EN   UA

logo

КАФЕДРА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА АКВАКУЛЬТУРИ

  Завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук,
  професор Лобойко Юрій Васильович

 

1

Нещодавно, 20 та 22 червня 2023 року, на кафедрі водних біоресурсів та аквакультури відбувалися засідання Екзаменаційної комісії з проведення атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».

Детальніше: Атестація бакалаврів з водних біоресурсів та аквакультури

4

4-5 травня 2023 року на біолого-технологічному факультеті проходила студентська наукова конференція «Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького»

Робота секції № 3 «Водні біоресурси та аквакультура і охорона праці» відбулася в аудиторії кафедри водних біоресурсів та аквакультури.
Було виголошено 10 наукових доповідей. Робота секції проходила у дружній, невимушеній атмосфері, відбувалася наукова дискусія, лунали чіткі та професійні відповіді на питання колег студентів.

Детальніше: Дні студентської науки

30 12 22

На кафедрі водних біоресурсів та аквакультури 20 – 21 грудня 2022 року відбувалися засідання Екзаменаційної комісії з проведення атестаційного екзамену та публічного захисту магістерських робіт здобувачів вищої освіти, які повністю виконали навчальний план за освітньо-професійною програмою магістерського рівня зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».

Детальніше: Атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Керівництво Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького висловлює щирі слова вдячності Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура.

Сертифікат про акредитацію магістратури

Детальніше: Вітаємо з успішним проходженням акредитації освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура»...

Untitled

      25 жовтня на кафедрї іхтіології та зоології Білоцерківського НАУ відбулися Другі всеукраїнські наукові читання, присвячені 65-річчю з дня народження професора Клименка Олега Миколайовича.

       В онлайн-зустрічі взяли учні вченого, колеги та науково-педагогічні працівники Білоцерківського національного аграрного університету, Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Рівненського державного гуманітарного університету, Поліського національного університету.

Детальніше: ДРУГІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА КЛИМЕНКА