EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Основними напрямами наукових досліджень кафедри є: “Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки тваринницької продукції в Західному регіоні України”                                                                               

  1. Стан виробництва молока і розвитку поголів’я великої рогатої худоби.
  2. Стан і стратегія розвитку молочного скотарства в районах Львівської області.

Отримані результати наукового дослідження використовуються на практиці. З метою широкого висвітлення результатів наукових досліджень в галузі економічних наук аспірантами, та науковцями університету кафедрою організовано видання збірника наукових праць “Науковий вісних ЛНУВМБТ”. Велику увагу кафедра приділяє організації наукової роботи студентів, залучаючи їх до творчого пошуку вирішення проблем розвитку вітчизняних підприємств. За результатами роботи студентських наукових гуртків проводяться наукові конференції та видається збірник наукових праць.

Перелік семінарів, симпозіумів, конференцій у яких взяли участь студенти-гуртківці

  1. «Молодь та соціально-економічні перетворення в АПК» ІІ Регіональна студентська наукова конференція. - Горохівський коледж ЛНАУ, 21 травня 2013.  Проблемні питання розвитку сільських територій в Західному регіоні України (Майор С.М., Душка В.І.).                                                                            
  2. Всеукраїнська інтернет-конференції молодих вчених і студентів 28-29 березня 2013 року у Миколаївському національному аграрному університету  Стратегічні напрями розвитку страхування сільськогосподарських ризиків в Україні (Цудна С.М., Соломонко Д.О.);   Економічна ефективність виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах України (Макух І.В., Соломонко Д.О.);  Розвиток сільськогосподарської кооперації в Карпатському регіоні України (Макух Ю.В., Соломонко Д.О.).                                                                
  3. Конкурс на кращий бізнес план створення сільськогосподарського кооперативу в рамках соціальної ініціативи «Рідне село». - Київ, 15 листопада 2013.  Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Оберіг” в Горохівському районі Волинської області (Соболь О.Ю., Доманський А.Я.)   Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Галицькі аграрні традиції” в Буському районі Львівської області. (Павлик М.М., Куницька-Іляш М.В.).

 За останні п’ять років викладачами кафедри опубліковано понад 200 наукових та навчально-методичних праць. Серед них:

1.Музика П.М., Курляк М. Д. Продовольча безпека України в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки”. – 2013. – Т. 15. - № 2 (56).- C. 226-239.
2.Березівський П. С., Березівський Я.П. Підсумкові оцінки розвитку фермерських господарств області у пореформений період // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ ім. С.З. Гжицького. Серія “Економічні науки” – 2013. – Т. 15. - № 1 (55). - Ч. 5.- C.12-20.
3.Розвиток сільських територій. Сільськогосподарська кооперація: збірник наук. праць економістів-аграрників / [за заг. ред. голови Львівської аграрної палати, д.е.н., професора Музики П.М.]. – Львів, 2012. – С. 78-88.
4.Дадак О.О., Грабовський Р.С., Дорош М.М., Нагірняк Т.Б. Проблеми використання та перспективи екологізації земель сільськогосподарського призначення в Україні. // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім.С.З.Гжицького. – Львів, 2013.-Т.15,№2(56).,С.68-71.
5.Душка В.І., Філяк М.С. Напрями реформування кооперативних сільськогосподарських підприємств: проблеми та перспективи // Розвиток сільських територій. Організаційно-правові форми в сільському господарстві: збірник наук. праць економістів-аграрників / [за заг. ред. д.е.н., професора Музики П.М.]. – Львів, СПОЛОМ, 2013. – 472 с.
6.Саламін О.С. Ринкове середовище та маркетингова діяльність сільськогоспо-дарських підприємств // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – №3-4 (2). – C. 59-62
7.Музика П.М., Тучак-Петраш Н.В. Сільське господарство України в контексті продовольчої безпеки: нові виклики в умовах євроінтеграції // Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions, September, 28, 2016, Kielce. – Р.19-22.
8.Дубина М.П. Роль аграрного сектору економіки України у зміцненні продовольчої безпеки України / С.В. Васильчак, Н.М. Стручок, М.П. Дубина // Активізація проблем забезпечення економічної безпеки в Україні: Колективна монографія. / Під ред. Я.Я Пушака та Я.С. Піцура. – Львів: В-во «Ліга-прес», 2017. – С. 111-129.
9.Vasyltsiv, T. G. Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition forstrengthening the competitiveness of enterprises / T. G. Vasyltsiv, R. L. Lupak, M. V. Kunytska-Iliash // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 2. – С. 8-15.
10.Березівський Я.П. Економічний стан виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія «Економічні науки»; Львів, 2018. Т. 20. – №91. – С.84-87.
11.Грабовський Р.С., Дудяк Р.П., Магас Л.В., Дадак О.О. Виробництво екологічно чистої продукції та розвиток зеленого туризму в Україні. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія «Економічні науки». – Львів, 2018. – Т. 20. – №91. – С.19-22.
12.Музика П. М., Урба С. І., Гончаренко Л. В. Аналіз стану та ефективності використання земельних ресурсів в Україні // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 2019. –Том 30(69). –№ 4(2). –С. 45-53.
13.Музичка Ю.М. Стан та тенденції розвитку ринку аграрного страхування України / Музичка Ю.М., Музика П.М., Дадак О.О.// Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія «Економічні науки». – Львів, 2019. – Том 21. – №92. – С. 125-128.
14.Vasyltsiv, T. G. Social security of Ukraine and the EU:aspects of convergence and improvement of migration policy / T. G. Vasyltsiv, R. L. Lupak, M. V. Kunytska-Iliash // Науковий вісник Полісся. – 2019. – Vol. 5 (2019) No. 4 September – P. 50-59.
15.Чемерис В.А., Душка В.І., Максим В.Л., Соломонко Д.О. Бізнес-модель розвитку сільських територій України // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2019. – Vol. 5. – No. 1. – P. 154-176.
16.Чемерис В.А., Душка В.І., Максим В.Л., Соломонко Д.О. Економічне обґрунтування розвитку сімейних ферм з виробництва молока // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія «Економічні науки». – Львів, 2019. – Том 21. – №92. – С.33-42.

Кафедра співпрацює:

* Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації (м.Львів)
* Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації (м. Львів)
* Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН (с. Оброшино, Пустомитівський район)
* ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» (м.Львів).

Виробничі філії кафедри економіки підприємства, 
інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича

* Фермерське господарство «Кільгана І.С.» (Львівська область, Самбірський район)
* Приватна агрофірма «Збіжжя» (Львівська область, Бродівський район)
* Фермерське господарство «Пчани-Денькович» (Львівська область, Жидачівський район)
* Західно-українська регіональна агропромислова біржа (м. Львів)
* Львівська Аграрна Палата (м. Львів)
* ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (Волинська область, Володимир-Волинський район)
* Фермерське господарство «Аміла» (Волинська область, Турійський район)
* Приватне підприємство «КАМАЗ-Агро» (Рівненська область, Млинівський район) 

каф екон підпр

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru