EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua

тел. (032) 239-26-52

Створення атмосфери академічної доброчесності у кожному закладі вищої освіти на сьогодні є надзвичайно актуальним. Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 16 Закону України «Про вищу освіту», система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти має забезпечувати «дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти». Тому на кафедрі екології для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої  освіти ОП «Екологія» доцентка Ольга Сухорська провела лекцію-диспут за темою «Етичні принципи у вищій освіті».

01 07 09 21

 

Детальніше: Лекція-диспут «Етичні принципи у вищій освіті»