EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Студентський науковий гурток

На кафедрі гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М.В. Демчука працює студентський науковий гурток. На даний час під керівництвом викладачів кафедри - наукових керівників професора Гутого Б.В., професора Козенко О.В., доцента Вороняка В.В., доцента Магрело Н.В., доцента Висоцького А.О., доцента Двилюка І.В., доцента Сус Г.В., ст. викладача Кремпи Н.Ю., асистента Мартишук Т.В., асистента Вус У.М. У студентському науковому гуртку працює 27 студентів факультету громадського розвитку та здоров’я.
Основними напрямками наукової роботи студентів – гуртківців є:
• Вивчення функціонального стану тварин та розробка гігієнічних вимог до технології ведення тваринництва на фермах різної потужності з урахуванням екологічного стану території регіону;
• Санітарно-гігієнічні та добробутні основи утримання тварин та птиці як фактор неспецифічної резистентності організму з метою забезпечення здоров’я та високої продуктивності;
• Фізіологічний статус продуктивних тварин за умов впливу абіотичних чинників середовища;
• Наукове обґрунтування превентивних та профілактичних заходів у продуктивних тварин за умов техногенного навантаження;
• Способи корекції препаратами на основі рослинної сировини захисних систем організму тварин та птиці за різних негативних чинників;
• Розробка і вдосконалення заходів, засобів та методів ведення бджільництва в системі охорони здоров'я медоносних бджіл (Apis mellifera);
• Санітарно-гігієнічне обґрунтування підходів до застосування методів і засобів профілактичної дезінфекції у промисловому птахівництві.

Студенти наукового гуртка кафедри приймають активну участь у Міжнародних наукових конференціях, презентують свої роботи на студентських наукових форумах в межах України, а також на щорічних загально університетських конференціях "Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького".

Результати наукової роботи студентів-гуртківців за 2023 р.:

п/п

П.І.П. викладача

Студенти-гуртківці П.І.П., курс, факультет

1

Професор Гутий Б.В.

Тема: «Рівень продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові поросят при відлученні та діїкоригувальних чинників»

Вислоцька Ліна, аспірант кафедри

 

 

Професор Козенко О.В.

Тема: «Санітарно-гігієнічне обгрунтування доцільності використання імуностимуляторів у свинарстві»

Ляхович Софія, 2 курс ФГРЗ

 

 

Доцент Вороняк В.В.

Тема: «Дослідження шкірно-подразнюючої,  місцево подразнюючої дії на слизову оболонку ока кроля та алергічних властивостей препарату «СЕКОБРЕН»

Загоруйко Віталій, 4 курс, ФГРЗ

 

 

Доцент Магрело Н.В.

Тема: «Профілактичні заходи негативного впливу зовнішнього середовища на організм продуктивних тварин

Магрело Вікторія, 3 курс, ФВМ

 

 

Доцент Сус Г.В.

Тема: « Гігієнічна і екологічна характеристика середовища»

Загоруйко Дарина, 1 курс, ФГРЗ

 

 

Доцент Висоцький А.О.

Тема: « Вивчення гострої токсичності препарату «СЕКОБРЕН» за внутрішньо-шлункового введення у лабораторних щурів»

Винник Ірина, 4 курс ФГРЗ

 

Ст. викладач Кремпа Н.Ю.

Тема: «Санітарно-гігієнічне обгрунтування доцільності використання імуностимуляторів у свинарстві»

Ляхович Софія, 2 курс ФГРЗ

 

Асистент Мартишук Т. В.

Тема: «Фізіолого-біохімічні та імунологічні механізми розвитку стресу у поросят раннього віку та при відлученні»

Ляхович Софія, 2 курс ФГРЗ

 

Асистент Вус У.М.

Тема : «Абіотичні чинники і імунний захист у продуктивних тварин»

Владислав Когут 3 курс ФГРЗ

Результати наукової роботи студентів-гуртківців за 2022 р.:

п/п

П.І.П. викладача

Студенти-гуртківці П.І.П., курс, факультет

 

Професор Гутий Б.В.

Тема : «Вивчення вплив кормової добавки «БУТАСЕЛМЕВІТ ПЛЮС» на антиоксидантний статус організму щурів за свинцевокадмієвого навантаження»

Євген Хіхловський, 6 курс ФГРЗ

Аніта Яковлєва, 1курс ФГРЗ

 

Професор Козенко О.В.

Тема: «Дія радіонуклідів на організм тварин»

Ірина Винник,  3 курс ФГРЗ

Тема: «Радіаційне випромінювання»

Ростислав Гоменюк, 3 курс ФГРЗ

 

 

Доцент Магрело Н.В.

Тема: «Бактерицидна ефективність препарату «ХЛОРАН» в умовах агропродовольчого ринку»

 Ольга Гриновець, 5 курс ФГРЗ

 

 

Доцент Сус Г.В.

Тема: «Оцінка впливу умов утримання на клінічні показники корів»

 Вікторія Магрело, 2 курс ФВМ

Тема: «Основні джерела забруднення води та метод очистки і знезараження»

Юлія Рєзнік,  2 курс ФВМ

Тема: «Окремі аспекти годівлі коней»

Юлія Рєзнік,  2 курс ФВМ

 

 

Доцент Висоцький А.О.

Тема: «Вивчення гострої токсичності препарату «Секобрен» за внутрішньо-шлункового введення у лабораторних щурів»

Тарас Стечинський, 6 курс ФГРЗ

Світлана Щавінська, 6 курс ФГРЗ

 

Ст. викладач Кремпа Н.Ю.

Тема: «Сучасне свинарство – виробничі стреси та їх вплив на організм тварин»  

Марина Левицька,  3 курс ФГРЗ

 

 

Асистент Мартишук Т. В.

Тема : «Глутатіонова система організму поросят за дії кормової добавки «СИЛІМЕВІТ»

Ліна Вислоцька, 6 курс ФВМ

 

Асистент Вус У.М.

Тема: « Антиоксиданти та інгібітори вільнорадикальних процесів»

 Денис Ніколаєнко, 5 курс ФВМ

 Олена Лобанова, 5 курс ФВМ

 

 Результати наукової роботи студентів-гуртківців за 2021 р.:

п/п

П.І.П. викладача

Студенти-гуртківці П.І.П., курс, факультет

 

Професор Козенко О.В.

Тема : «Санітарно-гігієнічні аспекти виробництва кисломолочних продуктів у ФГ «ЛЕЛИК»

Василина Захарченко, 5 курс ФГРЗ

 

Доцент Магрело Н.В.

Тема :«Санітарно-гігієнічна оцінка умов реалізації м’яса на агропродовольчому ринку»

Ольга Гриновець, 4 курс ФГРЗ

 

 

Доцент Сус Г.В.

Тема : «Вплив гігієнічних чинників на клінічні показники корів»

Олександра Ільменська, 3 курс ФГРЗ 

Тема : «Окремі гігієнічні аспекти ведення тваринництва на екологічно неблагополучних територіях»

Олег Козак, курс ФГРЗ

 

 

Доцент Висоцький А.О.

Тема :«Застосування озонування повітря та комбінованої годівлі з використанням АВМКК «ЖИВИНА» для покращення показників м’ясної продуктивності кролів»

Андрій Михай, 4 курс ФВМ

Тема :«Корекція основних cанітарно-гігієнічних факторів на тлі ветеринарно-превентивних заходів з метою покращення яєчної продуктивності курей в зимовий період»

Тарас Стечинський, 5 курс ФГРЗ

Тема :«Рибоводнобіологічні стави як системи очищення сільськогосподарських стоків»

Світлана Щавінська, 5 курс ФГРЗ

 

 

Асистент Вус У.М.

Тема : «Соціально-гігієнічні аспекти здорового способу життя»

 Вікторія Макарук, 2 курс ФГРЗ

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru