EN   UA

 

logo

 

КАФЕДРА ГЕНЕТИКИ І РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН

 

 

Музика Леся Іванівна, завідувач кафедри генетики і розведення тварин, доцент, кандидат біологічних наук

 

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1
9 травня 2023 року на базі Інституту біології тварин НААН відбулося спільне засідання співробітників лабораторії розведення та селекції тварин Інституту та кафедри генетики і розведення тварин Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького щодо реалізації положень укладеної угоди про співпрацю.

Обговорено питання про спільні наукові дослідження, проведення аналізу отриманих результатів, обмін науковою інформацією, організацію і проведення спільних наукових семінарів, круглих столів, рецензування статей, науково-методичних рекомендацій, монографій тощо. Розглянуто питання щодо залучення співробітників лабораторії Інституту до навчального процесу в Університеті. Також обговорено освітньо-професійні програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Зоофізщіотерапія»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», кваліфікація: бакалавр з технології виробництва і переробки продукції тваринництва та внесено пропозиції щодо їх покращення.

1

1

1

1

1

В рамках укладеної угоди, в період з 27 лютого по 28 квітня 2023 року викладачі кафедри: Леся Музика, Володимир Боднарук і Андрій Жмур проходили стажування на базі лабораторії під керівництвом завідувача, доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента НААН Єлизавети  Федорович. За час стажування співробітники кафедри прослухали курс змістовних і пізнавальних лекцій за спеціальністю «Розведення, генетика та селекція тварин», ознайомились з роботою лабораторії, методиками, що використовуються при проведенні досліджень.
По завершенні стажування директор Інституту, доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН Юрій Салига вручив посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування).

Допис підготували доценти Леся Музика і Юрій Кропивка

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru