EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Участь у конференціях

2023

 1. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”. BOOK OF ABSTRACTS: Section 3 - ANIMAL SCIENCE
 2. The 12th International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (August 10-12, 2023) Cognum Publishing House, London, United Kingdom
 3. The 7th International scientific and practical conference “European scientific congress” (August 7-9, 2023) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain
 4. The XXXIV International Scientific and Practical Conference «Current and youth ways of solving the problems of world science», August 28-30, 2023, Florence, Italy
 5. V International Scientific and Practical Conference «Current questions of modern science», June 01-02, 2023, Tallinn, Estonia
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців (Одеса, 26 – 27 жовтня 2023 року)
 7. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції розвитку галузі тваринництва: світовий та національний виміри» (7 груд. 2023 р., м. Полтава, Україна)
 8. Міжнар. студ. наук. форум «Студентська молодь і науковий прогрес», 4 – 6 жовт. 2023 р. Львів
 9. Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених і спеціалістів ( Дніпро, 16-17 берез. 2023 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур.
 10. Міжнародна науково практична конференція науково-педагогічних працівників та молодих науковців, присвяченої 85-річчю заснування факультету ветеринарної медицини ОДАУ (14 –15 вересня 2023 р., м. Одеса)
 11. Науково-практична онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.)

2022 рік

1. 16th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022.
2. 16th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022.
3. The 13th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (September 18-20, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden.
4. The 14th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (September 14-16, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada.
5. The 15th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (September 21-23, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan
6. The 3rd International scientific and practical conference “Science and technology: problems, prospects and innovations” (December 14-16, 2022) CPN Publishing Group, Osaka, Japan
7. The 7th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (October 2-4, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine
8. The International Conference “AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE”: book of abstracts Section 3 Animal Science. Bucharest, 2022
9. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція присвячена до 45-річчя створення Сумського НАУ «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва: історія, проблеми, перспективи» (20 травня 2022 року). Суми.
10. Міжнародна інтернет конференція «Розвиток галузі тваринництва в умовах євроінтеграції» (м. Полтава, 4 листопада 2022 р.). Полтава
11. Міжнародна науково-практична конференція «Біобезпека, захист та благополуччя тварин» Київ, НМЦ 21 листопада 2022 р.
12. Міжнародна науково-практична конференція «Стан, досягнення та перспективи аграрної науки і виробництва в умовах євроінтеграції» (с. Оброшине, 2–3 червня 2022 р.). Львів-Оброшине.
13. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти, технологій і суспільства» 5 листопада 2022 р., м. Полтава.
14. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки й освіти» 12–13 жовтня 2022 р., м. Житомир.
15. Міжнародніа конференції «Єдине здоров'я: соціальний вимір» у рамках реалізації проекту Європейського Союзу Еразмус+ напряму модуль Жана Монне – “Інтеграція політики та засад Єдиного Здоров'я ЄС в Україні", Київ, 16 листопада 2022 р.
16. ХX Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених (19 травня 2022 року). м. Львів.
17. Цифрові інструменти Google для освіти (базовий рівень) Київ, 5 – 18 вересня 2022 р.

2021 рік

1. XII International Scientific and Practical Conference Athens «Current issues, achievements and prospects of science and education», Greece May 03 – 05, 2021
2. XIII International Science Conference «Tasks and problems of science and practice», May 10 – 12, 2021, Berlin, Germany
3. The 2nd International Scientific and Practical Conference ANIMAL WELFARE IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE. April 21–22. Dnipro, Ukraine 2021
4. The XIV International Science Conference «Current issues of modern science and practice», May 17 – 19, 2021, Rome, Italy
5. The XV International Science Conference «Modern approaches to the introduction of science into practice», May 24 – 26, 2021, San Francisco, USA
6. Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва”. 04 червня 2021 року. Дніпро, 2021
7. V Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика розвитку вівчарства України в умовах Євроінтеграції». 20-21 травня 2021 року. Дніпро
8. І International Science Conference «Multidisciplinary academic research», September 20 – 22, Amsterdam, Netherlands, 2021
9. ІІ International Science Conference «Issues of practice and science», September 27–29, 2021. London, Great Britain, 2021
10. ІІ конференція «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині» присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові" Львів, 18–19 листопада 2021 року
11. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування» 19−22 вересня 2021 року, м. Львів.
12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції», Вінниця, 25−26 листопада, 2021 року.
13. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції: НАУКОВİ ЧИТАННЯ 2021. Еколого-регіональні проблеми сучасного тваринництва та ветеринарної медицини. 17 листопада 2021 р., м. Житомир
14. VI Международная научно-практическая конференция “ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH”, 17-19 января 2021 года Мюнхен, Германия

Матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів

2023

 1. Fedak V., Dudchak I., Zaborski D., Vashchenko P., Gutyj B., Rivis Y., Stadnytska О., Bezaltychna O., Slepokura O., Polulikh M., Bratyuk V., Skliarov P., Vakulyk V., Fedorenko S., Naumenko S., Bilyi D., Leskiv K. (2023). Postnatal development of heifer and milk productivity of ukrainian black-spotted dairy cows of different types of constitution. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”. BOOK OF ABSTRACTS: Section 3 - ANIMAL SCIENCE, 27
 2. Rivis Y., Postoyenko V., Stasiv O., Stadnytska O., Gutyj B., Usenko S., Shaferivskyi B., Karunna T., Bezaltychna O., Yasko V., Hopanenko O., Diachenko О., Klum O., Saranchuk I. (2023). The composition of heavy metals and the content of esterified fatty acids in bee tissues depending on the environmental condition. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”. BOOK OF ABSTRACTS: Section 3 - ANIMAL SCIENCE, 80
 3. Mykhalko O., Povod M., Gutyj B., Trybrat R., Kalynychenko H., Gill M., Kravchenko O., Karatieieva O. (2023). Effect of pre-slaughter weight on carcass quality in pigs of irish origin. International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”. BOOK OF ABSTRACTS: Section 3 - ANIMAL SCIENCE, 153
 4. Bordun O., Khalak V., Gutyj B. (2023). Productive and adaptive qualities of large white breed sows of different origins and lineage. V International Scientific and Practical Conference «Current questions of modern science», June 01-02, 2023, Tallinn, Estonia. P. 4-8. https://doi.org/10.5281/zenodo.8006461 v
 5. Gutyj B. V., Varkholiak I. S., Verveha B. M., Khalak V. I., Stadnytska O. I. (2023). Influence of bendamine on the system of antioxidant protection of the body of rats after poisoning with doxorubicin. The 7th International scientific and practical conference “European scientific congress” (August 7-9, 2023) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. Р. 12-17.
 6. Саід В. С., Стибель В. В., Гутий Б. В., Прийма О. Б., Мазур І. Я. (2023). Морфологічні показники крові собак за експериментального токсокарозу. The 12th International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (August 10-12, 2023) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. Р. 17-22.
 7. Fedorovych O., Gutyj B., Saiuk B. (2023). The effect of the drugs Avesstimtm and Brovermectin-granulatetm on the immune status of one-year-old carp fish infested with monogeneans. The XXXIV International Scientific and Practical Conference «Current and youth ways of solving the problems of world science», August 28-30, 2023, Florence, Italy, 123-126
 8. Гринкевич Н., Огородник Н. З., Мястковський О., Гутий Б. В. (2023). Хімічний склад та поживна цінність зерна бобів кормових. Студентська молодь і науковий прогрес: тези доп. Міжнар. студ. наук. форуму, 4 – 6 жовт. 2023 р. [Електронний ресурс]. Львів, 2023. С. 124.
 9. Креховецький М., Огородник Н. З., Гринишин Т., Гутий Б. В. (2023). Поживна цінність для тварин соломи новостворених високопродуктивних сортів озимої пшениці. Студентська молодь і науковий прогрес: тези доп. Міжнар. студ. наук. форуму, 4 – 6 жовт. 2023 р. [Електронний ресурс]. Львів, 2023. С.
 10. СІВЯС – ефективний метод оцінки та відбору високопродуктивних свиноматок за відтворювальними якостями / [ В. І. Халак, Б. В. Гутий, О. М. Церенюк та ін. ] // Вклад наукових інвестицій у розвиток агропромислового комплексу в умовах обмеженого ресурсного забезпечення та флуктуацій клімату : Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених і спеціалістів ( Дніпро, 16-17 берез. 2023 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур. – Дніпро, 2023. – С. 296-298. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7326.
 11. Кушнір В. І., Кушнір Г. В., Гутий Б. В., Сімонов М. Р. (2023). Забезпечення безпечності продовольчої сировини та кормів. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 30-31.
 12. Вислоцька Л. В., Гутий Б. В. (2023). Рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів у крові поросят при відлученні та дії коригуючих чинників. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 60-61.
 13. Вус У., Когут В. (2023). Абіотичні чинники і імунний захист у продуктивних тварин. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 61-63.
 14. Загоруйко В., Висоцький А., Вороняк В. (2023). Дослідження шкірно-подразнюючої, місцево подразнюючої дії на слизову оболонку ока кроля та алергенних властивостей препарату «Секобрен». Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 64-65
 15. Козенко О., Чорний М., Кремпа Н. (2023). Вплив умов утримання на гемопоез у корів. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 66-67.
 16. Козенко О., Кремпа Н., Ляхович С. (2023). Санітарно-гігієнічне обгрунтування доцільності використання імуностимуляторів у свинарстві. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 67-68.
 17. Магрело Н., Магрело В. (2023). Профілактичні заходи негативного впливу зовнішнього середовища на організм продуктивних тварин. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 74-76.
 18. Сус Г., Загоруйко Д. (2023). Гігієнічна і екологічна характеристика середовища. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 86-88
 19. Чорний М., Вороняк В., Кремпа Н. (2023). Гігієна, санітарія і профілактика хвороб тварин відповідно до концепції «Єдине здоров’я». Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 94-95.
 20. Кушнір В. І., Гутий Б. В., Кушнір І. М. (2023). Токсикологічний контроль ветеринарних лікарських засобів. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 71-72
 21. Мартишук Т. В., Гутий Б. В., Ляхович С. В. (2023). Фізіолого-біохімічні та імунологічні механізми розвитку стресу у поросят раннього віку та при відлученні. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 76-78.
 22. Мартишук Т. В., Гутий Б. В., Халак В. І. (2023). Вплив бутаселмевіту-плюс на cтан імунної системи поросят при відлученні. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 78-80
 23. Остап’юк А. Ю., Гутий Б. В., Лерчук Я. В., Гузар Ю. В. (2023). Вплив розторопші плямистої, метіфену та силімевіту на рівень вітамінів в крові курей-несучок за експериментального хронічного кадмієвого токсикозу. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 81-82
 24. Халак В. І., Гутий Б. В., Вербельчук Т. В., Ільченко М. О., Мартишук Т. В. (2023). Якість харчових продуктів: фізико-хімічні властивості м’язової тканини молодняку свиней великої білої породи. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 89-91
 25. Харів І. І., Гутий Б. В., Ткач А. К., Засаднюк А. О. (2023). Активність амінотрансфераз, фосфатаз і фосфорилаз на тлі дії плодів розторопші плямистої у індиків. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 91-92.
 26. Харів І. І., Гутий Б. В., Дадакова В. В. (2023). Вплив плодів розторопші плямистої на протеїнсинтезувальну функція печінки у індиків. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 92-93.
 27. Слівінська Л. Г., Щербатий А. Р., Личук М. Г., Гутий Б. В., Леньо М. І., Чернушкін Б. О., Приступа О. І., Драч М. П. (2023). Вплив кадмію і плюмбуму на стан антиоксидантної системи корів. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 102-103.
 28. Слівінська Л. Г., Яремчук В. Ю., Щербатий А. Р., Гутий Б. В. (2023). Ефективність гепатопротекторів у профілактиці гепатозів курей-несучок. Матеріали науково-практичної онлайн конференції «Безпечність та якість харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я» (м. Львів, 1–2 червня 2023 р.). Львів, 2023, С. 103-105.

2022 рік

1. Вороняк В. В.,Чорний М. В. Біобезпека і біозахист тваринницьких підприємств. «Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присв. 35-річчю заснування факультету вет. медицини 12-13 жовтня 2022 року. Житомир: Поліський національний університет, 2022. С. 328 – 332.
2. Вороняк В. В., Чорний М. В., Іванов. С. «Проблеми гігієни і добробуту тварин в умовах промислових технологій. Міжнародна науково-практична конференція «Біобезпека, захист та благополуччя тварин» 21 листопада 2022 року, Україна, Київ
3. Милостивий Р. В., Козенко О. В., Високос М. П., Чорний М.В., Решетніченко О. П. Відродимо тваринництво, спираючись на ветеринарно-санітарне і екологічне благополуччя // Тваринництво сьогодні. No 2 |лютий 2022. С. 61–68.
4. Козенко О.В., Кремпа Н. Ю., Гутий Б.В., Вороняк В.В. Добробутні основи утримання Польського коника (тези) // Міжнародна науково-практична конференція «Біобезпека, захист та благополуччя тварин» 21 листопада 2022 р., м. Київ : Науково-методичний центр ВФПО.
5. Козенко О.В., Кремпа Н. Ю. Санітарно-гігієнічне значення умов зберігання та використання гною (тези) // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки й освіти» 12–13 жовтня 2022 р., м. Житомир.
6. Козенко О.В., Кремпа Н. Ю. Стреси та їх вплив на організм тварин (тези) // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки й освіти» 12–13 жовтня 2022 р., м. Житомир.
7. Козенко О.В., Кремпа Н.Ю. Загальна ветеринарна профілактика в сучасних технологіях вирощування свиней (тези) // Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти, технологій і суспільства» 5 листопада 2022 р., м. Полтава.
8. Кремпа Н. Ю. Санітарно-гігієнічне обґрунтування ефективності використання імуностимуляторів за різних способів утримування свиней // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі в контексті Європейської інтеграції» Захід внесено в реєстр УкрІНТЕІ (посвідчення No 461 від 21 жовтня 2022 р.) 23–24 листопада 2022 р., м. Вінниця.
9. Халак В. І., Гутий Б. В., Бордун О. М., Ільченко М. О., Петулько П. В. Продуктивність свиноматок великої білої породи зарубіжного походження. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція присвячена до 45-річчя створення Сумського НАУ «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва: історія, проблеми, перспективи» (20 травня 2022 року). Суми, 2022. С. 80-82.
10. Халак В. І., Гутий Б. В., Стадницька О. І., Братюк В. М. Тривалість племінного використання та продуктивні якості свиноматок різних типів адаптації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан, досягнення та перспективи аграрної науки і виробництва в умовах євроінтеграції» (с. Оброшине, 2–3 червня 2022 р.). Львів-Оброшине, 2022. С. 133-135
11. Гутий Б. В., Халак В. І., Денисюк О. В. Біохімічні показники сироватки крові та їхній зв’язок з відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней великої білої породи зарубіжного походження. Матеріали ХX Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (19 травня 2022 року). м. Львів. С. 36.
12. Rivis Y., Zaborski D., Gutyj B., Hopanenko O.O., Diachenko О.B., Stadnytska O., Klum O.Y., Saranchuk I.I., Bratyuk V.M., Fedak V.D. Quantitative and simultaneous gas chromatographic determination of various forms of long-chain fatty acids in biological material. The International Conference “AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE”: book of abstracts Section 3 Animal Science. Bucharest, 2022. Р. 28.
13. Rivis Y., Hopanenko O.O., Stasiv O.F., Stadnytska O., Gutyj B., Diachenko O.B., Saranchuk I.I., Klym O.Y., Fedak V.D., Bratyuk V.М. Peroxide processes and biosynthesis of cholesterol derivatives in rabbit tissues at acute l-arginine-induced pancreatitis and its correction. The International Conference “AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE”: book of abstracts Section 3 Animal Science. Bucharest, 2022. Р. 31
14. Stadnytska O., Gutyj B., Khalak V.I., Fedak V.D., Dudchak I.P., Zmiia M., Shuvar I., Balkovskyi V., Shuvar A., Korpita H., Chyzhanska N.V., Kuzmenko L.M., Vakulik V.V. Biological assessment of the constitution of the polissian beef cattle in the conditions of the precarpathian region. The International Conference “AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE”: book of abstracts Section 3 Animal Science. Bucharest, 2022. Р. 32
15. Martyshuk T. V., Gutyj B. V., Khalak V. I., Sus H. V., Vus U. M. The influence of feed additive «butaselmevit-plus» on the protein synthesis function of the liver of piglets at weaning. Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 16th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022. Pp. 9-13
16. Gutyj B. V., Varkholiak I. S., Mahrelo N. V., Vysotskyi A. O. The influence of bendamine on indicators of the biochemical profile of the blood of dogs with heart failure. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the 16th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Berlin, Germany. 2022. Pp. 22-27.
17. Gutyj B. V., Huta Z. A., Kurtiak B. M., Sus H. V., Krempa N. Yu. Influence of chamecotox on the morphological and biochemical indicators of the blood of laying hens during spontaneous fumonisinotoxicosis. The 13th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (September 18-20, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. Рр. 10-14.
18. Hrymak Ya. I., Gutyj B. V., Dvyliuk I. V., Vus U. M., Huta Z. A. Activity of the glutathione system in the blood of cows with a physiological course of the pregnancy and in cows with the development of endotoxicosis. The 14th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (September 14-16, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. Рр. 10-14.
19. Gutyj B. V., Martyshuk T. V., Kozenko O. V., Todoriuk V. B. Status of the glutathione system of antioxidant protection of rats under conditions of oxidative stress and the effect of the feed additive "butaselmevit-plus" The 15th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (September 21-23, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022. Рр. 20-24.
20. Остап’юк А. Ю., Гутий Б. В., Халак В. І., Тодорюк В. Б., Химинець П. С. Вплив кадмію на функціональний стан печінки у курей-несучок. The 7th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (October 2-4, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. Рр. 49-52
21. Леськів Х. Я., Гутий Б. В., Вислоцька Л. В., Мартишук Т. В., Вус У. М. Вплив антиоксидантів на біохімічні та морфологічні показники крові поросят. The 3rd International scientific and practical conference “Science and technology: problems, prospects and innovations” (December 14-16, 2022) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2022, Р. 26-35
22. Khalak V. I., Tsereniuk O. M., Gutyj B. V., Il’chenko M. O., Bordun O. M. "Formation intensity" index and its relationship with polygenic inheritance characters in young pigs of the universal direction of productivity. Матеріали Міжнародної інтернет конференції «Розвиток галузі тваринництва в умовах євроінтеграції» (м. Полтава, 4 листопада 2022 р.). Полтава, 2022. C. 7-11.
23. Khalak V., Gutyj B., Horchanok A., Bordun O., Ilchenko M. Pig farming: mathematical models some breeding indexes and their use for selecting high-product animals. «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 20-21 жовтня. 2022 р. / НААН, ННСГБ. Вінниця, ФОП Просяннікова О.М., 2022. C.54-56

2021 рік

1. Гутий Б.В., Гута З.А. (2021). Вплив хамекотоксу на морфологічні і біохімічні показники крові курей-несучок за спонтанного фумонізинотоксикозу. Current issues, achievements and prospects of Science and education. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Athens, Greece 2021. Pp. 271-273.
2. Гутий Б.В., Мартишук Т.В. (2021). Стан глутатіонової системи антиоксидантного захисту щурів за умов оксидаційного стресу та дії кормової добавки «Бутаселмевіт-плюс». Current issues, achievements and prospects of Science and education. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Athens, Greece 2021. P. 273-275.
3. Гутий Б.В., Вархоляк І.С. Вплив бендаміну на показники біохімічного профілю крові собак за серцевої недостатності. Tasks and problems of science and practice. Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany 2021. P. 285-287
4. Халак В., Гутий Б., Чернявський С., Сокрут О. (2021). Ефективність використання рослинних жирів у годівлі птиці. Animal Welfare in the Conditions of Global Climate Change (AWCGCC): Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference, April 21-22, 2021; edited by R. Mylostyvyi, DSAEU, Dnipro, Ukraine, 2021. P. 121-124
5. Гутий Б.В., Мартишук Т.В. (2021). Вплив кормової добавки «бутаселмевіт-плюс» на протеїнсинтезувальну функцію печінки поросят при відлученні. The XIV International Science Conference «Current issues of modern science and practice», May 17 – 19, 2021, Rome, Italy, Р. 213-215
6. Гримак Я.І., Гутий Б.В. (2021). Активність глутатіонової системи у крові корів із фізіологічним перебігом тільності та у корів, з розвитком ендотоксикозу. The XV International Science Conference «Modern approaches to the introduction of science into practice», May 24 – 26, 2021, San Francisco, USA. Р. 269-271.
7. Khalak V.I., Hutyi B.V., Horchanok A.V., Lytvyshchenko L.O. (2021). Results of young pigs evaluation by fattening and meat qualities using the sazer-fredin index. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція “Актуальні проблеми підвищення якості та безпека виробництва й переробки продукції тваринництва”. 04 червня 2021 року. Дніпро, 121-124
8. Халак В., Гутий Б., Смислов С., Ільченко М., Горчанок А., Литвищенко Л. (2021). Індекс ейросомії та його зв'язок з відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней універсального напрямку продуктивності. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку вівчарства України в умовах Євроінтеграції». 20-21 травня 2021 року. Дніпро, 193-196.
9. Гутий Б.В., Мартишук Т.В. (2021). Вплив кормової добавки «бутаселмевіт-плюс» на функціональний стан печінки поросят при відлученні. І International Science Conference «Multidisciplinary academic research», September 20–22, 2021, Amsterdam, Netherlands. P. 104-106.
10. Козенко О.В., Кремпа Н.Ю. Імунологічні показники крові поросят у різні вікові періоди за використання globigen® pig doser та globigen ® jump start. І International Science Conference «Multidisciplinary academic research», September 20–22, 2021, Amsterdam, Netherlands. P. 107-109.
11. Козенко О.В., Вус У.М. Вплив чинників навколишнього середовища на протеїнсинтезувальну функцію печінки корів у літній період утримання. І International Science Conference «Multidisciplinary academic research», September 20–22, 2021, Amsterdam, Netherlands. P. 110-112.
12. Гутий Б.В., Сус Г.В. (2021). Показники глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму щурів за умов отруєння тетрахлорметаном. The ІІ International Science Conference «Issues of practice and science», September 27–29, 2021. London, Great Britain. P. 200-202
13. Гутий Б.В., Магрело Н.В. (2021). Рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів у крові щурів за умов отруєння тетрахлорметаном. The ІІ International Science Conference «Issues of practice and science», September 27–29, 2021. London, Great Britain. P. 203-205
14. Вус У.М. Вплив чинників навколишнього середовища на протеїнсинтезувальну функцію печінки корів у зимовий період утримання. Матеріали ІІ Конференції "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові" [Львів, 18–19 листопада 2021 : тези доп. Львів: СПОЛОМ, 38-39.
15. Гунчак Ю.Р., Юськів І.Д., Гутий Б.В. (2021). До питання вивчення паразитофауни оленів у фермерському господарстві на Волині. Матеріали ІІ Конференції "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові" [Львів, 18–19 листопада 2021 : тези доп. Львів : СПОЛОМ, 46-47.
16. Кремпа Н.Ю., Козенко О.В. Санітарно-гігієнічне обгрунтування використання імуностимуля-торів за різних способів утримання свиней. Матеріали ІІ Конференції "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові" [Львів, 18–19 листопада 2021 : тези доп. Львів: СПОЛОМ, 83-84.
17. Мартишук Т.В., Гутий Б.В., Магрело Н.В. (2021). Вплив ліпосомального препарату «бутаселмевіт» на антиоксидантний статус організму щурів за умов розвитку оксидаційного стресу. Матеріали ІІ Конференції "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині" присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові" [Львів, 18–19 листопада 2021 : тези доп. Львів : СПОЛОМ, 107-108
18. Чорний М.В., Петренко А.М., Лигачова Л.О., Вороняк В.В. Дотримання технології виробництва та мікроклімату на свинофермах – основа високопродуктивного здоров’я свиней. “Actual trends of modern scientific research” Abstrakts of the 6th International scientific and practical conference MDPC Publishing. January 17-19, 2021 Munich, Germany. 2021. Pp. 21-27.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru