EN   UA

 КАФЕДРА ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІМЕНІ М.В. ДЕМЧУКА

Завідувач кафедри, доктор ветеринарних наук, професор Гутий Богдан Володимирович

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Посібники

 1. Методичні рекомендації для виконання лабораторних занять з дисципліни « Загальна ветеринарна профілактика» для студентів 4-5 курсів за спеціальністю 6.110104 та 7.130501 на тему: "Санітарно-гігієнічна оцінка факторів ризику та критичних точок управління на підприємствах ветеринарно-санітарного нагляду та контролю за розробки і супроводі системи НАССР / М.В. Демчук, О.В. Козенко, І.В. Двилюк, У.М. Дідик, Н.В. Магрело. // Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів, 2012.- 59 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання лабораторного заняття на тему: "Санітарно-гігієнічні вимоги до проектування, будівництва та експлуатації молокопереробних підприємств" з дисципліни "Санітарія в молочній галузі" та " Ветеринарна санітарія та гігієна виробництва і переробки м'яса та молока" для студентів 4-5 курсів факультету харчових технологій та екології /М.В. Демчук, І.В. Двилюк, Г.В. Сус// – Львів, 2012. – 48 с.
 3. Ветеринарна гігієна та санітарія. Навчально-методична розробка для студентів 1-го курсу СП факультету ветеринарної медицини з напряму 6.110101 "Ветеринарна медицина" ОКР "Бакалавр"/ Вороняк В.В. – Львів, 2012. – 52 с.
 4. Методичні рекомендації щодо методів оцінки функціонального стану організму та показників еритроцитарної системи крові корів з господарства, розташованого в зоні радіонуклідного забруднення : метод. рек. / [Сус Г.В., Козенко О. В.]. – Львів, 2012. – 26 с.
 5. Загальна ветеринарна профілактика (розділ санітарія). Контрольнізапитання. / Козенко О.В., Двилюк І.В., Магрело Н.В., Сус Г.В. / Львів, 2015. – 32 с.
 6. Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання курсового проекту для студентів біолого-технологічного факультету / Минів Р.М., Сус Г.В. / Львів, 2016. – 59с.
 7. Санітарно-гігієнічна практика. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету ветеринарної гігієни, екології та права / Козенко О.В., Магрело Н.В., Сус Г.В. / Львів, 2018. – 19 с.
 8. Санітарно-гігієнічні вимоги до підлог у приміщеннях для утримання тварин. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету ветеринарної гігієни, екології і права, факультету ветеринарної медицини та біолого-технологічного факультету / Козенко О.В., Сус Г.В., Кремпа Н.Ю. – Львів; ЛНУВМБТ імені С.З.Гжицького, 2018. – 20 с.

Програмні підручники

 1. Гігієна тварин. Практикум / за ред. Демчука М.В. – Київ, «Сільгоспосвіта», 1994. – 326 с.
 2. Практикум для лабораторно-практичних занять з гігієни тварин / Високос М.П., Чорний М.В., Захаренко М.О. – Харків: Еспада, 2003. – 218 с.
 3. Гігієна тварин / За ред. Демчука. – К.: Урожай, 1996. – 384 с.
 4. Гігієна тварин. Підручник. Друге видання / М.В. Демчук, М.В. Чорний, М.О.Захаренко, М.П. Високос / Харків: еспада, 2006. – 520 с.
 5. Гігієна та санітарія у молочній промисловості. Практикум для фахівців за напрямом підготовки 6.091709 „Харчові технології та інженерія” ОКР „Бакалавр”/ Вороняк В.В., Двилюк І.В.– Львів: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, 2014. - 144 с. (к-ть обліково-видавничих аркушів – 8,5)
 6. Загальна ветеринарна профілактика / М.В. Демчук, О.В. Козенко, О.Г. Богачик, І.В. Двилюк, В.В.Вороняк // Львів, СПОЛОМ, 2012. – 360 с. ( навчально-методичний посібник ). (к-ть обліково-видавничих аркушів – 21,18)
 7. Розробка і впровадження системи належної гігієнічної практики (GMP, GHP) в господарствах-виробниках молока коров’ячого сирого: посібник / [Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Демчук М.В, Козенко О. В. та ін.]. – Тернопіль, 2012. – 29 с. (к-ть обліково-видавничих аркушів – 1,71)
 8. Етологія тварин, ч.1. Етологія великої рогатої худоби: метод.посібник для фахівців з напряму підготовки «Ветеринарна медицина» / [Козенко О. В., Решетник А.О.]. – Камянець-Подільський, 2012. – 50 с. (к-ть обліково-видавничих аркушів – 2,94)
 9. Етологія, ч.2. Етологія свиней: метод.посібник для підготовки фахівців з напряму 10101 «Ветеринарна медицина» / [Козенко О. В., Решетник А.О.]. – Камянець-Подільський, 2012. – 26 с. (к-ть обліково-видавничих аркушів – 1,53)
 10. Етологія, ч.3. Етологія птиці: метод.посібник для підготовки фахівців із спеціальності 7.11010101 «Ветеринарна медицина» / [Козенко О. В., Решетник А.О.]. – Камянець-Подільський, 2012. – 32 с. (к-ть обліково-видавничих аркушів – 1,9)
 11. Етологія, ч.4. Етологія коней, овець і кролів: метод.посібник для підготовки фахівців з напряму підготовки 10101 «Ветеринарна медицина» / [Козенко О. В., Решетник А.О.]. – Камянець-Подільський, 2012. – 66 с. (к-ть обліково-видавничих аркушів – 3,9)
 12. Гігієна та санітарія харчових виробництв. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців з напряму 6.091709 „Харчові технології та інженерія” ОКР „Бакалавр”/ Вороняк В.В.– Львів: ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького, 2013. - 142 с. (к-ть обліково-видавничих аркушів – 8,3)

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru