EN   UA

ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ЗДОРОВ'Я 

 00124

Декан, професор, доктор ветеринарних наук   Пеленьо Руслан Андрійович

Заступники декана:
доцент,  кандидат технічних наук  Сливка Наталія Богданівна
доцент,   кандидат сільськогосподарських наук Сухорська Ольга Петрівна
доцент, кандидат ветеринарних наук Сус Галина Володимирівна

fb
     іnstagram    telegramm      vstupp

2

15 вересня 2020 року на факультеті ветеринарної гігієни, екології та права  відбулася традиційна зустріч декана факультету Руслана Пеленя, а також заступників декана Ольги Сухорської та Галини Сус зі старостами студентських груп першого курсу.

Метою зустрічі було ознайомлення із індивідуальним навчальним планом, графіком освітнього процесу,  термінами проведення практик тощо.

Детальніше: Зустріч з деканом факультету ветеринарної гігієни, екології та права

17 вересня 2020 р. о 1200 год на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ°35.826.001 Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького відбудеться захист дисертації Верхолюка Миколи Михайловича на тему: “ Санітарно-гігієнічне обґрунтування розробки та застосування засобу на основі ортофосфатної кислоти із полігексаметиленгуанідином для обробки доїльного обладнання ” для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

Адреса: м. Львів, вул. Пекарська, 50, конференц-зал.