EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК  
імені професора І.В.Поповича

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru
 1. Чемерис В.А. Методологія та організація прикладних досліджень Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету економіки та менеджменту факультету / - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2020. – 28 с.
 2. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Економіка та організація біотехнологічних виробництв» для студентів галузі знань 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладач: д.е.н., професор Музика П.М. – Львів, 2020. – 21 с.
 3. Музика П.М. Методичні рекомендації щодо контрольних завдань і самостійної роботи для студентів освітнього рівня ІІ (магістерський) спеціальності 075 «Маркетинг» - Львів, 2020. - 31 с.
 4. Душка В.І. Теорія організації. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи із студентами спеціальності 073 “Менеджмент”. – Львів, 2020. – 55 с.
 5. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Агробізнес, економіка та управління виробництвом продукції тваринництва. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентам факультету ветеринарної медицини. – Львів, 2020. – 75 с.
 6. Чемерис В.А., Душка В.І., Максим В.Л. Основи підприємництва. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентам факультету економіки та менеджменту. – Львів, 2020. - 92 с.
 7. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Економіка рибогосподарських підприємств. Методичні рекомендації для практичних занять студентам біолого-технологічного факультету. – Львів, 2020. - 45 с.
 8. П.М. Музика, Р.С. Грабовський, О.О. Дадак Методичні рекомендації до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи студентами факультету економіки та менеджменту за спеціальністю «Економіка довкілля і природних ресурсів» з курсу «Економіка довкілля і природокористування» Методичні рекомендації - Львів, 2020.- 14с.
 9. Дадак О.О., Дорош-Кізим М.М., Грабовський Р.С. Методичні рекомендації з дисципліни «Основи підприємництва» для студентів факультету харчових технологій та біотехнологій за напрямом підготовки «Харчові технології»-Львів,2021.-84с.
 10. Куницька-Іляш М.В. Фінанси підприємств. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2020. – 76 c.
 11. Куницька-Іляш М.В. Гроші та кредит. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2020. – 60 c.
 12. Куницька-Іляш М.В. Фінанси, гроші та кредит. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 76 c.
 13. Саламін О. С. Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчального матеріалу студентами факультету економіки та менеджменту за освітньо-професійною програмою «Маркетинг». Львів. 2020. 50 с.
 14. Саламін О. С. Проєктний аналіз. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчального матеріалу студентами факультету економіки та менеджменту за освітньо-професійною програмою «Маркетинг». Львів. 2020. 65 с.
 15. Саламін О. С. Управління проєктами. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчального матеріалу студентами факультету економіки та менеджменту за освітньо-професійною програмою «Маркетинг». Львів. 2020. 44 с.
 16. О. С. Саламін Економіка і організація збутових кооперативів. Методичні рекомендації для семінарських занять та виконання практичних завдань здобувачами початкового рівня вищої освіти (молодший бакалавр) за освітньо-професійною програмою «Маркетинговий менеджмент». Львів, - 2020. - 41 с.
 17. Музика П.М., Соломонко Д.О. Світове сільське господарство. Методичні рекомендації для практичних занять студентів спеціальності “Маркетинг” / [П.М.Музика, Д.О.Соломонко]. – Львів, 2020. – 46 с.
 18. Музика П.М., Соломонко Д.О. Економіка та організація біотехнологічних виробництв. Методичні рекомендації для практичних занять студентів за спеціальністю “Біотехнологїї та біоінженерія” / [П.М.Музика, Д.О.Соломонко]. – Львів, 2020. – 42 с.
 19. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Фінанси, гроші та кредит. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 76 c.
 20. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 60 c.
 21. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 60 c.
 22. Куницька-Іляш М.В. Фінанси підприємств. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 45 c.
 23. Куницька-Іляш М.В. Фінанси підприємств. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 70 c.
 24. Куницька-Іляш М.В. Фінанси підприємств. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 62 c.
 25. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Гроші та кредит. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 48 c.
 26. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Гроші та кредит. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 50 c.
 27. Куницька-Іляш М.В. Дубина М.П. Гроші та кредит. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 48 c.
 28. Куницька-Іляш М.В. Фінанси. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 50 c.
 29. Куницька-Іляш М.В. Фінанси. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 58 c.
 30. Куницька-Іляш М.В. Фінанси. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту  заочної форми навчання– Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 68 c.
 31. Куницька-Іляш М.В. Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту– Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 54 c.
 32. Куницька-Іляш М.В. Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 62 c.
 33. Куницька-Іляш М.В. Фінанси природокористування. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 52 c.
 34. Куницька-Іляш М.В. Фінанси природокористування. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 78 c.
 35. Куницька-Іляш М.В. Фінанси природокористування. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 42 c.
 36. Куницька-Іляш М.В. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 40 c.
 37. Куницька-Іляш М.В. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 72 c.
 38. Куницька-Іляш М.В. Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 45 c.
 39. Березівський Я.П. Дубина М.П. Економіка підприємства. Контрольні завдання і методичні рекомендації для студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 80c.
 40. Березівський Я.П. Дубина М.П. Економіка підприємства. Методичні рекомендації семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 100c.
 41. Березівський Я.П. Дубина М.П. Економіка підприємства. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять для студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 86c.
 42. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Інноваційний розвиток підприємства. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 58c.
 43. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Інноваційний розвиток підприємства. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 60c.
 44. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Інноваційний розвиток підприємства. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 68c.
 45. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Глобальна економіка. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 44c.
 46. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Глобальна економіка. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 52c.
 47. Березівський Я.П. Куницька-Іляш М.В. Глобальна економіка. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 42c.
 48. Березівський Я.П. Бізнес-економіка. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 58c.
 49. Березівський Я.П. Бізнес-економіка. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 50c
 50. Березівський Я.П. Бізнес-економіка. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту заочної форми навчання– Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 68 c.
 51. Березівський Я.П. Еколого-економічний аналіз. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту– Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 54 c.
 52. Березівський Я.П. Еколого-економічний аналіз. Контрольні завдання і методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 42 c.
 53. Березівський Я.П. Еколого-економічний аналіз. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять студентів факультету економіки та менеджменту – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021. – 40c.

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru