EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Студентський науковий гурток "Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні"

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

Гурток заснований у 2017 році з метою поглиблення фахової підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, орієнтації магістрантів на проведення педагогічних досліджень, формування культури академічної доброчесності, навчання публічного виступу, культури ведення наукової дискусії та написання наукового тексту.
Від започаткування його робота ґрунтувалася на засадах самоуправління, таким чином керівниці гуртка – гаранту ОП «Освітні, педагогічні науки» проф. Олесі Смолінській – відводилися радше координаційні функції. Крім цього, було вирішено працювати в режимі колегіальності, тому були вибудувані горизонтальні комунікації з допомогою сучасних засобів та відмовилися від радянського підходу із обранням старост. Тим більше, що строки навчання в магістратурі – достатньо стислі, отже й плинність контингенту учасників – достатньо активна. Робота, зорганізована таким чином, включала всіх студентів денної форми здобуття освіти й тих здобувачів заочної, які самостійно проявляли зацікавленість у такого роду взаємодіях. У 2019 році була ініційована та укладена декларація гуртківця.

ДЕКЛАРАЦІЯ ГУРТКІВЦЯ
1. Учасником гуртка може бути кожен, кому не байдуже майбутнє української вищої освіти.
2. Ми – рівні, кожен працює на досягнення наукового результату.
3. Ми – чесні і з людьми, і з науковою інформацією.
4. Ми – об’єктивні, тому, перш ніж презентувати науковий результат, докладаємо всіх можливих зусиль, щоб якомога детальніше дослідити предмет.
5. Ми – толерантні до аргументів наших опонентів.
6. Ми вміємо презентувати результати досліджень і науковій спільноті, і всім зацікавленим.
7. Ми віримо в майбутнє вищої освіти України, отже – в наших студентів та викладачів.

Студентський науковий гурток 2023

Студентський науковий гурток 2022

Студентський науковий гурток 2021

Студентський науковий гурток 2020

Студентський науковий гурток 2019

Студентський науковий гурток 2018


Студентський науковий гурток "Духовно-моральне виховання молоді"

Студентський гурток “Духовно-моральне виховання молоді”

Гурток створений 15 грудня 2016 р. Керівник гуртка – доцент кафедри філософії та педагогіки Огірко О.В.
Мета створення гуртка – наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу змістом християнської моралі та національної духовності, який би допомагав формувати свідомих українців, для яких первинними є Бог і Україна, виховувати їх душі, чесні і сильні характери, сумління, громадянські, моральні і надприродні чесноти, спонукав би молодих людей у співпраці з Богом вирости корисними своєму народові. Метою діяльності наукового гуртка є поглиблене вивчення студентами проблем виховання, навчання і розвитку студентської молоді, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем педагогіки, розширення загального і професійного світогляду.
Гурток включав у себе окремих студентів II курсу факультету ветеринарної медицини.
Старостами гуртка були такі студенти: Віталій Чабан, Павло Бенько, Назар Венгер.
До гуртка також належали бажаючі студенти магістри ОПН факультету ветеринарної гігієни, екології та права (теперішнього факультету громадського розвитку та здоров’я).
Старостами гуртка були наступні студенти: Катерина Прогонюк, Тетяна Базилюк, Ірина Палас, Ірина Яблонська, Наталія Придворова.
Гурток кафедри діяв щосереди з 15.30 до 17.00.
Магістр К. Прогонюк разом з науковим керівником опублікувала свої наукові дослідження з сучасних проблем духовно-морального виховання молоді в Збірнику студентських наукових досліджень “Освітній альманах” (Львів, 2018).
Студентська наукова робота магістра Ірини Палас “Принципи духовно-морального виховання учнівської молоді” була подана на Всеукраїнський конкурс студентських робіт у галузі педагогіки.
16 лютого 2017 р. членами гуртка був проведений міжфакультетський і міжкафедральний виховний захід на тему: “Патріарх Йосиф Сліпий – ісповідник віри, богослов, вчений і педагог (до 125-річчя від народження)”.
30 березня 2017 р. члени гуртка студенти II курсу факультету ветеринарної медицини провели міжфакультетський Круглий стіл на тему: “Цінності в житті людини”, де виступили з рядом доповідей.
У 2018 р. члени гуртка долучилися до проведення кафедрального Круглого столу на тему: “Філософія людини”.
Член гуртка магістр Юлія Невелич написала магістерську роботу в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» на тему: “Становлення морально-духовних якостей сучасної студентської молоді”, яку успішно захистила.
Більшість членів гуртка брали активну участь в Міжнародних конференціях “Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького”, (2017-2022 рр.), виступаючи з доповідями та опублікували тези доповідей в матеріалах цих конференцій.

Тематика гуртка

Публікації гуртка

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru