EN   UA

ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЗДОРОВ'Я 

 00124

Декан, професор, доктор ветеринарних наук   Пеленьо Руслан Андрійович

Заступники декана:
доцент,  кандидат технічних наук  Сливка Наталія Богданівна
доцент,   кандидат сільськогосподарських наук Сухорська Ольга Петрівна
доцент, кандидат ветеринарних наук Сус Галина Володимирівна

fb
     іnstagram    telegramm      vstupp

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Традиційно у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького відбувається щорічна студентська конференція «Дні студентської науки». На тлі пандемії COVID-19 та війни, розв’язаної проти нашої держави Російською Федерацією цей захід проводився в онлайн-режимі 19 – 20 травня 2022 року на платформі Google Meet.

В роботі конференції взяли участь викладачі та студенти різних факультетів нашого університету, а також долучились до академічної мобільності науковці з м. Харків, м. Житомир, м. Бережани, м. Кельце (Республіка Польща), м. Кембридж (Великобританія).

Звіт роботи 7-ми секцій конференції факультету громадського розвитку та здоров’я:
1. «ПРЕВЕНТИВНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ».
Згідно реєстру було подано 28 студентських наукових публікацій.
Не зважаючи на воєнний час, суміщаючи з волонтерською діяльністю, у науковому заході доповідачі взяли активну участь. Учасники конференції відрізнялися креативним підходом до висвітлення проблематики дослідження, практичною значущістю їх результатів.
Особливе зацікавлення викликали виступи, з тематикою превенції порушення обміну речовин у сільськогосподарських тварин (Ліна Вислоцька, Rahul Uday, Юлія Рєзнік,), захворювань вірусної, бактеріальної та грибкової етіології (Любов Бусько, Олександра Проніна, Кароліна Семків), забруднення середовища існування людини та тварини небезпечними мікроорганізмами (Винник Ірина, Аріадна Шах), впливу негативних екологічних факторів на здоров’я людей та тварин (Юлія Рєзнік, Світлана Щавінська), забезпечення та покращення якості харчової продукції (Владислава Астахова, Ірина Задорожня, Тетяна Кашуба, Софія Гринюк), ролі інформативних технологій у сучасному навчальному та науковому просторі (Оксана Зайцева).
2. «СУЧАСНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ: ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ».
Згідно реєстру було подано 16 студентських наукових публікацій.
Учасники конференції розкривали питання екологічної оцінки довкілля різних регіонів та ризики в умовах воєнного стану, безпеки водних і лісових ресурсів гірських територій, санітарних аспектів заповідників та потенціалу їх туристично-рекреаційних ресурсів.
Під час конференції було висвітлено основні світові тенденції розвитку новітніх технологій у сфері енергоефективності, раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.
Відмічено високу якість та актуальність виконаних на сучасному рівні досліджень та доповідей, що підтверджувалось жвавим дискутуванням. Студенти виокремили серед учасників найпрезентативніших доповідачів: Ірина Гапчин, Вероніка Гуряк, Анастасія Іваха, Анастасія Кобрин, Наталія Палихата.
3. «РОЗБУДОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ».
Згідно реєстру було подано 31 студентську наукову публікацію.
У роботі секції взяли участь понад 30 здобувачів вищої освіти нашого університету, а також Університету Яна Кохановського в Кельцах (Республіка Польща) та Кембриджського університету (Великобританія).
Учасники конференції під час своїх виступів піднімали актуальні питання сьогодення, серед яких особливості правового регулювання податкових, трудових, земельних та інших відносин в умовах воєнного стану, євроінтеграційні процеси, проблеми реалізації та захисту прав людини і громадянина тощо.
4. «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ В СУЧАСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ МЕДИЦИНІ».
Згідно реєстру було подано 13 студентських наукових публікацій.
Незважаючи на важкий для України час, приємно було бачити і чути велику кількість доповідей здобувачів вищої освіти, а особливо молодих колег з Харківської державної академії фізичної культури.
Велика кількість робіт, яку представляли студенти 1-5 курсів, піднімали як питання історичного формування галузі, так і фізичної терапії, ерготерапії різних груп населення з різними нозологіями та травми. Усі доповідачі демонстрували результати своїх досліджень, вільно володіли матеріалом та давали ґрунтовні відповіді на поставлені їм запитання.
5. «ФАРМАЦІЯ І СЬОГОДЕННЯ: НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ».
Згідно реєстру було подано 14 студентських наукових публікацій.
В роботі секції взяли активну участь здобувачі усіх курсів як денної, так і заочної форм здобуття вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
На конференції прозвучали надзвичайно важливі питання сьогодення, з якими ще більше стикнулося наше суспільство в умовах війни, такі як, подолання посттравматичного стресового розладу, клінічна фармацевтична опіка та допомога пацієнтам у відповідності чинних протоколів фармацевта з відпуску ліків при симптоматичній терапії в Україні та міжнародних стандартів лікування. Прозвучали нові теми, що стосуються активного пошуку нових лікарських препаратів та методів лікування в області наночастинок, речовин з антипроліферативною активністю.
6. «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ».
Згідно реєстру було подано 17 студентських наукових публікацій.
У доповідях студенти висвітлювали питання історичних аспектів поступу фізичного виховання та різних видів спорту, економічні проблеми фізичної культури в Україні, а також розвитку і вдосконаленню фізичної і технічної підготовленості спортсменів.
Відмічено високий рівень усіх доповідей, не дивлячись на умови воєнного стану, в яких доводиться працювати і навчатися нашим студентам.
7. «ВИЩА ОСВІТА В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ».
Згідно реєстру було подано 13 студентських наукових публікацій.
Всі виголошені доповіді містили виклад актуальних проблем соціально-гуманітарних наук. Учасники конференції, які здобувають освіту за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»: Наталія Придворова, Олег Васьків, Олена Заяць, Оксана Зайцева, Тарас Пундяк, Зоряна Байовська – зробили акцент на професійно-педагогічній проблематиці, зокрема ціннісних гранях педагогічної риторики; навчально-виховних функціях сторітелінгу; актуальних аспектах полікультурної освіти; інтернеті як освітній інновації та використанні його засобів у навчанні; концепції майбутнього розвитку університету.
Студенти Віталіна Мердух та Дарина Солонинко (спеціальність «Ветеринарна медицина») присвятили свої доповіді біоетичній тематиці; філософські проблеми свідомості й самосвідомості, емпіризм як метод пізнання, багатовимірність істини зацікавили Ангеліну Філімончук (ФХТБ), Галину Смолінську (ФГРЗ), Вікторію Кубай (ФХТБ); проблеми церкви і політики, такі актуальні в сучасній ситуації, проаналізувала Юлія Рєзнік (ФВМ); Марія Фульмес (ФГРЗ) зупинилася на вивченні теми філософських засад фармацевтичної діяльності в Україні.
У резолютивній частині роботи секції всі учасники погодилися в тому, що, по-перше, наукова робота в такий складний період додає сил і формує бачення перспективи; по-друге, низка проблем, що вивчалися мають різне «звучання» в логіці миру та в логіці війни. Остання гостре перетворює на колюче, контрастне – на разюче, суперечливе – на конфліктне. Тому основним підсумком роботи секції є побажання миру Україні та світові!
При підведенні підсумків роботи секцій всі учасники цьогорічного засідання зійшлися на думці про плідність роботи, виказали подяку організаторам конференції за можливість обговорити важливі питання, а також побажання і надію на продовження наукових зустрічей у такому ж доброзичливому форматі наступного року.
Представлені доповіді студентів вказують на високий організаційний, науково-теоретичний рівень з поміркованою полемікою, що відображалось у цікавому інформативному дискусійному форматі.
Усі учасники і доповідачі конференції отримають сертифікати, а також збірку наукових праць студентських тез.
Можна впевнено сподіватись, що напрацювання, думки, висновки, які розглядалися під час роботи конференції знайдуть своє втілення і будуть реалізовані при вирішенні нагальних питань нашими молодими вченими як в науці, так і в житті.
Щиро сподіваємось, що ВСІ УЧАСНИКИ отримали задоволення від участі у конференції! Подальших успіхів та звершень! Слава Україні!

Допис підготувала членкиня організаційного комітету конференції
факультету громадського розвитку та здоров’я,
кандидатка сільськогосподарських наук, доцентка кафедри екології
Ніна Градович

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru