EN   UA

logo КАФЕДРА ПРАВА

 В.о. завідувача кафедри, кандидатка економічних наук, доцентка Юлія Андріївна Коверко
 
Телефон кафедри: (032) 239-26-58 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50, м. Львів 
E-mail: law@lvet.edu.ua 

 fb     іnstagram    telegramm 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Виховна робота є важливим компонентом навчально-виховного процесу. Вона спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, формування в студентів гуманістичного світогляду, соціально-політичної орієнтації, моральності й культури, виховання студентів на основі національних традицій та культурно-історичного надбання українського народу.

Мета виховання - формування гармонійно розвиненої людини, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення. Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню та оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання духовної еліти – це те завдання, яке стоїть перед науково-педагогічним колективом на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. 

Безпосереднє керівництво виховною роботою в студентських академічних групах здійснюють куратори Коверко Ю.А., Капітан О.І., Тушницька В.М. Виконуючи обов’язки кураторів академічних груп, викладачі кафедри проводять тематичні виховні заходи, на яких обговорюються проблеми правового, морального, патріотичного, трудового, гендерного, економічного, релігійного виховання студентів, проводяться заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі, формування здорового способу життя та профілактики правопорушень, наркоманії та алкоголізму у студентському середовищі та виховання у студентів бережливого ставлення до власності університету як у навчальних корпусах, так і в гуртожитку.

Виховна робота проводиться за основними напрямками гуманістичного виховання згідно з планом виховної роботи кафедри.

1

 

2

3

 

4

5

6

7

8

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru