EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Викладачі кафедри здійснюють підготовку бакалаврів з напрямків підготовки: “маркетинг“, “менеджмент ЗЕД“, “менеджмент організацій“, “технологія виробництва та переробки продукції тваринництва“,  магістрів: “маркетинг“, “менеджмент ЗЕД“, “менеджмент організацій“, “маркетинг“, “економіка довкілля і природних ресурсів”, спеціалістів: «менеджмент організацій, менеджмент зовнішньо-економічної діяльності, маркетинг, технологія зберігання, консервування та переробки м”яса, технологія зберігання, консервування та переробки молока, технологія жирів і жирозамінників», магістрів: менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент зовнішньо-економічної діяльності,  маркетинг, економіка довкілля і природних ресурсів. Підготовка студентів здійснюється як на стаціонарній, так і на заочній формах навчання.    

На кафедрі забезпечується викладання таких дисциплін як світове сільське господарство, маркетинг закупівель, Товарна інноваційна політика, фінанси підприємств, фінанси і кредит, гроші і кредит, економіка рибної галузі, економіка і організація в-ва продукції тваринництва, основи підприємництва, основи агробізнесу, міжнародні організації, планування д-ті підприємств, економіка і організація с.-г., екологічна економіка, агропромислова політика, економіка довкілля, економіка та менеджмент природних ресурсів, страхування, стале агровиробництво, економіка підприємства, світове сільське господарство та ЗЕД, економіка і організація заготівель та реалізація продукції АПК, бізнес в АПК та ін. Щорічно викладачі кафедри вдосконалюють навчальні плани та програми, розробляють  нові курси. 

Перелік науково-методичних розробок працівників кафедри: 

 1. Душка В.І., Чемерис В.А., Березівський Я.П., Максим В.Л. Економіка виробництва продукції тваринництва. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять із студентами біолого-технологічного факультету / В.І. Душка. – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 58 с.  
 2. Чемерис В.А., Доманський А.Я., Душка В.І.  Організація виробничих процесів в підприємствах АПК. Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету економіки та менеджменту / В.А. Чемерис. - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 33 с.
 3. Гачек Т.С., Дадак О.О., Кравців І.К. Економіка праці та соціально – трудових відносини. Опорний конспект лекцій. ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. - Львів, 2013.- 45с/
 4. Гачек Т.С., Дадак О.О., Сенів Р.В., Дорош М.М. Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах харчової і переробної промисловості. Методичні рекомендації для виконанняпрактичних робіт. ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. - Львів, 2013.- 19с.
 5. Дадак О.О., Гачек Т.С. Страхування. Короткий тлумачний словник. ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. - Львів, 2013. 24с.
 6. Гачек Т.С., Дадак О.О., Сенів Р.В., Дорош М.М. Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах харчової і  переробної промисловості. Методичні рекомендації для самостійної вивчення дисципліни. ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. - Львів, 2013. - 14с.
 7. Музика П.М., Соломонко Д.О. Світове сільське господарство. Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету економіки та менеджменту / Музика П.М., Соломонко Д.О.  - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 38 с.
 8. Музика П.М., Соломонко Д.О. Tоварна інноваційна політика. Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету економіки та менеджменту / Музика П.М., Соломонко Д.О.  - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 36 с.
 9. Музика П.М., Соломонко Д.О. Економіка і організація біотехнологічної промисловості. Методичні рекомендації та завдання на заняття для студентів факультету харчових технологій / Музика П.М., Соломонко Д.О.  - Львів: ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького, 2013. – 38 с.
 10. Гримак О.Я., Березівський Я.П., Бренич Х.Р., Саламін О.Я. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи студентами факультету економіки та менеджменту спеціальності "Менеджмент" з курсу "Економіка підприємства". – Львів, 2013.-38 с.
 11. Гримак О.Я., Березівський Я.П., Бренич Х.Р., Саламін О.Я. Методичні рекомендації для проведення семінарських, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "Менеджмент" з курсу "Економіка підприємства" - Львів, 2013. - 69с.
 12. Гримак О.Я., Березівський Я.П., Бренич Х.Р., Саламін О.Я. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи студентами факультету економіки та менеджменту спеціальності "Маркетинг" з курсу "Економіка підприємства". - Львів, 2013.-38 с.
 13. Гримак О.Я., Березівський Я.П., Бренич Х.Р., Саламін О.Я. Методичні рекомендації для проведення семінарських, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "Маркетинг" з курсу "Економіка підприємства". - Львів, 2013.-69 с.
 14. Березівський Я.П., Саламін О.С. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи студентами факультету економіки та менеджменту спеціальності "Маркетинг" ОКР "Спеціаліст" з курсу " Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві " /Я.П.Березівський, О.С Саламін. - Львів, 2013.- 28с.
 15. Березівський Я.П., Саламін О.С. Методичні рекомендації для проведення семінарських, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "Маркетинг" ОКР "Спеціаліст" з курсу "Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві"/  Я.П.Березівський, О.С Саламін. - Львів, 2013.- 32 с.
 16. Березівський Я.П., Саламін О.С. Методичні рекомендації для проведення семінарських, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "Менеджмент" ОКР "Спеціаліст" з курсу "Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві""/  Я.П.Березівський, О.С Саламін. - Львів, 2013.- 30 с.
 17. Березівський Я.П., Саламін О.С. Методичні рекомендації для проведення семінарських, лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності "Менеджмент" ОКР "Магістр" з курсу "Економіка і організація обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві""/  Я.П.Березівський, О.С Саламін. - Львів, 2013.- 28 с.
 18. Дадак О.О., Гачек Т.С., Грабовський Р.С. Страхування Методичні рекомендації для проведення практичних занять і виконання студентами індивідуальних завдань ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького,-Львів, 2013.-16с 19. Грабовський Р.С., Дадак О.О. Агропромислова політика Методичні рекомендації ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького, - Львів, 2013.- 29с.
 19. Березівський Я.П. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Еколого-економічний аналіз діяльності підприємства», 2018.
 20. Чемерис В.А. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень», 2018.
 21. Чемерис В.А., Душка В.І. Максим В.Л. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація агроекобізнесу», 2019.
 22. Чемерис В.А., Душка В.І. Максим В.Л. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Екологічне підприємництво», 2019
 23. Дадак О.О. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка ресурсозбереження», 2019.

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru