EN   UA

gerbkafedri1

 КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

Завідувач кафедри, Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua

тел. (032) 239-26-52

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Науково-дослідна робота викладачів

Назва теми. Екологічний моніторинг природних і штучних екосистем та розробка заходів із зниження антропогенного навантаження на їх структуру та функціонування.

Шифр теми 0116U004275

Обсяг фінансування. 250 тис. грн.

Дата початку та завершення теми. 01.2016-12.2020 рр.

Результат виконаної роботи. При виконанні наукової тематики кафедри встановлено шляхи надходження, особливості міграції та нагромадження важких металів у ланках трофічних ланцюгів гідроекосистем та запропоновано заходи щодо покращення їх стану;досліджено антропогенний вплив на формування видової структури агрофітоценозів, використання бджіл упроведенні біоіндикації техногенно забруднених територій;визначено проблеми та перспективи розвитку природно-заповідного фонду та рекреаційних ресурсів Львівщини, зокрема розвитку екологічного туризму;вивчено вплив ксенобіотиків на окремі фізіолого-біохімічні процеси в організмі тварин;при виробництві біодобрива проведено оцінку його мінералізації, вплив на забруднення ґрунтіві екобезпеку рослинницької продукції;здійснено аналіз стану системи поводження з побутовими відходами на місцевому рівні та перспектив щодо їх утилізації;здійснено аналіз торфових ресурсів Львівщини та перспектив щодо їх використання для вирішення екологічних проблем АПК.

Науковий напрям «Створення науково-технічної продукції та впровадження її у виробництво»

Результати впровадження

Застосування відпрацьованого сорбенту після очищення стічних вод м’ясопереробних підприємств (наприклад, цеоліту) як засобу для підвищення родючості сільськогосподарських угідь. / проф. Параняк Р.П., асист. Мацуська О.В., Гумницький Я.М.

Підвищення продуктивності та якості корму сіяних злаково-бобових травосумішок на еродованих землях. / доц.. Нагірняк Т. Б.

Підвищення продуктивності та якості корму сіяних злаково-бобових травосумішок на еродованих землях, виведених з ріллі. / доц.. Нагірняк Т. Б.

Удосконалення технології вирощування ріпаку озимого. / доц. Петрунів В. В.

Екологічна оцінка стічних вод м’ясопереробних підприємств та їх кавітаційно-адсорбційне очищення. / асист. Мацуська О.В.

Спосіб отримання рідкого мінельного добрива в процесі очистки біогазу/ Максішко Л. М.

Спосіб хемосорбційної очистки біогазу// асис. Максішко Л. М.

Пристрій для отримання і очищення біогазу з утворенням рідкого мінерального добрива // асис. Максішко Л.М.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru