EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua
 

тел. (032) 239-26-52

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Науково-дослідна робота викладачів

Назва теми. Екологічний моніторинг природних і штучних екосистем та розробка заходів із зниження антропогенного навантаження на їх структуру та функціонування.

Шифр теми 0116U004275

Обсяг фінансування. 250 тис. грн.

Дата початку та завершення теми. 01.2016-12.2020 рр.

Результат виконаної роботи.  Проведено аналіз екологічного стану басейну р. Дністер; досліджено стан та використання рекреаційних ресурсів окремих територій Львівської області; досліджено техногенний вплив на природні та штучні екосистеми; досліджено сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Яворівського району; досліджено та порівняно сорбційні можливості різних природних сорбентів до біогенних елементів із стоків АПК.

Результати впровадження:

Патент України на корисну модель UA 100688 U, C05F 11/10. Застосування відпрацьованого сорбенту після очищення стічних вод м’ясопереробних підприємств (наприклад, цеоліту) як засобу для підвищення родючості сільськогосподарських угідь / Параняк Р. П., Мацуська О. В., Гумницький Я. М.; № u201500036; заявл. 09.11.2016; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.

Патент України на корисну модель UA 115739 U, B01J 20/00, C02F 1/62, C02F 1/28, C02F 103/00. Спосіб зниження вмісту важких металів в гідроекосистемах / Градович Н. І., Параняк Р. П., Забитівський Ю. М.; № u201611368; заявл. 09.11.2016; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель UA 122549 U, C02F 103/20, C02F 1/28, C02F 1/62, C02F 101/20, B01J 20/16. Спосіб зниження вмісту Кадмію у водоймах рибогосподарського призначення / Грициняк І. І., Параняк Р. П., Градович Н. І., Забитівський Ю. М., Колесник Н. Л., Симон М. Ю.; № u201708564; заявл. 21.08.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1. 

Патент на корисну модель UA 122550 U, C02F 1/62, C02F 1/28, C02F 103/20, B01J 20/00, C02F 101/20. Спосіб зниження вмісту Кадмію у фітопланктоні водойм рибогосподарського призначення / Грициняк І. І., Параняк Р. П., Градович Н. І., Забитівський Ю. М., Колесник Н. Л., Симон М. Ю.; № u201708565; заявл. 21.08.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.

Патент на корисну модель UA 122551 U, C02F 1/62, B01J 20/00, C02F 103/20, C02F 101/20, C02F 1/28. Спосіб зниження вмісту Плюмбуму у фітопланктоні водойм рибогосподарського призначення / Грициняк І. І., Параняк Р. П., Градович Н. І., Забитівський Ю. М., Колесник Н. Л., Симон М. Ю.; № u201708566; заявл. 21.08.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.

Патент на корисну модель UA 122552 U, C02F 101/20, C02F 1/62, B01J 20/00, C02F 103/20, C02F 1/28. Спосіб зниження вмісту Плюмбуму у м’язах риб / Грициняк І. І., Параняк Р. П., Градович Н. І., Забитівський Ю. М., Колесник Н. Л., Симон М. Ю.;                 № u201708567; заявл. 21.08.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.

Патент на корисну модель UA 122553 U, C02F 1/62, C02F 1/28, B01J 20/00, C02F 101/20, C02F 103/00.  Спосіб зниження вмісту Кадмію у м’язах риб / Грициняк І. І., Параняк Р. П., Градович Н. І., Забитівський Ю. М., Колесник Н. Л., Симон М. Ю.; № u201708568; заявл. 21.08.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.

Патент на корисну модель UA 122554 U, C02F 101/20, C02F 1/62, B01J 20/16, C02F 103/20, C02F 1/28. Спосіб зниження вмісту Плюмбуму у водоймах рибогосподарського призначення / Грициняк І. І., Параняк Р. П., Градович Н. І., Забитівський Ю. М., Колесник Н. Л., Симон М. Ю.; № u201708567; заявл. 21.08.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.

Патент України на корисну модель UA 124262 U, А23К/20/00. Спосіб корекції обмінних процесів та підвищення продуктивності молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі в умовах техногенного забруднення / Калин Б. М., Дашковський О. О., Салата В. З., Фоміна М. В.; № u201711533; заявл. 24.11.2017; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6.

Патент України на корисну модель UA 124263 U, А23К 20/142. Спосіб корекції обміну речовин та стимуляції продуктивності лактуючих корів в умовах техногенного навантаження / Дашковський О. О., Салата В. З., Калин Б. М.; № u201711534; заявл. 24.11.2017; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6.

Патент України на корисну модель UA 129139 U, A63K 99/00, G01N 33/48 (2006.01). Спосіб моніторингу адаптації верхових коней до фізичних навантажень за біохімічним профілем крові / Ковальчук Н. А., Параняк Р. П.; № u201803438; заявл. 02.04.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20.

Назва теми. Моніторинг забруднюючих речовин в окремих компонентах екосистем та розробка нових і вдосконалення існуючих природоохоронних технологій.

Шифр теми 0121U109950

Обсяг фінансування. 300 тис. грн.

Дата початку та завершення теми. 01.2021-12.2025 рр.

Результат виконаної роботи. Досліджено екологічні трансформації окремих екосистем та їх актуальні проблеми. Проведено експериментальне моделювання токсичних ефектів важких металів у ґрунтовому середовищі, де простежується антагоністична та синергетична взаємодія. Проаналізовано застосування різних меліорантів органічної та неорганічної природи на територіях з антропогенним тиском. Запроваджено інноваційний універсальний спосіб екобезпечної технології щодо підвищення рибопродуктивності у замкнутих системах.

Очікувані  результати. Запровадження інноваційних технологій у функціональних штучних екосистем та методів очищення стічних вод підприємств АПК.

Результати впровадження:

Патент України на корисну модель UA 145915 U, A01K 61/10 (2017.01), A23K 50/80 (2016.01). Спосіб підвищення рибопродуктивності малих водосховищ та трансформованих акваторій / Гончарова О. В.., Параняк Р. П., Кутіщев П. С.; № u202005377; заявл. 19.08.2020; опубл. 06.01.2021, Бюл. № 1.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru