EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua

тел. (032) 239-26-52

Наприкінці вересня Вчена рада університету затвердила «Положення про Раду роботодавців Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького». Рада роботодавців університету складатиметься з експертних рад стейкхолдерів спеціальностей (освітніх програм). Експертні ради стейкхолдерів - це дорадчо-консультативні органи факультету, основними завданнями яких є надавати пропозиції щодо удосконалення професійних вимог до майбутніх фахівців; оцінювати якість їх підготовки; долучатися у моніторингу та перегляді освітніх програм та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти; брати участь у освітньому процесі під час читання гостьових лекцій, проведення практичних і семінарських занять, керівництві практиками, курсовими і кваліфікаційними роботами; проводити спільні конференції, семінари, тренінги для здобувачів вищої освіти і молодих вчених.

Детальніше: ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ОНЛАЙН ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 ЕКОЛОГІЯ