EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Вища освіта в полікультурному просторі (2021 – 2025)

Вища освіта в полікультурному просторі (2021 – 2025)
Шифр теми 0121U110160
Актуальність вивчення теми вищої освіти в контексті просторово-часового континууму культури обумовлена низкою тенденцій, що увиразнилися внаслідок входження української вищої освіти в Болонський процес. У його основу була покладена ідея освітньо-культурного об’єднання європейських країн на основі низки принципових позицій, серед яких, у контексті обраної наукової теми, важливим є збереження національної культурної своєрідності.
Сучасні процеси у вищій освіті виявляють культуротворчу спрямованість як у масштабах університетів, які вже стали суб’єктами культури, так і в системних виявах, коли освіта, політика, економіка та інші галузі, отже й суспільні інститути, формують загальне культурне тло цілісного існування держави.
Вивчення змісту патернів та новел полікультурного простору функціювання української вищої освіти має ще й ідентифікувально-спрямовані цілі, суть яких полягає в розширенні можливостей формування та пізнання індивідуальних рис суб’єктів культури в освіті, насамперед – університетів.

Звіт 2022

Звіт 2021


Культурні, освітні та правові засади розвитку українського суспільства (2016 – 2020)

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru