EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ІНФОРМАЦІЯ

про стажування співробітників кафедри філософії та педагогіки

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

співробітників кафедри

Дата стажування

Місце проходження стажування

Тема стажування

Документ, що засвідчує результат проходження стажування

1.

Смолінська Олеся Євгенівна

17-22 травня 2021 р.

Центр інноваційних освітніх технологій «PNU-EcoSystem» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

«Інноваційна діяльність викладача в закладі вищої освіти»

сертифікат № 446

2,0 ЄКТС (60 год)

21.05.2021

ТОВ «Наукові публікації»,

Сертифікат № ФФ 2233/21.05.2021,

«Головні метрики сучасної науки. Scopus  та Web of Science»,

0,33 ЄКТС (10 год)

«Головні метрики сучасної науки. Scopus  та Web of Science»

Сертифікат № ФФ 2233/21.05.2021

0,33 ЄКТС (10 год)

06.04.2022 р.

НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЦІПО, Український відкритий університет ПО, Інститут психології імені Г.С. Костюка, Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці, Вища школа лінгвістична в Ченстохові

«Психологічна підтримка особистості в умовах війни»

Сертифікат № 917/22Д

0,1 ЄКТС (3 год)

11.07 – 14.07.2022 р.

Проект з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge», присвячений розвитку soft-skills викладача

«Університет майбутнього після перемоги»

сертифікат № 578

0,33 ЄКТС (10 год)

30.08.2022

Prometheus

«Критичне мислення для освітян»

сертифікат виданий 30.08.2022 р.

1 ЄКТС (30 год)

10.03.2023

Prometheus

«Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів»

сертифікат виданий 10.03.2023 р.

1 ЄКТС (30 год)

25.04-26.06.2023 р.

Освітній хаб «Центр неперервної освіти. Lifelong Education Centre»

«Сучасна трансформація професійних

компетентностей педагога ХХІ століття: від інтелектуального лідера до освітнього агента змін»

сертифікат №240426062304

6,0 ЄКТС (180 год)

2.

Огірко Олег Васильович

18.04.2021 –

23.04.2021 р.

Львівський національний університет  імені Івана Франка

«Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці»

Сертифікат

№  4-2021/115

від 23.04.2021 р.

2 ЄКТС

15.04.2022 –

20.04.2022 р.

Львівський національний університет  імені Івана Франка

«Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства»

Сертифікат

№  4-2022/120

від 20.04.2022 р.

2 ЄКТС

11.11.2022 – 16.11.2022 р.

Львівський національний університет  імені Івана Франка

«Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі»

Сертифікат про стажування №  5-2022/110

від 16.11.2022 р.

2 ЄКТС

(60 год.)

3.

Бартусяк Павло Миколайович

06.09.2021 – 17.10.2021 р.

Куявський університет (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

«Європейський підхід та його українська модернізація в підготовці викладачів у галузі історичних, політичних, філософських та соціологічних наук»

сертифікат № SSI-61701-KSW від 17.10.2021

6,0 ЄКТС (180 год) 

4.

Заверуха Ольга Ярославівна

12.02.2022 – 20.03.2022

Zustricz Foundation
Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow
Career Development Center of NGO Sobornist
Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education

"International internship Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience"

Сертифікат SZFL-001548

20.03.2022р.

6,0 кредитів (180 год.)

5.

Павлусів Надія Михайлівна

01.04.2019 – 06.05.2019

Польща, Вища Гуманітарно-Природнича Школа м. Сандомира

Ознайомлення з методикою викладання у вищій школі

Сертифікат від 07.05.2019 р.

6.

Купчак Тетяна Зеновіївна

01.06.2022-

14.07.2022

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», м. Київ

Системний аналіз державної політики у галузі вищої освіти та забезпечення якості освіти

Сертифікат про стажування

СС 38282994/2267-22

7.

Семенів Богдан Степанович

18.06.2020 - 27.06.2020

Хмельницький національний університет

Підвищення кваліфікації тренерів-викладачів з вільної боротьби

Сертифікат

ХМ 02071234/ 50-038

01.06.-30.06.2022р

Ягеллонський університет

(м. Краків,

Республіка Польща)

«Вдосконалення стандартів роботи в університеті та вивчення порівняльного дослідження цивілізацій»

Сертифікат

від 04.07.2022 р.

4 ЄКТС (120 год)


8.

Мачинська Наталія Ігорівна

07.10.2019 – 07.12.2019

Університет імені Штефана Челмари (м. Сучава, Румунія)

Стажування «Тенденції оцінювання професійних компетентностей викладачів вищої школи»

сертифікат № 37 / 16.12.2019

01.10.2020-23.01.2021

Львівський національний університет імені Івана Франка

Курси підвищення кваліфікації для викладачів закладів вищої освіти «Вдосконалення викладацької майстерності»

сертифікат СВ № 02070987 / 000167-21

 

Освітньо-дослідницька платформа ВІП. ОСВІТА

«Комплексна професійно-особистісна підготовка фахівця з інклюзивного навчання»

Сертифікат № КППФІ – 092022 від 27 червня 2022 р.

 1 кредит (30 годин)

9.

Корнят

Віра

Степанівна

15.03.2021 – 15.04.2021

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

«Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальної сфери у процесі професійної підготовки в контексті сучасних соціальних змін»

довідка №01-23/281 від 23.06.2021 р.

18.03.2019 – 19.10.2019 р.

НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти

«Формування особистісного професійного зростання педагогічних працівників закладів вищої освіти»

свідоцтво СП 35830447/2548-19 від 19.10.2019 р.

24.05.2022-04.06.2022 р.

Університет ім. кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща)

Програма Еразмус+ (Проєкт

академічної мобільності (КА107)

 Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru