EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК  
імені професора І.В.Поповича

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

2017

1.Куницька-Іляш М.В., Васильчак С.В., Дубина М.П. Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Львів, 2017. Т. 19, №76. С.19-25. (Серія «Економічні науки»). 

 1. Kunytska-Iliash M., Lupak R. Substantiation of the directions of structural reforms in the economy of Ukraine in the context of realization of the state region and branch policy of import substitutionІнноваційна економіка. 2017.№ 7-8 (70). С. 39-45.

3.Дубина М.П. Васильчак С.В., Жидяк О.Р., Роль капітальних інвестицій у розвитку економіки Львівської області// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2017. Т.2, №1 (49). С. 116-121. (Серія «Економіка»). 

4.Саламін О. С. Державне регулювання сільського господарства   в умовах активізації міжнародних інтеграційних процесів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія "Економічні науки". Львів, 2017. Т. 19. № 81. С. 64-69.  URL:   http://dx.doi.org/10.15421/nvlvet81.

5.Саламін О. С. Актуальні проблеми становлення фермерських господарств. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Серія "Економічні науки".  Львів. 2017. Т. 19. № 76. С.91-95. URL:  http://dx.doi.org/10.15421/nvlvet7618.

 1. Музика П. Тенденції розвитку м’ясного тваринництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки. ПМ Музика, РМ Минів, КМ Гірняк - Економіка АПК. Львів 2017 №7 с.15-23

2018

        1.Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T. G., Lupak R. L.Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprisesScientific Bulletin of Polissia. 2018. № 2 (14), P. 2. P. 8-15.

        2.Саламін О.С. Актуальні проблеми формування пріоритетних напрямів державного регулювання сільського господарства. Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія "Економічні науки".  Львів.  2018. Т. 20. № 86. С. 62 - 68.

       3.Саламін О.С. Тенденції розвитку сільського господарства та його державне регулювання. Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія "Економічні науки". Львів. 2018.  Т. 20. № 91. С. 14-18.

      4.Dubyna M., Vasylchak S., Solovii S., Vivcharuk O. Influence of the Direct Foreign Investment on the Sustainable Development of Regional Economy. MULTILANGUAGE SCIENCE JOURNAL Eurasian Academic Research Journal. Yerevan, 2018.11 (29). P. 6-13

5.Музика П.М.Перспективи формування кластерної структури в галузі ветеринарної фармації УкраїниПМ Музика, ІЯ Коцюмбас, ГД Гарвас - Економіка АПК, 2018 №10  с. 64-71

2019

 1. Музика П.М. Аналіз стану та ефективності використання земельних ресурсів в УкраїніВчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського. Серія: Економіка і управління30 (69),№ 4 (2) с. 45-54
 2. ЮМ Музичка, ПМ Музика, ОО ДадакСтан та тенденції розвитку ринку аграрного страхування УкраїниНауковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького Т21 № 92 (1) С.125-128
 3. Куницька-Іляш М. Лупак Р. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури як чинник відновлення економічного потенціалу розвитку сільських територій в УкраїніНауковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія економічні науки. 2019. Том 21. № 92. С. 96-100.

4.Дубина М.П., Васильчак С.В., Гринів Ю.О., Голаченко О.О. Державне регулювання інституційного середовища ділової активності в контексті інноваційного розвитку малого підприємництва // Зб. наук. праць «Формування ринкових відносин в Україні». Київ, 2019. №10 (221). С.184-188. 

2020

1.Чемерис, В., Душка, В., Дорош, М., і Максим, В. (2020).Експортний потенціал тваринницької галузі України.Економіка сільського господарства та ресурсів: Міжнародний науковий електронний журнал,6(3), 5-28.https://doi.org/10.51599/are.2020.06.03.01

2.Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T.,Lupak R., Shtec T.Trends of State Policy to Improve Structural Characteristics of the Digital Economy Sector The WSB University in Poznan Research Journal. 2020. Vol. 89. P.41-54

3.Чемерис, В., Душка, В., Максим, В., Янінович Й. (2020). Економічна та інвестиційна ефективність створення сімейних ферм з вирощування продукції ставкової аквакультури в Україні. НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія "Економічні науки", 22(96), 42-47. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9607

 1. Поперечний С. І., Саламін О. С. Актуальні проблеми державного регулювання сільського господарства України. Підприємництво та інновації. 2020. № 11-1. С. 107-113. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.16.

5.Саламін О.С. Тенденції розвитку сільського господарства та його державне регулювання. Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія "Економічні науки". Львів. 2018.  Т. 20. № 91. С. 14-18.

6.ЧемерисВ.А., ДушкаВ.І., МаксимВ.Л., ДорошМ.М. Export potential of the livestock breeding industry of Ukraine // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 6(3), 2020, Р. 5-28. 4. - DOI: 10.22004/AG.ECON.305562

7.Chemerys, V., Dushka, V., Maksym, V., & Dorosh-Kizym, M. (2020). Економічні передумови зростання виробництва молока в Україні. НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія "Економічні науки № 22(95), С. 15-21. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9503

8.Maksym, V., Chemerys, V., Dushka, V., & Berezivskyi, Y. (2020). Основні тенденції та перспективи розвитку виробництва свинини у світі. НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія "Економічні науки", 22(96), 21-27. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9604

9.Chemerys, V., Dushka, V., Maksym, V., &Yaninovych, J. (2020). Економічна та інвестиційна ефективність створення сімейних ферм з вирощування продукції ставкової аквакультури в Україні. НВ ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія "Економічні науки", 22(96), 42-47. https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9607

2021

 1. Березівський Я.П Концептуальні характеристики конкурентоспроможності економіки та ролі інноваційно-технологічної компоненти у її забезпеченні Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021, м. Одеса). Одеса : ОНПІ. С. 24-26.
 1. Березівський Я.П Ідентифікація умов та чинників формування технологічної конкурентоспроможності національної економіки Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2021. Вип. 63.
 1. Березівський Я.П Системно-динамічні характеристики формування технологічної конкурентоспроможності національної економіки Бізнес Інформ. 2021. №. 7.
 1. Березівський Я.П Економічні теорії конкуренції, які визначають умови та чинники формування технологічної конкурентоспроможності національної економіки Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки» 2021. № 4. С. 100-104.
 1. Березівський Я.П Теоретично-методичні положення інституційного забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки: сутність, функції, завдання Проблеми економіки. 2021. № 3.

6.Поперечний С. І., Саламін О. С. Актуальні проблеми становлення та розвитку аграрного ринку. Інфраструктура ринку.  2021. Вип. 52.  С. 48-53. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct52-8.

 1. Куницька-Іляш М.В. Концептуально-методичні підходи до ідентифікації типологічних та логічно-структурних характеристик пріоритетних галузей національної економіки Бізнес Інформ. 2021. № 4. С. 17-23.
 2. Наукові погляди стосовно структури елементів системи управління фінансовою безпекою галузей економіки Проблеми економіки. 2021. № 3.

9.Березівський Я.П. ,Куницька-Іляш М.В. Концептуально-методичні підходи до ідентифікації типологічних і логічно-структурних характеристик пріоритетних галузей національної економіки. Бізнес Інформ. 2021. № 4.C. 17–23.

 1. Куницька-Іляш М.В. Місце фінансової безпеки галузі в структурі національної безпеки Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки» 2021. Вип. 3. С. 29-34.

WoS & Scopus

1.Чемерис В.А., Душка В.І., Максим В.Л., Соломонко Д.О Бізнес-модель розвитку сільських територій [Електронний ресурс] AgriculturalandResourceEconomics: InternationalScientificE-Journal. – 2019. – Vol. 5. – No.1. – С. 154 - 176. – Режим доступу : www.are-journal.com

 1. Y Berezivskyi, V Zbarsky, A Zbarsky

Integral evaluation as the basis of analytical support for managing the competitiveness of socially-oriented retailers

Accounting 7 (4), 825-836 2021 (Scopus)

 1. Information and analytical support system of enterprise competitiveness management RLupak, M Kunytska-Iliash, YBerezivskyi, NNakonechna, LIvanova, TVasyltsiv Growing Science Accounting Journal, Canada 2021. Vol. 7. 1785–1798

        5.Sergiy Semiv, Yaroslav Berezivskiy, Ihor Baranyak, Olga Mulska, Ulana Ivaniuk

Пріоритети та інструменти регулювання зовнішньої міграції населення Карпатського регіону України. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2021 Vol. 7(2). 160-181

    6.State management of import dependency and state’s economic security ensuring: New analysis to evaluating and strategizing

R Lupak, R Boiko, M Kunytska-Iliash, T Vasyltsiv

Accounting 7 (4), 855-864

7.Understanding creative, information and knowledge determinants of the economic growth of the EU regions within smart development strategies

T Vasyltsiv, O Levytska, R Lupak, O Gudzovata, M Kunytska-Iliash, ...

Management Science Letters 11 (4), 1295-1308.    2021

 1. 8. Information and analytical support system of enterprise competitiveness management RLupak, M Kunytska-Iliash, YBerezivskyi, NNakonechna, LIvanova, TVasyltsiv Growing Science Accounting Journal, Canada Vol. 7. 1785–1798

   9.Інструменти регіональної політики збереження людського ресурсу засобами регулювання зовнішньої міграції молоді сільських територій Карпатського регіону

T Vasyltsiv, R Lupak, M Kunytska-Iliash, O Levytska, O Mulska

Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 6 (1868-2020-1691), 149-170.  2020

   10.Modelling the Conditions Affecting Population Migration Activity in the Eastern European Region: The Case of Ukraine

O Levytska, O Mulska, U Ivaniuk, M Kunytska-Iliash, T Vasyltsiv, R Lupak

Tem journal 9 (2), 507-514. 2020

    11.Social Security of Ukraine and the EU: aspects of convergence and improvement of migration policyT Vasyltsiv, R Lupak, M Kunytska-Iliash Baltic Journal of Economic Studies 5 (4), 50-58. 2019

 1. Чемерис В.А. Душка В.І., Максим В.Л. Розвиток інноваційної інфраструктури аграрного виробництва Львівської області [Електронний ресурс] AgriculturalandResourceEconomics: InternationalScientificE-Journal. – 2017. – Vol. 3. – No. 2. – С. 145 - 158. – Режим доступу : www.are-journal.com

13.Samborska-Muzychko, Y.,  Parasii-Verhunenko, I., Pashchenko, O.,  Budniak, L., Salamin, O. Public sector in the transformation economy of Ukraine: macroeconomic analysis. Independent journal of management and production.  2021.  Vol. 12. pp. 296-317. DOI: 10.14807/ijmp.v12i3.1541 (індексується у Web of Science).

14.Salamin O., Poperechny S. Regulation of prices for agricultural products. Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2020. Vol. 42.No.3. pp. 323-329. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1192/1417 (індексується у Web of Science)

 1. Svitlana Shynkar, Zoriana Gontar, Mariya Dubyna, Daria Nasypaiko,

Mariya Fleychuk. ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS // Business: Theory and Practice, Vol 21 No 1 (2020). P. 261-271.

DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2020.11573

 1. Chemerys, V., Dushka, V., Dorosh, M. and Maksym, V. (2020), Export potential of the livestock breeding industry of Ukraine. Agricultural and Resource Economics, vol. 6, no. 3, pp. 5–28, available at: http://are-journal.co
 2. Чемерис В., Душка В., Максим В., Соломонко Д. Бізнес-модель розвитку сільських територій України. Agricultural and Resource Economics: International ScientificE-Journal. 2019. Vol.5. No.1. Pp.154–176. URL: http://are-journal.com.

18.Саламін О. С. Ринкове середовище та маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств. ЕкономічнийчасописХХІ. 2015.  № 3 – 4 (2). С. 59 - 62.URL: http://soskin.info/userfiles/file/2015/3-4_2_2015/Salamin.pdf. (індексується у Scopus).

 1. Human capital efficiency in initiative groups accepting internally displaced persons in the eastern and southern Ukraine

P Muzyka, M Filyak Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal Т3 №3 с.5-15

 • Авторські та колективні монографії
 1. Financial instruments of international scientific and technical cooperation

S Savchenko, N Savinа, M Kunytska-Iliash

University of Economy in Bydgoszcz 2017

http://ep3.nuwm.edu.ua/6480/1/Savina%20N.%20Financial%20instruments.pdf

 1. Salamin O., Poperechny S. Current problems of formation and functioning service cooperatives in agriculture. Organization and management in the services’ sphere on selected examples: мonograph. Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. pp. 101-109. URL:http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/3_2020.pdf
 2.     Саламін О. С., Михасюк І. Р. Регуляторна політика в аграрному секторі України: Монографія. Львів, Апріорі. 2014. 224 с.
 3.     Salamin O. Cooperative basis for adaptation of Ukrainian agriculture to market environment. Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects: Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. 2017. pp.55-60.

5.Чемерис В.А. Інноваційний розвиток інфраструктури аграрного ринку: регіональний контекстМонографія В.А.Чемерис. – Львів: Аверс, 2015. – 352 с.

 1. Саламін О. С. Проблеми державного становлення та розвитку фермерських господарств. Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної економіки: Колективна монографія  під  ред. Ю.О. Нестерчук.  Умань, 2017. С. 9-14.

7.Чемерис В.А., Душка В.І., Максим В.Л. Економічна та інвестиційна ефективність розвитку сімейних ферм з виробництва свинини в Україні //

8.Колективна монографія. Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. - 240 с. ISBN 978-617-7669-76-9. http://www.economics.in.ua/

9.Роль аграрного сектору економіки України у зміцненні продовольчої безпеки України / С.В. Васильчак, Н.М. Стручок, М.П. Дубина // Активізація проблем забезпечення економічної безпеки в Україні: Колективна монографія. / Під ред. Я.Я Пушака та Я.С. Піцура. – Львів: В-во «Ліга-прес», 2017. – С. 111-129.

Продовження наукових досліджень у співпраці з колегами

 1. О. Водяницький, О. Потрохов, Н. Гриневич, О. Хомяк, Ю. Худіяш, Н. Присяжнюк, О. Рудь, А. Слюсаренко, Л. Загоруй, Б. Гутий, В. Душка, В. Максим, О. Дадак, В. Люблін. Вплив температури та резервуарів кисню на активність насосу Na-K в ембріонах та личинках окуня, плотви та яруба // UkrainianJournalofEcology, 2020, Volume 10, Issue – P. 184-189. DOI: 10.15421/2020_83. ISSN: 2520-2138.
 2. 2. Chemerys, V., Kaplenko, H., Kulish, I., Maksym, V., Dadak, O., Kushnir, L., Hrymak, O. (2021). Theoretical aspects of the concept of "quality of life" in the context of environmental safety. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 196-201.
 3. Vodianitskyi, O., Potrokhov, О., Hrynevych, N., Khomiak, O., Khudiyash, Y., Prysiazhniuk, N., Rud, O., Sliusarenko, A., Zagoruy, L., Gutyj, B., Dushka, V., Maxym, V., Dadak, O., Liublin, V. (2020). Effect of reserviour temperature and oxygen conditions on the activity of Na-K pump in embrios and larvae of perch, roach, and ruffe. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 184-189.

4.Саламін О. Актуальні проблеми державного регулювання сільського господарства України. Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings. Part 1. January 27, 2017. Kielce, Poland : Baltia Publishing. рр. 110-112.

5.Саламін О. С. Актуальні проблеми формування цін на сільськогосподарську продукцію. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. Серія: Економічні науки. 2019. т. 21. № 93. С. 17 - 23. DOI https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9304.

6.Саламін О. С., Поперечний С. І., Кубрак Н. Р. Проблеми створення та маркетингової діяльності обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. Серія: Економічні науки. 2019. Т. 21 № 92 С. 49 - 54, DOI: https://doi.org/10.32718/nvlvet-e9208.

Повний список видань можна знайти у бібліографічних науковометричних базах

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

 

Адреси вебсторінок

1.

Музика Павло Михайлович

Scopus ID

-

   

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/16033590

   

Publons

https://publons.com/researcher/2102767/pavlo-muzyka/

   

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=tGx5sSgAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

   

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1149-8153

2.

Чемерис Василь Антонович

Scopus ID

-

   

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/40751961

   

Publons

https://publons.com/researcher/3940670/vasyl-chemerys/

   

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jFpfL-8AAAAJ&hl=uk

   

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4976-1970

3.

Душка Віталій Іванович

Scopus ID

-

   

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/40775541

   

Publons

https://publons.com/researcher/2106541/vitaliy-dushka/

   

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KvzdhssAAAAJ&view
_op=list_works&sortby=pubdate

   

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9972-2198

4.

Березівський Ярослав Петрович

Scopus ID

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=
al&sid=507a0c959e4ae18d1243dfa
16e5c35ec&sot=al&sdt=al&sl=25&s=AUTHLASTNA
ME%28berezivskyi%29&st1=berezivskyi&orcidId=&selectionPageSear
ch=anl&reselectAuthor=false&active
Flag=true&showDocument=false&resultsPerPage=2
0&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&too
ManySelections=false&previousResu
ltCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&
authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&
showFullList=false&authorPreferredNa
me=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&t
xGid=e6c49b4e93f555490e005e7a6f3f0cab

   

Web of Science

 
   

Publons

https://publons.com/researcher/4175152/yaroslav-berezivskyi/

   

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5h11vioAAAAJ&
view_op=list_works&sortby=pubdate

   

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9480-3688

5.

Дадак Оксана Орестівна

Scopus ID

-

   

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/40773767

   

Publons

https://publons.com/researcher/2103451/oksana-dadak/

   

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kal2qCAAAAAJ

   

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-8193-2090

6.

Грабовський Роман Стефанович

Scopus ID

-

   

Web of Science

 
   

Publons

https://publons.com/researcher/2102767/pavlo-muzyka/

   

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xLLtxLsAAAAJ&hl=ru

   

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5701-6199

7.

Куницька-Іляш Марта Василівна

Scopus ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217159209

   

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/31869093

   

Publons

https://publons.com/researcher/2105296/marta-kunytska-iliash-m-
kunytska-iliashmarta-kunyt/

   

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&user=1tjEMykAAAAJ

   

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-2559-1065

8.

Саламін Оксана Степанівна

Scopus ID

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&
src=al&sid=49eea259107decd1
5b6b535524c5ed36&sot=al&sdt=al&sl=43&s=AUTHLASTNAM
E%28Salamin%29+AND+AUTHFIRST%28Oksana%29&st1
=Salamin&st2=Oksana&orcidId=&selectionPageSearch=anl&re
selectAuthor=false&activeFlag=tru
e&showDocument=false&resultsPerPage=
20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCoun
t=0&tooManySelections=false&prev
iousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=H
LSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSe
arch=false&showFullList=false&auth
orPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affilia
tionId=&txGid=68684b6fe60286899d87e6c2bcd84634

   

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/41949389

   

Publons

https://publons.com/researcher/2103946/oksana-o-salamin/

   

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=nnr6mPgAAAAJ&hl=uk

   

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-5388-3247

9.

Максим Володимир Любомирович

Scopus ID

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=cou
nt-f&src=al&sid=a99b68e4b21be6b20ea0a
184a43ecbdf&sot=al&sdt=al&sl=36&s=AUTHLAST
NAME%28Maxym%29+AND+AUTHFIRST%28V%29&st1=
Maxym&st2=V&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectA
uthor=false&activeFlag=true&showDocume
nt=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&curren
tPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false
&previousResultCount=0&authSubject=LF
SC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubje
ct=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&auth
orPreferredName=&origin=searchauthorfre
elookup&affiliationId=&txGid=bfccb664d173b5d93789a4e
197a8d507

   

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/43740682

   

Publons

https://publons.com/researcher/2103768/volodymyr-maksym/

   

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1IvD7VYAAAAJ&hl=uk

   

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-8071-8834

10.

Дубина Марія Петрівна

Scopus ID

https://www.scopus.com/home.uri

   

Web of Science

 
   

Publons

https://publons.com/researcher/2104341/mariia-dubyna/

   

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cGszXq0AAAAJ&hl=uk

   

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-6536-0152

12.

Соломонко Дмитро Олександрович

Scopus ID

-

   

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/43821493

   

Publons

https://publons.com/researcher/2103898/dmytro-solomonko/

   

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9esII5sAAAAJ&hl=uk

   

ORCID

http://orcid.org/0000-0003-4392-592X?lang=en

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru