EN   UA

logo

КАФЕДРА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ

  Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук,
  професор Лобойко Юрій Васильович

 

На кафедрі водних біоресурсів та аквакультури проводиться робота наукового гуртка «Основи акваріумістики», де студенти спеціальності «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА» біолого-технологічного факультету опановують теоретичні знання та практичні навички, особливості і тонкощі специфіки широкого світу акваріумістики. Левова частка тематики гуртка складається з наукової роботи, яка базується на проведенні досліджень, написанні наукових статей та тез. Студенти, члени гуртка також беркть активну участь у наукових конференціях.

Сьогодні на кафедрі проводиться науково-дослідна робота студентів-гуртківців з прісноводним акваріумним видом риб - Danio rerio.

1

Детальніше: НАУКОВА РОБОТА ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


18 та 25 грудня на біолого-технологічному факультеті відбувалось засідання Екзаменаційної комісії з проведення кваліфікаційного екзамену та захисту дипломних робіт студентів заочної форми скороченого терміну навчання, які завершили освітньо-професійну програму бакалаврського рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура».
Екзаменаційну комісію очолила кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства НААН України Тучапська Анна Ярославівна. Вона відзначила добру теоретичну підготовку майбутніх спеціалістів, а також актуальність та практичність тем дипломних робіт, що були допущені до захисту.
Детальніше: Підсумкова атестація та захист кваліфікаційних робіт

«Методика дослідної справи у рибництві» як предмет, дає необхідні в практиці рибництва знання щодо природних та лабораторних експериментів й інтерпретації отриманих результатів, формулювання висновків і рекомендацій. Також при вивченні предмету разом зі студентами шукаємо цікаві теми щодо розвитку та ведення рибного господарства в Україні. На одному із занять студентки 3 курсу БТФ спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» Тетяна Сомик, Олена Фесенко та Єлизавета Якімова разом з викладачкою Ольгою Яремко зробили короткий аналіз і підготували презентаційні доповіді з розвитку рибного господарства в Україні.
Детальніше: На заняттях з «Методики дослідної справи у рибництві»

Нещодавно студенти III курсу, які навчаються за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» на біолого-технологічному факультеті, з асистенткою Барило Є.О. відвідали виставкові зали з різними видами акваріумних риб та рослин. До речі, цікаву та пізнавальну екскурсію провів випускник нашої спеціальності Павло Гольмаш. Він також розповів про практичні специфіки роботи з акваріумними мешканцями.
Детальніше: Екскурсія на виставку акваріумів

19 лютого 2020 року о 14:00 год. в Інституті рибного господарства НААН України (м. Київ) на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.364.01 відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи асистентки кафедри водних біоресурсів та аквакультури Барило Євгенії Олександрівни на тему: «Оцінка рибницько-біологічних показників американської палії (Salvelinus fontinalis M.) та райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss W.) вирощених в умовах форелевих господарств Карпатського регіону», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво.
Детальніше: ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ