EN   UA

 КАФЕДРА ГІГІЄНИ, САНІТАРІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІМЕНІ М.В. ДЕМЧУКА

Завідувач кафедри, доктор ветеринарних наук, професор Гутий Богдан Володимирович

 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Посібники та методичні вказівки

1. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультетів ветеринарної гігієни, екології та права і ветеринарної медицини «Гігієна тварин» / О. В. Козенко, Н. В. Магрело, Г. В. Сус, І. В. Двилюк, У. М. Вус. Львів, 2016. 16 с.
2. Козенко О.В., Кремпа Н.Ю., Сус Г. В. Санітарно-гігієнічні вимоги до підлог у приміщеннях для утримання тварин. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів. 2018. 21 с.
3. Санітарно-гігієнічна практика. Методичні вказівки з навчальної практики для студентів факультету ветеринарної гігієни, екології та права / О. В. Козенко, Н. В. Магрело, Г. В. Сус. Львів, 2018. 19 с.
4. Вороняк В.В., Двилюк І.В. Методи дослідження якості води та охорона джерел водопостачання. Навчально-методичний посібник. – Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2019. 168 с.
5. Методичні рекомендації щодо будівництва та експлуатації вольєрів з утримання і розведення диких копитних тварин / В. О. Пепко, Р .М. Сачук, С. В. Жигалюк, Т. А. Велесик, М. С. Мандигра, Н. В. Магрело, Г. В. Сус. – Київ: Аграрна наука, 2019. 48 с.
6. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентами факультету ветеринарної гігієни, екології та права з дисципліни «Етологія і добробут тварин» / Р. А. Пеленьо, О. В. Козенко, Н. В. Магрело. Львів 2019. 22 с.
7. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Ветеринарні технології забезпечення здоров’я тварин» / О. В. Козенко, Н. В. Магрело, Г. В. Сус, У. М. Вус. Львів, 2020. 18с.
8. Визначення економічної ефективності проведених ветеринарних заходів: навчальний посібник // Н. Левківська, Д. Левківський, Б. Гутий. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 103 с
9. Локальна система селекції та гібридизації свиней із використанням сучасних генетичних методів (ДНК-маркерів) (Методичні рекомендації) / [В.І. Халак, В.С. Козир, Б.В. Гутий, К.Ф. Почерняєв, А.М. Саєнко, О.М. Бордун, С.Є. Чернявський, В.Ф. Зельдін, П.Т. Чегорка, М.О. Ільченко] за ред. Халак В.І. – Львів, «СПОЛОМ», 2020. – С. 43.
10. Регіональна модель селекції свиней в племінних господарствах Сумської області (Науково-практичні рекомендації) / [О.М. Бордун, В.І. Халак, Б.В. Гутий, П.А. Ващенко, М.О. Ільченко] за ред. Халак В.І. – Львів, «СПОЛОМ», 2020. - 52 с.
11. Рекомендації щодо комплексної дератизації тваринницьких приміщень / Р. М. Сачук, Я. С. Стравський, О. І. Портухай, Н. П. Болтик, І. В. Двилюк, І. В. Магрело, Г. В. Сус, І. Ю. Муштук, С. В. Жигалюк. Київ: Аграрна наука, 2020. 32 с.
12. Вороняк В.В., Козенко О.В., Двилюк І.В. Методи дослідження якості води і охорона джерел водопостачання: навч.-метод. посіб. Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З.Гжицького, 2020. 176 с.
13. Рекомендації щодо комплексної дератизації тваринницьких приміщень / Р. М. Сачук, Я. С. Стравський, О. І. Портухай, Н. П. Болтик, І. В. Двилюк, І. В. Магрело, Г. В. Сус, І. Ю. Муштук, С. В. Жигалюк. Київ: Аграрна наука, 2020. 32 с.
14. Сачук Р. М., Стравський Я. С., Портухай О. І., Болтик Н. П., Двилюк І. В., Магрело Н. В., Сус Г. В., Муштук І. Ю., Жигалюк С. В. Рекомендації щодо комплексної дератизації тваринницьких приміщень. Київ: Аграрна наука, 2020. 32 с.
15. Вороняк В.В. Збірник лекцій із навч. дисц.«Водопостачання, водовідведення та якість води» для здобувачів вищої освіти ОПП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Львів : ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2021. 144 с.
16. Вороняк В.В. Збірник тестових завдань для контролю знань з навчальної дисципліни « Ветеринарна гігієна та санітарія для студентів факультету ветеринарної медицини з спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» / В.В. Вороняк, А.О. Висоцький. – Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2021, 94 с.
17. Вороняк В.В., Гутий Б.В. Збірник тестових завдань для контролю знань з навч. дисц. „Ветеринарна гігієна та санітарія” галузі знань 21 „Ветеринарна медицина” за спеціальністю 211 „Ветеринарна медицина” Львів: ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького, 2021. 107с
18. Козенко О.В., Кремпа Н.Ю., Гутий Б. В., Мартишук Т. В. Гігієнічні та добробутні аспекти вирощування поросят Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів. ˗ 2021. 32 с.
19. Вороняк В.В. Біобезпека, біозахист і біоетика: Навчальний посібник для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр), спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» Львів: ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького, 2022. 206 с.
20. Вороняк В.В., Гутий Б.В. Біобезпека, біозахист і біоетика. Навчально–методичний посібник. Львів: ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького, 2022. 215 с.
21. Інтелектуальна власність / Навчальний посібник / Гутий Б.В., Козенко О.В., Мартишук Т.В., Двилюк І.В., Магрело Н.В., Сус Г.В., Вороняк В.В., Висоцький А.О., Вус У.М., Кремпа Н.Ю. – Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицикого. Львів. – 2022. – 361 с.
22. Пеленьо Р. А., Двилюк І. В., Сімонов М. Р., Гутий Б. В., Калініна О. С., Салата В. З., Бінкевич В. Я., Магрело Н. В., Дашковський О.О. Методичні рекомендації для проведення виробничої практики студентами факультету ветеринарної гігієни, екології та права. Львів, ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2022. 21 с.
23. Гігієнічна оцінка кормів: методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять зі студентами факультетів громадського розвитку та здоров'я, ветеринарної медицини та біолого-технологічного / Гутий Б. В., Козенко О. В., Двилюк І. В., Вус У. М., Магрело Н. В., Сус Г. В., Висоцький А. О., Кремпа Н. Ю., Мартишук Т. В. Львів, 2022 –52 с.
24. Методичні рекомендації для лабораторних занять за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» з дисципліни «Гігієна у фармації» / Б. В. Гутий, Г. В. Сус, О.В. Козенко, Н.В. Магрело, І. В. Двилюк, У.М. Вус, Р. М. Сачук, Н.Ю. Кремпа, Т. В. Мартишук, А. О. Висоцький. Львів, 2022. 53 с.
25. Вивчення реакції організму тварин на вплив факторів навколишнього середовища: методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Ветеринарні технології забезпечення здоров’я тварин» зі студентами факультету громадського розвитку та здоров'я спеціальності 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» за освітньою програмою «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» / Магрело Н. В., Гутий Б. В., Двилюк І. В., Вус У. М., Сус Г. В.,– Львів, 2022 – 36 с.
26. Методичні рекомендації для лабораторних занять за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» з дисципліни «Загальна гігієна» / Б. В. Гутий, Г. В. Сус, О. В. Козенко, І. В. Двилюк, Н. В. Магрело, У. М. Вус, Н. Ю. Кремпа, Т. В. Мартишук, А. О. Висоцький – Львів, 2023. – 25 с.

27. Методичні вказівки з навчальної практики для здобувачів вищої освіти факультету громадського розвитку та здоров’я спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» «Гігієна тварин» / Гутий Б. В., Магрело Н. В., Сус Г. В., Двилюк І.В., Вус У. М. – Львів, 2023. – 14 с.
28. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Ветеринарні технології забезпечення здоров’я тварин» для студентів факультету громадського розвитку та здоров’я за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» / Н. В. Магрело, Б. В. Гутий, І. В. Двилюк, Г. В. Сус, У. М. Вус – Львів, 2023. – 20 с.
29. Методичні рекомендації для проведення лабораторного заняття з дисципліни «Ветеринарні технології забезпечення здоров’я тварин» зі студентами факультету громадського розвитку та здоров’я спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» за освітньою програмою «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» «Ветеринарно-санітарна і екологічна паспортизація тваринницької ферми» / Н. В. Магрело, Б. В. Гутий, І. В. Двилюк, Г. В. Сус, У. М. Вус, Н. Ю. Кремпа – Львів, 2023. – 20 с.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru