EN   UA

gerbkafedri1

 КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

Завідувач кафедри, Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua

тел. (032) 239-26-52

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Заснована кафедра екології та біології згідно з ухвалою Вченої ради та наказу ректора університету 20 вересня 2010 року  шляхом об’єднання двох кафедр - кафедри біології біолого-технологічного факультету та кафедри екології факультету харчових технологій та екології. Кожна з обох цих кафедр до свого об’єднання у нову кафедру були самостійними структурними підрозділами університету з властивою їм самобутньою історією. З 1974 до 1983 року завідувачем кафедри біології була доктор біологічних наук, професор Кулаківська Ольга Петрівна, а з 1983 по 1989 рік - завідувачем кафедри зоології Львівського зооветеринарного інституту. З 1983 р. по 2010 р.  завідувачем кафедри біології був Берко Йосип Миколайович - доктор біологічних наук, професор кафедри екології та біології, академік Академії наук вищої освіти України

  У 2003 році Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького розпочала підготовку фахівців за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища”. 13 липня 2006 року відповідно до рішення вченої ради академії було створено кафедру екології та біології, яка стала випусковою для цієї спеціальності. А відповідно до рішення Вченої ради університету  від 26 червня 2018 року кафедру екології та біології було реорганізовано на дві кафедри « Кафедру екології» і « Кафедру фармації та біології». Очолив кафедру екології доктор сільськогосподарських наук, професор Роман Петрович Параняк.

  На даний час навчально-виховну та методичну діяльність кафедри здійснюють професор Параняк Роман Петрович,  доценти Янович Денис Олександрович, Сухорська Ольга Петрівна, Калин Богдана Миколаївна, Буцяк Ганна Андріївна, Нагірняк Тарас Богданович, Петрунів Володимир Васильович, Мацуська Оксана Василівна, асистенти Віщур Вікторія Ярославівна, Ковальчук Надія Антонівна, Кропивка Світлана Йосипівна, Градович Ніна Ігорівна, Колішицький Зіновій Володимирович, старші лаборанти - Максішко Леся Михайлівна, Флюнт Ростислав Богданович.

На даний час кафедра екології здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 101 «Екологія»,  освітнього рівня „Бакалавр”, „Магістр” .

Наукова діяльність кафедри проводиться за такими напрямами, зокрема „Вплив антропогенного забруднення водних та агроекосистем на фізіолого-біохімічні процеси в живих організмах та розробка системи заходів його зниження”. Наукові здобутки співробітників кафедри висвітлюються на тематичних конференціях, наукових публікаціях у фахових і науково-популярних виданнях.

         Кафедра підтримує творчі зв’язки з виробництвом, з обласним товариством охорони природи, з кафедрами екології Національного лісотехнічного університету України, Національного університету „Львівська політехніка”, з Яворівським національним парком, Ботанічним садом ЛНУ ім. Ів. Франка та іншими галузевими об’єктами, де студенти проходять виробничу практику.

Зусилля співробітників кафедри спрямовані на вдосконалення існуючих і пошуках нових методичних підходів до викладання дисциплін і організації самостійної роботи студентів відповідно до вимог нових форм навчання з метою успішної підготовки кваліфікованих фахівців-екологів.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru