EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Доцентка кафедри права Олена Ніканорова 10 листопада успішно закінчила практичний курс з медіації та отримала відповідний сертифікат. Ця подія вдало співпала з прийняттям довгоочікуваного Закону України «Про медіацію», яким визначено порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору).

Відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальною (фаховою) компетентністю випускника є здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів. Саме тому освітньо-професійна програма «Право», за якою у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького здійснюється підготовка магістрів, містить обов’язкову компоненту «Медіація у професійній діяльності юриста», яка і забезпечує формування цієї компетентності. Очевидно, що отримання лекторкою Оленою Ніканоровою практичних навичок ведення медіаційного процесу та законодавче закріплення основних засад медіації сприятиме ефективнішому результату як викладання дисципліни, так і вироблення практичних навичок у здобувачів вищої освіти.


Юлія Коверко, доцентка

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru