EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

18 січня 2023 року відбувся науково-практичний семінар «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ», ініційований НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології (лабораторія психології мас і спільнот), Сумським державним університетом (кафедра психології, соціології та соціокультурних технологій), Асоціацією політичних психологів України. Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної-програми «Освітні, педагогічні науки» разом із гарантом, проф. Олесею Смолінською, були запрошені в рамках Відкритого постійнодіючого науково-методичного семінару «Ініціатива якості освітніх програм».

Детальніше: Взаємодія з академічним середовищем у практичній реалізації ОП «Освітні, педагогічні науки»

3 захист

Викладач і викладання: сучасні реалії та майбутні перспективи в Україні Цьогорічний, 2022 року, захист кваліфікаційних робіт здобувачами магістерського рівня ОПП «Освітні, педагогічні науки» був не менш особливим, ніж рік у цілому: COVID-19, що ніде не дівся; вимкнення енергопостачання, що суттєво ускладнили етап власне завершення написання
роботи; і війна, війна, війна з її тривогами та жахами, які неможливо ставити в один перелік ні з чим.
Однак живий про живе думає, як влучно зауважує українська народна мудрість, тому захист успішно завершив цей хвилюючий та проблемний цикл навчання наших тепер уже магістрів.

Детальніше: Викладач і викладання: сучасні реалії та майбутні перспективи в Україні

1 якість

Якості освітнього процесу притаманні чимало вимірів, серед яких і внутрішній імпульс позитивних змін, і зовнішня атмосфера сприяння саме тим змінам, що покликані створити кращий модус діяльності. В будь-якому разі, зараз ключовою рисою якісно-позитивних трансформацій є невпинність руху до них. Саме це забезпечує сталість розвитку.

Детальніше: Аналітика і хронологія вдосконалення освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» - 2022 рік

5 грудня 2022 року відбулася зустріч внутрішніх стейкхолдерів, членів робочої групи, здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» із гарантом ОП проф. Олесею Смолінською.

Детальніше: Удосконалення якості освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки»

1У рамках відзначення 300-річчя від дня народження українського філософа, поета, педагога, просвітителя-гуманіста 2 та 5 грудня 2022 р. в режимі онлайн відбувся дводенний Всеукраїнський науковий семінар «Григорій Сковорода – славетний український філософ та педагог».

Організатори семінару:
- Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького,
- Житомирський державний університет імені Івана Франка,
- Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
- Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»,
- Науково-дослідний центр аналітики суспільно-гуманітарної сфери ТНПУ імені Володимира Гнатюка,
- Відкритий постійнодіючий науково-методичний семінар «Ініціатива якості освітніх програм».

Детальніше: Григорій Сковорода: «Довго сам навчайся, якщо хочеш навчати інших»