EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

Кафедра філософії та педагогіки має свою давню передісторію, що, вірогідно, розпочалась у березні 1940 року із створення кафедри основ марксизму-ленінізму. У період Другої світової війни наш університет функціонував у статусі фахових курсів з дисциплін, пов’язаних із ветеринарією, відтак діяльність цієї кафедри була призупинена до осені 1944 року. Головним завданням відновленої кафедри було забезпечити читання лекцій і проведення семінарських занять з історії комуністичної партії, діалектичного та історичного матеріалізму, наукового атеїзму, політекономії капіталістичного і соціалістичного способів виробництва.

Першим завідувачем кафедри у 1940 році був Л.Т. Кошко. У її складі працювали О.І. Якименко, І.Г. Васильєв, Г.О. Тимофєєв, С.В. Пащенко. Восени 1944 року кафедру очолив Г.С. Вакуленко. У 1946-1952 роках її завідувачем знову став Л.Т. Кошко. Від 1952 до 1969 року завідувачем кафедри був доктор історичних наук, проф. Галушко Є.М., з 1970 до 1975 року – доц. Буряк П.Ю. До колективу кафедри влилися випускники Київського та Львівського університетів – В.Я. Терезов, В.М. Тищенко, М.М. Швагуляк, О.І. Юристовський.

У липні 1976 року кафедру було розділено на дві: історії КПРС та політекономії і кафедру марксистсько-ленінської філософії та наукового комунізму. Останню очолив кандидат філософських наук доц. В.Г. Костенко, який перебував на цій посаді до грудня 1988 року. Упродовж двох наступних років кафедрою керував кандидат історичних наук доц. М.М. Дзера. У 1990-2015 роках її завідувачем знову став В.Г. Костенко. За майже сорокалітню історію кафедра кілька разів змінювала свою назву. З архівних документів відомо, що вже з 1984 року її було перейменовано на кафедру філософії та наукового атеїзму. Із часу вступу нашої Батьківщини на шлях незалежності кафедра отримала назву філософії і політології, і так називалась до 2010 року. Впродовж 2011-2013 років кафедра припинила самостійне існування, а стала частиною кафедри економічної теорії та соціально-гуманітарних дисциплін на чолі з доцентом О.Я. Гримаком. У 2013 році кафедра відновлює самостійну діяльність і отримує назву кафедра філософії. У 2015 році навчальні дисципліни правового та педагогічного циклів були передані на кафедру філософії, що зумовило чергове її перейменування на кафедру філософії, педагогіки і права. У цей же період новим очільником кафедри стає доктор педагогічних наук доц. О.Є. Смолінська. Та вже у вересні 2016 р. шляхом реорганізації кафедри філософії, педагогіки і права створено дві окремі кафедри – кафедру права і кафедру філософії та педагогіки.

Змінювалися назви, люди, змінювалися й підходи у викладанні. У різний час на кафедрі працювали професори Мельник В.П., Лисий В.П., Держко І.З.; доценти А.М. Гузій, Ю.М. Мадараш, С.Л. Ступницький, В.П. Масько, Г.М. Марискевич, М.М. Пелішенко,  Р.І. Онуфрів,  В.Т. Андрушко,  Т.Т. Гривул;  асистенти В.А. Юрковський, О.П. Децик. 

Зараз на кафедрі філософії та педагогіки під керівництвом доктора педагогічних наук доцента О.Є. Смолінської працюють професор С.О. Черепанова, доценти Н.І. Мачинська, О.В. Халецький та О.В. Огірко, професор університету М.М. Дзера, асистенти П.М. Бартусяк, У.П. Севастьянів, О.Б. Тарнавська, Л.М. Гніт, старший викладач Т.З. Купчак, старші лаборанти Л.М. Кияк, О.В. Голубовська та Л.А. Іванишин.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання низки навчальних дисциплін для всіх спеціальностей. З 2017 року кафедра набула статусу випускової, оскільки саме в цьому році був здійснений перший набір та ведеться підготовка магістрів за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”. 

Кафедра філософії та педагогіки є загальноуніверситетською. Тут вивчають філософію, політологію, соціологію, культурологію та інші соціально-гуманітарні дисципліни студенти різних спеціальностей та рівнів вищої освіти.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru