EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

Термін утворився від англійського дієслова to manage (керувати), яке, в свою чергу, походить від кореня латинського слова manus (рука). За своєю суттю термін певною мірою можна вважати синонімом терміна «управління», але останнє значно ширше.

З ґрунтовного Оксфордського словника англійської мови можна отримати такі тлумачення менеджменту:

-спосіб, манера спілкування з людьми;
-влада та мистецтво управління;
-особливого роду вміння та адміністративні навички;
-орган управління, адміністративна одиниця.
Крім визначення, пропонованого Оксфордським словником, існують інші підходи до визначення терміну «менеджмент»: - менеджмент — це сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності; — менеджмент — це наука про управління людськими відносинами; - менеджмент — це раціональний спосіб управління діловими організаціями; — менеджмент — це особлива галузь наукових знань і професійної спеціалізації управляючих-менеджерів, які складають адміністративний штат; — менеджмент — це вміння добиватись поставлених цілей, використовуючи працю та інтелект інших людей; — менеджмент — це функція, вид діяльності, що полягає в керівництві людьми в різнорідних організаціях; — менеджмент — це управління бізнесом, а бізнес є унікальною, винятковою справою у суспільстві.

  Детальніше: Про менеджмент