EN   UA

 КАФЕДРА ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІМЕНІ М.В. ДЕМЧУКА

Завідувач кафедри, доктор ветеринарних наук, професор Гутий Богдан Володимирович

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Gutuy

ГУТИЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ – завідувач кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука, доктор ветеринарних наук, професор.

Освіта: вища, у 2003 закінчив Львівську національної академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію – лікар ветеринарної медицини. У 2007 р захистив кандидатську дисертацію на тему “Вплив нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту організму бичків” за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. У 2011 році закінчив Львівський державний університет фізичної культури за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт» та здобув кваліфікацію тренера, викладача фізичного виховання. У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри фармакології та токсикології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему: «Фармакокорекція системи антиоксидантного захисту молодняку великої рогатої худоби за експериментального кадмієвого токсикозу» за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. У 2017 році отримав вчене звання професора кафедри фармакології та токсикології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

Кар’єра: 2003-2006 рр. – аспірант кафедри фармакології та токсикології Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького з відривом від виробництва (спеціальність фармакологія та токсикологія). З 2007 року працював асистентом кафедри фармакології та токсикології. З 2008 року старший викладач кафедри фармакології та токсикології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. З 2011 року в.о. доцента кафедри фармакології та токсикології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. З 2013 року доцент кафедри фармакології та токсикології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького та начальник науково-дослідної частини університету. З 2015 року – професор кафедри фармакології та токсикології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. У 2021 році обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М.В. Демчука.

Коло наукових інтересів: фармакологія, токсикологія, гігієна, добробут, здоров'я тварин та заходи щодо запобігання їх захворювань, фізична культура і спорт.

Основні наукові та навчально-методичні праці: Автор та співавтор понад 730 праць, серед яких є 5 монографій (у співавторстві), 74 патенти на корисну модель, 20 технічних умов, 5 методичних рекомендацій з лікування тварин і застосуванню різних лікарських препаратів у сільськогосподарських тварин, 117 статей в періодичних виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Web of Science, 16 статей в періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Підвищення кваліфікації: 1. Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» м. Київ, з 7.05.2011 по 21.05 2011 р. «Розроблення програми модуля змісту підготовки фахівців у сфері інтелектуальної власності»; 2. Державний науково-дослідний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів, з 22.04.2011 по 6.05. 2011р. «Дослідження нових ветеринарних препаратів з допомогою сучасних методичних розробок»; 3. Національний університет біоресурсів та природокористування України», 2017 р. «Особливості викладання фармакології та водної токсикології»; 4. Люблінський природничий університет з 09.01.2017 пo 08.02.2017 року. «Застосування нових ветеринарних препаратів у ветеринарній медицині та контроль якості ветеринарних препаратів». Люблін 08.02.2017, Республіка Польща; 5. Люблінський природничий університет з 1 березня по 1 квітня 2021 року. «Удосконалення практичних навиків та освоєння сучасних методів дослідження впливу ліків на організм тварин на основі хроматографії та аналітично-екстракційного методу» WZF/34/2021 Люблін 15.04.2021, Республіка Польща.

Перелік закріплених навчальних дисциплін: «Методологія наукових досліджень», «Інтелектуальна власність», «Промислова власність», «Ветеринарна гігієна і санітарія».

Додаткові відомості:

Академік Національної академії наук вищої освіти України; Експерт із фахового напряму МОН України «Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії»; відповідальний редактор фахових наукових журналів «Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького» та «Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences». Інструктор бойових мистецтв.

Наукометрія:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214332526

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1838286

Publons: https://publons.com/researcher/2151001/bogdan-gutyj/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YXvnxbYAAAAJ&hl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5971-8776

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


1

КОЗЕНКО ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА – професор кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Освіта: вища, у 1982 році закінчила Львівський зооветеринарний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Зоотехнія» та здобула кваліфікацію – зооінженер. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Динаміка гематологічних показників білкового, фосфорного та вуглеводного обміну у гусей вирощуваних в зоні забрудненій радіонуклідами” за спеціальністю 16.00.08 – зоогігієна та 16.00.10 – фізіологія тварин. У 2004 році отримала вчене звання доцента кафедри гігієни тварин ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему: “Фізіологічний статус великої рогатої худоби за умов впливу абіотичних чинників середовища” за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин та 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. У 2007 році отримала вчене звання професора кафедри гігієни тварин ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

Кар’єра: 1984-1987 рр. – інженер по якості птахорадгоспу «Яворівський». 1987-1989 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії селекції Республіканського біотехнологічного центру – філіалу Українського НДІ. З 1989 року – старший препаратор, молодший науковий співробітник, асистент кафедри гігієни тварин ЛНУВМБ. З 1996 року на посаді асистента кафедри, з 2000 року по 2005 рік обрана за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри гігієни тварин ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. У 2005 році обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри гігієни тварин. У 2006 році завідувач кафедри гігієни тварин до оголошення конкурсу, а у 2007 році обрана за конкурсом завідувачем кафедри гігієни тварин. У 2021 році обрана за конкурсом на посаду професора кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М.В. Демчука ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

Коло наукових інтересів: фізіологія, гігієна, санітарія, етологія, добробут тварин та захист їх здоров’я.

Основні наукові та навчально-методичні праці: Автор та співавтор понад 290 праць, серед яких є 1 монографія (у співавторстві), 7 патентів на корисну модель, 30 методичних рекомендацій з гігієни, санітарії, етології добробуту тварин.

Підвищення кваліфікації: 1. ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок (2019 рік) «Вивчення фізіологічних властивостей ветеринарних препаратів»; 2. Національний університет біоресурсів та природокористування України (2017 р.) «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»; Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (2022 р.) «Основи тестології та розробки тестових завдань».

Перелік закріплених навчальних дисциплін: «Гігієна тварин», «Ветеринарна гігієна і санітарія», «Етологія і добробут», «Гігієна у реабілітації», «Спортивна гігієна».

Додаткові відомості:

Кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня (2007), член редакційної колегії фахових наукових журналів «Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького» та «Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences». Керівник наукової розробки 0121U110076 «Добробутні основи, неспецифічна профілактика захворювань, природна резистентність організму продуктивних тварин та якість їх продукції» (2021-2025 рр.). Член UFAW. Член українського товариства фізіологів.

Наукометрія:
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/41760821
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5p0BxboAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9426-321X
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 8МАГРЕЛО НАДІЯ ВІКТОРІВНА – доцент кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука, кандидат ветеринарних наук, доцент.

Освіта: вища, у 2004 закінчила Львівську національної академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького факультет ветеринарної медицини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина», та здобула кваліфікацію – лікар ветеринарної медицини. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування впливу абіотичних чинників середовища на розлади функції печінки та методи їх профілактики у корів» за спеціальністю 16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. У 2018 р. отримала вчене звання доцента кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни та загальної ветеринарної профілактики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Кар’єра: 2004-2007 рр. – аспірант кафедри гігієни тварин Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького з відривом від виробництва (спеціальність гігієна тварин та ветеринарна санітарія). З 1 січня 2008р. по 30 червня 2013р. – асистент кафедри гігієни та загальної ветеринарної профілактики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. З 1 липня 2013 р. по 30 червеня 20015 р. – старший викладач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни та загальної ветеринарної профілактики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. З 1 липня 2015 р. по 31 січня 2018 р. – доцент без вченого звання кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни та загальної ветеринарної профілактики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. З 1 лютого 2018 р. по даний час – доцент кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: гігієна, добробут, здоров'я тварин та заходи щодо запобігання їх захворювань.
Основні наукові та навчально-методичні праці: Автор та співавтор понад 60 праць, з них: наукові статті у фахових виданнях України, закордонних та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science); навчально-методичних праці, практичні рекомендації, патенти України на корисну модель та технічні умови України.
Підвищення кваліфікації: 1. Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок «Вивчення нових дезінфекційних препаратів», 15-29.12.2015 р. 2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького «Удосконалення методології викладання дисципліни «Загальна гігієна», 25.02-03.03 2016 р. 3. Університет природничий у Вроцлаві (Польща) «Вивчення досвіду викладання дисципліни «Гігієна тварин», «Добробут тварин» та освоєння сучасних методів досліджень в галузі гігієни та добробуту тварин, 23.01-24.02.2017 р. 4. Національний університет біоресурсів і природокористування України «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 20.02-03.03.2017 р.
Перелік закріплених навчальних дисциплін: «Ветеринарна гігієна і санітарія»; «Етологія та добробут тварин»; «Ветеринарні технології забезпечення здоров'я тварин»; «Ethology and welfare of animals» (для студентів іноземців)
Додаткові відомості : член Міжнародної асоціації гігієністів ISAH.
Наукометрія:
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/13178235
Publons: https://publons.com/researcher/4323079/nadiia-magrelo/
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Rh6alOIAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6335-1751
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


2

СУС ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА – доцент кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука, кандидат ветеринарних наук, доцент.

Освіта: вища, у 2005 закінчила Львівську національної академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького факультет санітарно-технологічний і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію – лікар ветеринарної медицини. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив екологічних, гігієнічних і технологічних чинників на функціональний стан еритроцитарної системи крові великої рогатої худоби» за спеціальністю 16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. У 2020 р. отримала вчене звання доцента кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Кар’єра: 2006-2008 рр. – аспірант кафедри гігієни тварин Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького з відривом від виробництва (спеціальність гігієна тварин та ветеринарна санітарія). З 2009-2015р.р. – асистент кафедри гігієни та загальної ветеринарної профілактики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. З 20015 р. – старший викладач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни та загальної ветеринарної профілактики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. А з вересня 2020 року і по даний час – доцент кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Коло наукових інтересів: гігієна тварин, добробут, здоров'я тварин та заходи щодо запобігання їх захворювань.

Основні наукові та навчально-методичні праці: Автор та співавтор понад 57 праць, з них: наукові статті у фахових виданнях України, закордонних та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science); навчально-методичних праці, практичні рекомендації, патенти України на корисну.

Підвищення кваліфікації: 1. Університет природничий у Вроцлаві (Польща) «Вивчення досвіду викладання дисциплін «Гігієна тварин» та «Добробут тварин», методичного забезпечення, проведення практичних та лекційних занять, організації самостійного вивчення студентами навчального матеріалу, оцінювання знань. Освоєння сучасних методів досліджень в галузі гігієни та добробуту тварин». 25.11.2019-20.12.2019 р. 2. Національний університет біоресурсів і природокористування України, «Інноваційна спрямованість педагогічої діяльності». 20.02-03.03.2017 р.

Перелік закріплених навчальних дисциплін: «Основи загальної гігієни»; «Гігієна тварин»; «Гігієна у фармації».

Додаткові відомості: заступник декана з виховної роботи факультету громадського розвитку та здоров'я.

Наукометрія:

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/39016667

Google Scholar:   https://scholar.google.com.ua/citations?user=UAH_PdQAAAAJ&hl=uk&authuser=2

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5109-8242 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


3

ДВИЛЮК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ – доцент кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука, кандидат ветеринарних наук.

Освіта: вища, у 1997 році закінчи Львівську академію ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію – лікар ветеринарної медицини.
У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Акустичні репеленти в комплексній дератизації об'єктів ветеринарно-санітарного нагляду» за спеціальністю 16.00.16 – Ветеринарна гігієна та санітарія
Кар’єра: 1998-2001 аспірант кафедри гігієни тварин Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького з відривом від виробництва (спеціальність - ветеринарна гігієна та санітарія). З 2002 року асистент кафедри гігієни тварин. З 2007 року доцент кафедри гігієни тварин ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького та начальник науково-дослідної частини університету. У 2008-2010 - Відповідальний секретар приймальної комісії. 2015-2017 - Член Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини в Україні. З 2016 року по сьогоднішній день Представник України у Міжнародному товаристві гігієни тварин. З 2019 року проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: гігієна, санітарія, добробут, здоров'я тварин.
Основні наукові та навчально-методичні праці: Автор та співавтор понад 60 праць, серед яких є 3 підручники, один словник, 7 патентів на корисну модель, 2 технічних умов, 5 методичних рекомендацій, 5 статей в періодичних виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus.
Підвищення кваліфікації: .Національний університет біоресурсів і природо-користування України з 01.05.2017-15.10.2017. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. 2. Західний коледж ветеринарної медицини Саскачеванського університету (Канада): "Вивчення впливу неонкотиноїдів на медоносних бджіл", "Вивчення впливу пробіотиків на медоносних бджіл" з 01.05.2018-01.10.2018

Перелік закріплених навчальних дисциплін: «Ветеринарна санітарія», «Кодекс здоров’я наземних тварин», «Біобезпека і біозахист».

Наукометрія:
Scopus: ID 57207823097
Web of Science: ID AAF-2282-2019
ORCID: 0000-0002-6320-4778
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


10КРЕМПА НАДІЯ ЮРІЇВНА – старший викладач кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука, кандидат ветеринарних наук.

Освіта: вища, у 2007 закінчила Львівську національної академію ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію – лікар ветеринарної медицини. У 2021 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання імуностимуляторів за різних способів утримання свиней” за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія.
Кар’єра: 2007-2016 рр. – аспірант кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького з відривом від виробництва (спеціальність гігієна тварин). З 2016 року працювала асистентом кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики. З 2022 року старший викладач кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М.В. Демчука ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: гігієна та санітарія, добробут, здоров'я тварин та заходи щодо запобігання їх захворювань.
Основні наукові та навчально-методичні праці: Автор та співавтор 14 праць, 3 патентів на корисну модель, 2 методичних рекомендацій з технології вирощування сільськогосподарських тварин.
Підвищення кваліфікації: 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України (2017 р.); 2. Харківська державна зооветеринарна академія, захист дисертації кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. «Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання імуностимуляторів за різних способів утримання свиней» (2021 р.)
Перелік закріплених навчальних дисциплін: «Гігієна тварин», «Добробут та етологія тварин», «Ветеринарна гігієна і санітарія».
Додаткові відомості:
Наукометрія:
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/41759631
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LMXwV4oAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3403-8889
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


4

ВУС УЛЯНА МИХАЙЛІВНА - асистент кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука.

Освіта: вища, лікар ветеринарної медицини, магістр Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького, 2005 р.

Кар’єра: 2006-2009 роки аспірант кафедри гігієни тварин Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 2009-2022 роки викладач кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики.

Коло наукових інтересів: гігієна тварин, ветеринарна санітарія, етологія та добробут тварин.

Основні навчальні та навчально-методичні праці: опубліковано понад 20 наукових праць з них 7 у періодичних виданнях, які входять до науково- метричних баз  Web of Sciense.

Підвищення кваліфікації: Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 00492990/025 131 - 19

Додаткові відомості :

Наукометрія:

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/32704531

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8qR-JJkAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3376-9804

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


5Вороняк Володимир Володимирович - доцент кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М.В. Демчука, кандидат ветеринарних наук.

Освіта: вища, у 1986 році закінчив Львівський ордена Трудового Червоного Прапора зооветеринарний інститут і отримав вищу освіту за спеціальністю "Ветеринаринарія" та здобув кваліфікацію - ветеринарний лікар. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Зоогигиеническая оценка качества воды источников водоснабжения ферм и ее влияние на организм молодняка крупного рогатого скота» за спеціальністю 16.00.08 - гігієна сільськогосподарських тварин. У 2003 році отримав вчене звання доцента кафедри гігієни тварин ЛНУВМБ імені С.З Гжицького.
Кар'єра:
З 1986 по 1988 роки працював ветеринарним лікарем в господарстві ім. Кірова Самбірського району Львівської області та служив у лавах радянської армії. 1988 - 1991 рр. - аспірант кафедри гігієни тварин Львівського зооветеринарного інституту з відривом від виробництва (гігієна тварин). З 1991 - 1998 рр. асистент цієї ж кафедри, а в подальшому переведений на посаду доцента (2004), На даний час працюю на посаді доцента кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М.В. Демчука.

Коло наукових інтересів: ветеринарна гігієна, санітарія, добробут тварин, якість води, біобезпека, біозахист і біоетика.
Основні наукові та навчально-методичні праці: автор та співавтор понад 130 праць, серед яких інформаційний листок, патент на корисну модель, 45 методичних розробок, рекомендацій, посібників і практикумів з вище вказаних дисциплін.
Підвищення кваліфікації:
1. НДІ біології тварин (2013); 2. Національний університет біоресурсів та природокористування України ННІ післядипломної освіти (2017 р.) "Іноваційна спрямованість педагогічної діяльності"; Науковометодичний ценр вищої та фахової передвищої освіти (2022) " Основи тестології та розробки тестових завдань".

Перелік закріплених дисциплін:
"Ветеринарна гігієна і санітарія", "Водопостачання, водовідведення і якість води", "Біобезпека, біозахист і біоетика".

Додаткові відомості:
Співавтор розробки освітньої програми підготовки магістрів за спеціальністю 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань 21 – «Ветеринарна медицина», виконавець наукової теми 0121U110076 «Добробутні основи, неспецифічна профілактика захворювань, природна резистентність організму продуктивних тварин та якість їх продукції» (2021-2025 рр.), член комісії університету з використання тварин та етичної експертизи, а також комісії з перевірки господарської діяльності ННВЦ „Комарнівський”.

Наукометрія:
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Rh6alOIAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6335-1751
E-mail :
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

ВИСОЦЬКИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – доцент кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М.В. Демчука, кандидат ветеринарних наук, доцент.

Освіта: вища, у 1996 році закінчив Львівську академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію – лікар ветеринарної медицини.
У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вивчення впливу умов утримання на функціональний стан серцево-судинної системи і гемопоез у корів в господарствах зони радіоекологічного контролю» за спеціальністю 16.0016 – Ветеринарна гігієна та санітарія.

Кар’єра:
1996-1999 аспірант кафедри гігієни тварин Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З, Ґжицького з відривом від виробництва (спеціальність -ветеринарна гігієна та санітарія) З 2002 року асистент кафедри гігієни тварин. З 2005 року доцент кафедри гігієни тварин ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.

Коло наукових інтересів: гігієна, санітарія, ветеринарна профілактика, благополуччя тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: Автор та співавтор понад 39 праць, з них: наукові статті у фахових виданнях України, закордонних та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science); навчально-методичних праці, практичні рекомендації, патенти України на корисну модель.

Підвищення кваліфікації: 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». 20.02-03.03.2017 р. 2. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, м. Львів. «Освоєння методів визначення та оцінки показників безпеки і якості дезінфікуючих та мийно-дезінфікуючих засобів, що застосовуються під час виробництва, зберігання та реалізації продуктів тваринницького походження».29.06.2015 по 29.07.2015 р.

Перелік закріплених навчальних дисциплін: «Загальна ветеринарна профілактика», «Дезінфекційна справа», «Біобезпека та біозахист», «Гігієна тварин», «Добробут та етологія тварин», «Ветеринарна гігієна та санітарія».

Наукометрія:

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3149-8043
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-8362-2017
Gogle Schоlar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=G0wFwBAAAAAJ&hl=uk

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


9МАРТИШУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА – асистент кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М.В. Демчука Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, кандидат сільськогосподарських наук.
Освіта: вища, у 2008 році закінчила біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Зоологія», та здобула кваліфікацію біолог, зоолог. Викладач біології і хімії. 2016–2019 роки – навчання в аспірантурі при лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН; 2020 рік – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Імунофізіологічна адаптація та антиоксидантний потенціал організму тварин за умов розвитку оксидаційного стресу та дії коригуючих чинників» за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
Кар’єра: 2009-2015 роки – секретар науково-дослідної частини Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 2015-2022 – редактор редакційно-видавничого відділу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. З 2021 року по даний час – асистент кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М.В. Демчука Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Коло наукових інтересів: з’ясування механізмів формування і регуляції імунофізіологічної адаптації організму лабораторних та продуктивних тварин за розвитку оксидаційного стресу на тлі застосування комплексних ветеринарних препаратів. Дослідження імунної та антиоксидантної систем організму тварин при різних стресових чинниках.
Основні наукові та навчально-методичні праці: Автор понад 55 наукових та навчально-методичних праць, серед яких є 9 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science, 6 патентів України на корисну модель, 2 технічні умови, 2 методичні рекомендації, 1 монографія.
Перелік закріплених навчальних дисциплін: «Методологія наукових досліджень», «Інтелектуальна власність», «Промислова власність».
Додаткові відомості:
Редактор фахових наукових журналів «Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького» та «Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences».

Наукометрія:
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/45480759
Publons: https://publons.com/researcher/2068118/tetiana-martyshuk/
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Z5Vx05EAAAAJ &hl=ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8445-1794
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru