EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua

тел. (032) 239-26-52

1

Виробнича практика для здобувачів вищої освіти є одним із завершальних етапів їхнього навчання.
2 червня на кафедрі екології відбувся онлайн - захист звітів за результатами проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти 4 та 2 курсів скороченої форми навчання першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Екологія». Практика проходила в різних установах м.Львова, а також Львівської, Тернопільської, Вінницької та Одеської областей.

Детальніше: Студенти – стейкхолдери поділилися досвідом, який отримали під час виробничої практики

З метою виконання наказу ректора №42 від 26.02.2021 щодо вивчення потреб ринку праці та моніторингу працевлаштування випускників 18 травня на кафедрі екології відбулась онлайн-зустріч для студентів випускних курсів ОС «Бакалавр» та «Магістр» із випускниками ОП «Екологія» другого (магістерського)рівня Вижвою Антоном і Фридрак Софією. Зараз вони працюють у Департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Вижва Антон є головним спеціалістом відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, а Фридрак Софія – провідним спеціалістом відділу економіки природокористування.

Детальніше: Успішні випускники – гордість кафедри екології

12 травня на кафедрі екології для здобувачів вищої освіти ОПП «Екологія» відбулась гостьова лекція на тему: «Методи оцінки техногенного впливу на довкілля». Лекцію прочитала деканеса природоохоронного факультету, докторка технічних наук Одеського державного екологічного університету Ангеліна Володимирівна Чугай.
Детальніше: Ще один гість кафедри екології - деканеса природоохоронного факультету Одеського державного...

13-14 травня 2021 року в нашому університеті відбулася студентська наукова конференція в режимі онлайн. На секції кафедри екології «СУЧАСНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ: ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ» були виголошені цікаві, різнопланові доповіді, що стосувались актуальних питань, містили результати власного пошуку, гіпотези, бачення.
Детальніше: РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2021

Для забезпечення екологічної безпеки важливого значення набуває впровадження екологічних інновацій – нових продуктів, технологій, способів організації виробництва, що забезпечують охорону навколишнього середовища.

01

Детальніше: Онлайн-зустріч з професором Мирославом Мальованим про інновації у сфері екології

  • ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького

    Львів

    вул. Пекарська, 50

  • Приймальна комісія
    (032) 239-26-13
  •