EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

МАГІСТРИ

Обов'язкові дисципліни:

Діджитал-менеджмент <<переглянути>>
Дослідницько – аналітичної практики <<переглянути>>
Фінансовий менеджмент <<переглянути>>
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією <<переглянути>>
Креативний менеджмент <<переглянути>>
Менеджмент організацій <<переглянути>>
Методологія та організація наукових досліджень в менеджменті <<переглянути>>
Проєктний менеджмент <<переглянути>>
Публічне управління та адміністрування <<переглянути>>
Соціальна та корпоративна відповідальність у бізнесі <<переглянути>>
Управління якістю <<переглянути>>
Управлінський облік <<переглянути>>
Управління  потенціалом сучасних бізнес-організацій <<переглянути>>
Управління змінами та інноваціями <<переглянути>>

Вибіркові дисципліни:

Міжнародний менеджмент <<переглянути>>
Стратегія і тактика ділових переговорів <<переглянути>>
Корпоративне управління <<переглянути>>
Управління знаннями <<переглянути>>
Діагностика в системі управління <<переглянути>>
Управлінське консультування <<переглянути>>
Управління організаційним розвитком <<переглянути>>
Цивільний захист <<переглянути>>

БАКАЛАВРИ

Обов'язкові дисципліни:

Філософія
Історія України і цивілізаційний процес
Економічна інформатика
Основи економічної теорії
Психологія і соціологія
Ділова українcька мова (за проф. спрям.)
Господарсько-правове адміністрування
Вища математика
Професійна іноземна мова
Інформаційні системи та технології
Макроекономіка
Теорія економічного аналізу
Теорія організації
Державне та регіональне управління
Бізнес-протокол та етика менеджменту
Економіка підприємства
Мікроекономіка
Фінанси, гроші та кредит
Менеджмент
Теорія ймовірності і математична статистика
Статистика
Міжнародні економічні відносини
Економетрія
Маркетинг
Бухгалтерський облік і аудит
Методи прийняття управлінських рішень
Самоменеджмент
ЗЕД підприємства
Фінанси підприємства
Логістичний менеджмент
Операційний менеджмент
Управління персоналом
Інвестиційний менеджмент
Організація праці менеджера
Державне та регіональне управління
Інноваційний менеджмент
Адміністративний менеджмент
Аграрний менеджмент
Ситуаційний менеджмент
Виробнича практика

Вибіркові дисципліни:
Основи підприємництва
Комп’ютерні мережі та телекомунікації
Основи екології
Дослідження операцій
Товарознавство продовольчих товарів
Лідерство та управління організаційною поведінкою
Ризик в менеджменті
Комунікаційні технології в управлінні
Ціни і ціноутворення
Бізнес-планування
Антикризове управління
Контролінг
Управління конкурентоспроможністю підприємства
Економічна безпека
Облік ЗЕД
Технологічний менеджмент

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 

Робочі програми навчальних дисциплін для початкового (коротки цикл)
рівня вищої освіти за ОП Маркетинговий менеджмент (вступ 2020 року)


Історія України та цивілізаційний процес <<переглянути>>
Вища математика <<переглянути>>
Основи інформаційних технологій в сучасному управлінні <<переглянути>>
Психологія управління <<переглянути>>
Основи ділового протоколу <<переглянути>>
Господарсько-правове адміністрування <<переглянути>>
Українська мова <<переглянути>>
Іноземна мова <<переглянути>>
Основи економічної теорії <<переглянути>>
Економіка аграрного бізнесу <<переглянути>>
Основи бухгалтерського обліку <<переглянути>>
Навчальна практика <<переглянути>>
Основи менеджменту <<переглянути>>
Основи маркетингу <<переглянути>>
Інфраструктура аграрного ринку <<переглянути>>
Організаційна поведінка та основи лідерства <<переглянути>>

 

Робочі програми навчальних дисциплін для початкового (коротки цикл)
рівня вищої освіти за ОП Маркетинговий менеджмент (вступ 2019 року)

 

Обов'зкові дисципліни:

Історія України та цивілізаційний процес <<переглянути>>
Вища математика <<переглянути>>
Основи інформаційних технологій в сучасному управлінні <<переглянути>>
Вступ до фаху <<переглянути>>
Психологія управління <<переглянути>>
Основи ділового протоколу <<переглянути>>
Господарсько-правове адміністрування <<переглянути>>
Українська мова <<переглянути>>
Іноземна мова <<переглянути>>
Основи економічної теорії <<переглянути>>
Економіка аграрного бізнесу <<переглянути>>
Основи бухгалтерського обліку <<переглянути>>
Навчальна практика <<переглянути>>
Основи менеджменту <<переглянути>>
Основи маркетингу <<переглянути>>
Інфраструктура аграрного ринку <<переглянути>>
Організаційна поведінка та основи лідерства <<переглянути>>
Маркетингові дослідження та планування маркетингової діяльності <<переглянути>>
Маркетинговий менеджмент <<переглянути>>
Управління виробничими системами <<переглянути>>
Виробнича практика <<переглянути>>

Вибіркові дисципліни:

Регіональна економіка <<переглянути>>
Основи підприємництва <<переглянути>>
Економічна безпека підприємства <<переглянути>>
Основи ЗЕД <<переглянути>>
Основи управління персоналом <<переглянути>>
Основи корпоративного управління <<переглянути>>
Гроші і кредит <<переглянути>>
Економіка та організація збутових кооперативів <<переглянути>>
Статистика <<переглянути>>
Теорія економічного аналізу <<переглянути>>

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru