EN   UA

ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЗДОРОВ'Я 

 00124

Декан, професор, доктор ветеринарних наук   Пеленьо Руслан Андрійович

Заступники декана:
доцент,  кандидат технічних наук  Сливка Наталія Богданівна
доцент,   кандидат сільськогосподарських наук Сухорська Ольга Петрівна
доцент, кандидат ветеринарних наук Сус Галина Володимирівна

fb
     іnstagram    telegramm      vstupp

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Радіємо тому, що конференція “Дні студентської науки”, присвячена 240-річчю започаткуванню викладання ветеринарної медицини у Львові, яка тривала 16–17 травня 2024 року була не тільки насичена цікавими, змістовними доповідями, а й припала на свято – День вишиванки. Національна пам’ять є надзвичайно важливою, і тільки ми з вами можемо її зберегти та передати нащадкам. У межах конференції також провели благодійний захід на допомогу ЗСУ. На секційних засіданнях наукового заходу факультету громадського розвитку та здоров’я було представлено понад 140 доповідей. Пишаємося, що цього року маємо велику кількість учасників конференції. До академічної мобільності долучилися науковці з Львівського національного університету природокористування м. Дубляни, Україна; Харківської державної академії фізичної культури, м. Харків, Україна; Українського католицького університету, м. Львів, Україна; ВСП “Автомобільно-дорожній фаховий коледж” Національного університету “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна; Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква, Україна.

Результати та підсумки роботи конференції факультету громадського розвитку та здоров’я:

 

Секція1

Секція1

СЕКЦІЯ 1 “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ”

16 травня 2024 року відбулася робота на кафедрі екології під головуванням здобувачки вищої освіти 3-го курсу, спеціальності 101 “Екологія” Вероніки Гуряк та кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри екології Світлани Кропивки. Загалом, учасники заявили 24 доповіді, презентували 20 доповідей. До академічної мобільності секції долучилися науковці з Львівського національного університету природокористування.
У своїх доповідях учасники конференції представили дослідження, присвячені комплексному аналізу та оцінці рівня забруднення компонентів довкілля, які постраждали від воєнних дій, а також виявленню проблемних аспектів та пошук ефективних шляхів відновлення довкілля й інших актуальних питань з метою забезпечення сталого розвитку та збереження біорізноманіття. Після цього відбулося обговорення доповідей, обмін думками та жвава дискусія.

Секція2

Секція2

СЕКЦІЯ 2 “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ”

16 травня 2024 року здобувачі бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти спеціальності 081 “Право” взяли участь у роботі конференції.
Загалом, учасники заявили 28 доповідей, виступили з 23-ма доповідями, висвітливши актуальні питання правової науки в умовах воєнного стану. Дякуємо нашим студентам за активність, цікаву дискусію і прагнення до розвитку у науці!

Секція3

Секція3

СЕКЦІЯ 3 “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ”

16 травня 2024 року на кафедрі реабілітації та здоров’я людини відбулося секційне засідання. Учасники студентської конференції заслухали 17 цікавих різнопланових доповідей на актуальні теми сьогодення. Доповідачі порушили питання фізичної терапії, ерготерапії різних груп населення з різними нозологіями та травми внаслідок військових дій, а також питання профілактики професійного вигорання у фахівців з реабілітації.
У роботі секції взяли активну участь здобувачі усіх курсів здобуття вищої освіти спеціальності 227 “Терапія та реабілітація”, освітньої програми “Фізична терапія, ерготерапія” першого (бакалаврського) рівня, ОП “Фізична терапія” другого (магістерського) рівня, а також гості з Українського Католицького Університету м. Львова та Харківської державної академії фізичної культури, які також є здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 “Терапія та реабілітація”.
Усі доповідачі демонстрували результати своїх досліджень, вільно володіли матеріалом та давали ґрунтовні відповіді на поставлені їм запитання.

Секція4

Секція4

СЕКЦІЯ 4 “ФАРМАЦІЯ І СЬОГОДЕННЯ: НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

16 травня 2024 року на кафедрі фармації та біології відбулося секційне засідання. Під час конференції студенти презентували доповіді з фармацевтичної, медичної, біологічної та хімічної тематики (у контексті фармації). Подано та заслухано 9 доповідей.

Секція5

Секція5 1

СЕКЦІЯ 5 “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

17 травня 2024 року відбулося секційне засідання. З вітальним словом виступили: декан факультету громадського розвитку та здоров’я, професор Руслан Пеленьо та завідувач кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я, доцент Богдан Семенів. У конференції взяли участь як здобувачі магістерського, так і бакалаврського рівнів вищої освіти. Обговорювали актуальні питання сучасної спортивної науки, проблематику історії розвитку видів спорту, методики спортивних тренувань, змагальної діяльності, спорту осіб з інвалідністю. Доповіді присвячено дослідженням проблем різних видів спорту. Зокрема, єдиноборства – 6, спортивні ігри – 6, легка атлетика – 2, спортивні танці – 2, гирьовий спорт – 1, стрільба з лука – 1.

Відзначено високий рівень підготовки здобувачів до виступів, у багатьох наявне глибоке розуміння проблематики досліджень, до кожної доповіді підготовано презентації. Доповіді викликали жваві обговорення. Загалом, учасники заявили 18 доповідей, заслухано 15 доповідей.

Відзначили кращі доповіді здобувачки 3 курсу бакалаврського рівня – Наталі Годик та здобувача 1 курсу магістерського рівня – Володимира Грінера.

Секція6

СЕКЦІЯ 6 “ВИЩА ОСВІТА В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ”

Вивчення здобувачами наукової тематики із гуманітаристики є важливим і для їх загальної освіченості, і як здатність опрацьовувати позапрофесійну тематику на науковому рівні. Що ж до магістрантів ОП “Освітні, педагогічні науки”, то вони вивчали тематику з різних наукових дисциплін професійної підготовки. Виголошені доповіді були ретельно підготовані, майстерно подані в авдиторії.

Загалом, учасники заявили 18 доповідей. Особливої відзнаки заслуговують доповіді Анастасії Василик (2 курс, спеціальність 242 “Туризм”, факультет економіки та менеджменту) “Місце і роль академічної доброчесності під час навчання студентів”, що, показово, розпочинала роботу секції; Вікторії Гресь (1 курс, спеціальність 211 “Ветеринарна медицина”, факультет ветеринарної медицини) “Філософія та штучний інтелект: перехресні шляхи і виклики майбутнього”; Владислава Когута (4 курс, спеціальність 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза”, факультет громадського розвитку та здоров’я) “Взаємовідносини науки і релігії”; Аліни Середи (1 курс, спеціальність 101 “Екологія”, факультет громадського розвитку та здоров’я) “У пошуках ідентичності в умовах війни”; Андріани Сташків (1 курс, спеціальність 101 “Екологія”, факультет громадського розвитку та здоров’я) “Практична філософія Іммануїла Канта”; Назара Чечеля (3 курс, спеціальність 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза”, факультет громадського розвитку та здоров’я) “Особливості конфліктів підлітків з батьками”. Магістранти ОП “Освітні, педагогічні науки” Ольга Хрипко, Ігор Стефанишин, Юрій Васічкін, Ярослав Левків, Тарас Гринишин, Софія Ревко, Степан Краєвський, Ірина Кухар висвітлили у своїх виступах результати проведених досліджень з тем:  

  • Розвиток читацьких інтересів у педагогів;
  • Інноваційні підходи до навчання та їх вплив на освітній процес;
  • Фізичне самовдосконалення викладача;
  • Емоційне вигорання педагогічних працівників;
  • Риторичне мистецтво у професії викладача.

Всі присутні під головуванням професора Олесі Смолінської та магістранта Степана Краєвського брали активну участь в обговоренні, задавали запитання, при цьому загальна атмосфера була доброзичливою та відкритою, що сприяло формуванню здатності до публічних виступів та бажання працювати над науковою тематикою.

Секція7

Секція7

СЕКЦІЯ 7 “БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ «ЄДИНЕ ЗДОРОВ’Я»”

16 травня 2024 року на кафедрі ветеринарно-санітарного інспектування відбулося засідання секції. Загалом, учасники заявили 27 доповідей. Студенти презентували результати своїх наукових досліджень за цікавою та актуальною тематикою. Змішаний формат конференції пройшов у дружній, невимушеній атмосфері з цікавими доповідями. Гостями-учасниками були науковці з Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква, Україна. На завершення було відзначено кращі доповіді та визначено низку актуальних завдань для подальшої наукової роботи студентів.

У підсумку секційних засідань усі доповідачі отримали сертифікати учасника конференції. Організаційний комітет конференції вдячний кожному за участь, зацікавленість, плідну співпрацю, обмін досвідом у ідеях і методиках, а ЗСУ за можливість навчатися та розвиватися!!!Допис підготувала Ніна ГРАДОВИЧ, доцент кафедри екології

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru