EN   UK

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

Основними напрямами наукових досліджень кафедри є: “Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки тваринницької продукції в Західному регіоні України”                                                                               

  1. Стан виробництва молока і розвитку поголів’я великої рогатої худоби.
  2. Стан і стратегія розвитку молочного скотарства в районах Львівської області.

Отримані результати наукового дослідження використовуються на практиці. З метою широкого висвітлення результатів наукових досліджень в галузі економічних наук аспірантами, та науковцями університету кафедрою організовано видання збірника наукових праць “Науковий вісних ЛНУВМБТ”. Велику увагу кафедра приділяє організації наукової роботи студентів, залучаючи їх до творчого пошуку вирішення проблем розвитку вітчизняних підприємств. За результатами роботи студентських наукових гуртків проводяться наукові конференції та видається збірник наукових праць.

Перелік семінарів, симпозіумів, конференцій у яких взяли участь студенти-гуртківці

  1. «Молодь та соціально-економічні перетворення в АПК» ІІ Регіональна студентська наукова конференція. - Горохівський коледж ЛНАУ, 21 травня 2013.  Проблемні питання розвитку сільських територій в Західному регіоні України (Майор С.М., Душка В.І.).                                                                            
  2. Всеукраїнська інтернет-конференції молодих вчених і студентів 28-29 березня 2013 року у Миколаївському національному аграрному університету  Стратегічні напрями розвитку страхування сільськогосподарських ризиків в Україні (Цудна С.М., Соломонко Д.О.);   Економічна ефективність виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах України (Макух І.В., Соломонко Д.О.);  Розвиток сільськогосподарської кооперації в Карпатському регіоні України (Макух Ю.В., Соломонко Д.О.).                                                                
  3. Конкурс на кращий бізнес план створення сільськогосподарського кооперативу в рамках соціальної ініціативи «Рідне село». - Київ, 15 листопада 2013.  Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Оберіг” в Горохівському районі Волинської області (Соболь О.Ю., Доманський А.Я.)   Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Галицькі аграрні традиції” в Буському районі Львівської області. (Павлик М.М., Куницька-Іляш М.В.).

 За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано понад 200 наукових та навчально-методичних праць. Серед них у 2013 році:

  1.  Музика П.М., Курляк М. Д. Продовольча безпека України в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. – 2013. – Т. 15. - № 2 (56).- C. 226-239.
  2. Березівський П. С., Березівський Я.П. Підсумкові оцінки розвитку фермерських господарств області у пореформений період // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки” – 2013. – Т. 15. - № 1 (55). - Ч. 5.- C.12-20.                                                                                                                                    
  3. Доманський А. Я. Юліан Павликовський: віхи життя та діяльність в кооперативному русі Західної України // Розвиток сільських територій. Сільськогосподарська кооперація: збірник наук. праць економістів-аграрників / [за заг. ред. голови Львівської аграрної палати, д.е.н., професора Музики П.М.]. – Львів, 2012. – С. 78-88.    
  4. Дадак О.О., Грабовський Р.С., Дорош М.М., Нагірняк Т.Б. Проблеми використання та перспективи екологізації земель сільськогосподарського призначення в Україні. // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім.С.З.Гжицького. – Львів, 2013.-Т.15,№2(56).,С.68-71.                                                                                                                                        
  5. Душка В.І., Філяк М.С. Напрями реформування кооперативних сільськогосподарських підприємств: проблеми та перспективи // Розвиток сільських територій. Організаційно-правові форми в сільському господарстві: збірник наук. праць економістів-аграрників / [за заг. ред. д.е.н., професора Музики П.М.]. – Львів, СПОЛОМ, 2013. – 472 с.

Виробничою філією кафедри є Львівська Аграрна палата

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru