EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

IMG 1919 removebg preview

СМОЛІНСЬКА ОЛЕСЯ ЄВГЕНІВНА – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та педагогіки. У 1993 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. 1999 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію «Лінгводидактичні основи національно-мовного виховання особистості засобами українського фольклору» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання української мови). У 2008 році здобула вчене звання доцента кафедри української мови.

У 2015 році в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію з теми «Теоретико-методологічні засади організації культурно-освітнього простору педагогічних університетів України», здобувши науковий ступінь доктора педагогічних наук. Від 2019 року – професор кафедри філософії та педагогіки.

Сфера наукових інтересів: педагогіка та психологія вищої освіти, сучасні технології та методики навчання, українська народна педагогіка, фольклор, освітній менеджмент.

Авторка понад 170 наукових праць, серед яких 3 навчальні посібники із грифом МОН України, 4 статті із видань з переліку Scopus, 3 – Web of Science. Автор і співавтор 4 монографій.

Відзнаки: нагороджена грамотами МОН України та голови Львівської обласної ради.

Здобутки: 3 місце Всеукраїнського конкурсу «Кращий викладач української мови у ВНЗ України - 2010».

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


CherepanovaЧЕРЕПАНОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА – доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та педагогіки. У 1970 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка (Філософський факультет). 1979 року в Львівському  державному університеті імені Івана Франка  захистила кандидатську дисертацію «Проблема  співвідношення матеріальних і духовних потреб в суспільстві розвинутого соціалізму» (спеціальність 09.00.01 – діалектичний та історичний матеріалізм); присуджено вчений ступінь кандидата філософських наук. У 1995  році здобула вчене звання доцента кафедри філософії Дрогобицького педагогічного інституту.

У 2012 році в Інституті вищої освіти Національної академії наук України захистила  дисертацію з теми «Культуротворчий потенціал філософії  освіти: особистість – наука – мистецтво», здобувши науковий ступінь доктора філософських наук (спеціальність 09.00.10 – філософія освіти).

 Від 2018 року – доцент кафедри філософії та педагогіки.

Сфера наукових інтересів: Філософія освіти як простір синергії, міжцивілізаційна комунікація (Захід-Схід), феномен родового самопізнання, онтологія художньо-естетичного, методологія та організація наукових досліджень, порівняльна педагогіка.

Авторка понад  190 наукових праць, серед  яких  11 навчальних посібників  (7  із грифом МОН України). Авторський науково-видавничий Проєкт (з міжнародною участю) «Діалог культур: Україна у світовому контексті»: зб. наук пр. (Вип. 1-8; відп. ред.; фахові з філософських, педагогічних наук та мистецтвознавства). Учасник Міжнародного Проєкту «Цінності гуманістичної освіти» – Швеція/Данія/Україна (зб. наук.  пр. укр., англ. мовами). Статті у виданнях з переліку Index Copenicus (1),  категорії  «Б» (3). Монографії:  автор (1), співавтор (5, у тому числі США/Україна – 1). Електронний варіант: Філософія освіти та  педагогічна етика: лекції, практикум /для  студентів-магістрантів спеціальності  011 “Освітні, педагогічні науки” (82 с.); Філософія та сучасний науковий процес: навч.-метод. матеріали /для  забезпечення освітніх програм докторів філософії (152 с.).

А також. Член   наукової ради  (2015 – 2017) наукового часопису «Філософія освіти. Philosophy of Education». Член редколегії  наукового журналу Future Human  Image (2015 –  дотепер; 2017 зареєстровано в наукометричних базах Web of Science, Index Copenicus).

Стажування на кафедрі філософії (без відриву від виробництва) у дистанційній формі навчання  Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди з 10 жовтня 2018 р. по 11 листопада 2018 р. Навчальну програму виконано повністю в обсязі 108 годин (3 кредити  ЕКТС).

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 2162 removebg preview

ОГІРКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ – доктор філософії, доцент, заступник завідувача кафедри філософії та педагогіки. У 1978 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. 1987 року в спеціалізованій Вченій раді  Обчислювального Центру Сибірського Відділення АН СРСР (м. Новосибірськ) захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Дробово-раціональні чисельні алгоритми в квадратурних і кубатурних формулах” (спеціальність 01.01.07 – обчислювальна математика). У 2012 році здобув вчене звання доцента кафедри філософії та політології.

Сфера наукових інтересів: логіка, педагогічна риторика, політологія, релігієзнавство, етика, філософські засади сталого розвитку.

Автор понад 600 наукових праць, серед яких співавтор навчального посібника із грифом МОН України. Автор і співавтор 4 монографій.

Відзнаки: нагороджений грамотою Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН України.

Здобутки: нагороджений медаллю імені митрополита Андрея Шептицького за успіхи в підготовці вчителів християнської етики (1999 р.); нагороджений дипломом лауреата іменної премії Голіка-Гулі Карімова за результатами представлених наукових доповідей в 2006 р. на міжнародних науково-практичних конференціях (2007 р.); відзначений подякою Президента України за активну науково-педагогічну працю (2008 р.).

Контакти: ohirkooleh@gmail.com


IMG 2156 removebg preview

БАРТУСЯК ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат філософських наук, доцент, старший викладач кафедри філософії та педагогіки. У 2004 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. У 2015 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію «Реактивація філософії Ляйбніца у творах Жиля Дельоза» (спеціальність 09.00.05 – історія філософії). У 2022 році здобув учене звання доцента кафедри філософії та педагогіки.

Сфера наукових інтересів: філософія Нового Часу, сучасна французька філософія, філософський переклад

Автор понад 40 наукових праць, серед яких 3 статті із видань з переліку Scopus. Співавтор однієї монографії.    

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Pavlusiv

Павлусів Надія Михайлівна – кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії та педагогіки. У 1991 році закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю українська мова і література. 2011року в Національній академії внутрішніх справ МВС України захистила кандидатську дисертацію « Філософсько - правові погляди західноукраїнських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (спеціальність 12.00.12-філософія права)

   Працювала на посаді доцента кафедри теорії та історії держави та права у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Від 2019 року-старший викладач кафедри філософії та педагогіки.

    Сфера наукових інтересів: філософія права, теорія літератури, структурна лінгвістика, українознавство, екзистенціалізм, феноменологія, постмодернізм.

   Авторка понад 20 наукових праць. Опублікувала монографію у співавторстві з науковим керівником Вовк В.М.

  Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                     Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Zaverukha 22

ЗАВЕРУХА ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри філософії та педагогіки. У 2017 році закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ. У 2020 році у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля захистила кандидатську дисертацію «Соціально-психологічні особливості проявів адикції та їх корекція у підлітків з сімей трудових мігрантів» (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи).
Сфера наукових інтересів: соціальна, вікова та педагогічна психологія.
Авторка понад 60 наукових праць, серед яких 1 стаття із видань Scopus, 5 – Web of Science.
Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 2872 removebg preview

КУПЧАК ТЕТЯНА ЗЕНОВІЇВНА керівник відділу соціально-культурного розвитку університету, старший викладач кафедри філософії та педагогіки. У 1987 році закінчила диригентське відділення Львівського державного музичного училища. У 1992 році закінчила диригентський факультет Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка; 1992–2001 рр. працювала заступником директора з національного виховання СШ № 80 м. Львова; 2001-2011 рр. – проректор ЛНАУ з науково-педагогічної та виховної роботи. Голова науково-методичної комісії із виховної роботи науково-педагогічних працівників ЗВО Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Сфера наукових інтересів: Громадянське виховання студентів вищих навчальних аграрних закладів України у позаавдиторній музично-виконавській діяльності.

Відзнаки: У 2010 році удостоєна почесного звання «Заслужений працівник культури України». Нагороджена трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани», знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» Ш і ІІ ступенів.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


MachynskaМачинська Наталія Ігорівна – доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри філософії та педагогіки. У 1994 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2006 року в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук «Модульна організація загально-педагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах коледжу» (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). У 2011 році здобула вчене звання доцента кафедри педагогіки та соціальної роботи. У 2013 році захистила дисертацію з теми «Теоретичні і методичні засади педагогічної освіти магістрантів вищого навчального закладу непедагогічного профілю» здобувши науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка. Від 2021 року – професор кафедри початкової та дошкільної освіти.

Сфера наукових інтересів: професійно-педагогічна підготовка фахівців в умовах магістратури, профілактика та шляхи подолання професійного вигорання педагогів; освіта дорослих; професійне зростання упродовж життя (акмеологічний підхід).

Авторка і співавторка понад 150 наукових праць, серед яких 3 навчальні посібники, 6 статей із видань з переліку Web of Science. Автор і співавтор 5 монографій.

Здобутки: член спеціалізованої вченої ради К. 35.052.24 (Національний університет «Львівська політехніка»); голова спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (ДФ 35.051.006; ДФ 35.051.019; ДФ 35.051.015) – Львівський національний університет імені Івана Франка; член редколегій: Науковий журнал «Неперервна освіта: акмеологічні студії» (м. Київ); фахове видання «Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: Серія педагогічна»; керівник трьох захищених аспірантів.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


sem

СЕМЕНІВ БОГДАН СТЕПАНОВИЧ – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я, майстер спорту України.  У 2005 році закінчив  Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання і спорту.

У 2009 році закінчив Львівський державний університет фізичної культури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобув кваліфікацію магістра фізичного виховання і спорту, викладача вищого навчального закладу.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова з теми «Формування спеціальних фізичних якостей майбутніх фахівців харчових технологій у процесі фізичного виховання» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

У 2018 році отримав вчене звання доцента кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Автор та співавтор 42 наукових статей та 8 навчально-методичних праць в галузі фізичної культури і спорту. Наукових публікацій у міжнародних наукометричних базах даних Scopus – 5 статей, Web of Science – 4 статті. Підручник «Профілююча фізична підготовка студентів» отримав гриф міністерства освіти України. Основні наукові дослідження стосуються галузі фізичної культури і спорту студентської молоді, педагогіки вищої освіти.

Член асоціації спортивної боротьби України, член Всеукраїнської федерації традиційних видів поясної боротьби, очолює  осередок громадської організації «Міжнародна федерація української національної боротьби на поясах».  Суддя національної категорії.

ВІДЗНАКИ: нагороджений грамотою голови Львівської обласної ради, отримав подяку комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, нагороджений грамотами та дипломами Асоціації спортивної боротьби України, Всеукраїнської федерації традиційних видів поясної боротьби, Всеукраїнської федерації української боротьби на поясах за підготовку переможців та призерів всеукраїнських та міжнародних змагань.

ЗДОБУТКИ: підготував трьох майстрів спорту України міжнародного класу, 12 майстрів спорту України з різних видів боротьби, 24 кандидати в майстри спорту України з різних видів єдиноборств.

КОНТАКТИ: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Korniat

КОРНЯТ ВІРА СТЕПАНІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та педагогіки (за сумісництвом). У 1994 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, у 2002 році – Львівський національний університет імені Івана Франка. 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступені кандидат педагогічних наук за темою «Формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки в педагогічних коледжах» (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). У 2020 році здобула вчене звання доцента кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка фахівців у закладах вищої освіти, психологія вищої освіти, сучасні технології та методики навчання, особливості навчання у ЗВО людей з інвалідністю.

Авторка понад 50 наукових праць, серед яких 1 монографія, 2 навчально-методичні  посібники, 3 статті у наукових виданнях, включених до наукометричної бази даних Scopus, 3 – Web of Science.

Відзнаки: нагороджена грамотами голови Львівської міської ради

Здобутки: спеціальної програми обміну викладачів на стажування в Університеті імені кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща) в рамках програми Erasmus+ KA 107

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru