівництва доцентів кафедри екології Анни Буцяк і Ніни Градович.

Детальніше: Молодіжний фестиваль „Бабине літо”

Створення атмосфери академічної доброчесності у кожному закладі вищої освіти на сьогодні є надзвичайно актуальним. Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 16 Закону України «Про вищу освіту», система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти має забезпечувати «дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти». Тому на кафедрі екології для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої  освіти ОП «Екологія» доцентка Ольга Сухорська провела лекцію-диспут за темою «Етичні принципи у вищій освіті».

01 07 09 21

 

Детальніше: Лекція-диспут «Етичні принципи у вищій освіті»