EN   UA

Емблема кафедриКАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ 

 Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських  наук, професор Буцяк Василь Іванович

Контакти:
м. Львів, вул. Пекарська, 50
Головний корпус, тел.: (032) 239-26-93; 097 12 15 821,
E-mail: v.butsyak@gmail.com

 

 

26 грудня на кафедрі біотехнології та радіології відбувся захист атестаційних випускних робіт магістрів зі спеціальності “Біотехнології та біоінженерія”. Державна екзаменаційна комісія у складі проф. Остапіва Д. Д., в. о. декана ФХТБ Коваль Г. М., проф. Буцяка В. І., доц. Музики В. П., доц. Швед О. В. заслухала доповіді та прийшла до висновку, що всі роботи виконані на високому науковому та методичному рівні відповідно до діючих нормативних документів та методичних вказівок щодо виконання та захисту дипломних робіт та проектів, студенти продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки.

Детальніше: Захист магістерських дипломних робіт на кафедрі біотехнології та радіології