EN   UA

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ

1

 

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Параняк Роман Петрович

e-mail: ecology@lvet.edu.ua

тел. (032) 239-26-52

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1

Виробнича практика для здобувачів вищої освіти є одним із завершальних етапів їхнього навчання.
2 червня на кафедрі екології відбувся онлайн - захист звітів за результатами проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти 4 та 2 курсів скороченої форми навчання першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Екологія». Практика проходила в різних установах м.Львова, а також Львівської, Тернопільської, Вінницької та Одеської областей.

2

Під час проходження практики здобувачі вищої освіти закріпили отримані теоретичні знання та вміння, вдосконалили практичні навички та представили звіт з практики. Вони впевнено захищали звіти, ділились враженнями та обмінювались цікавою інформацією, обговорювали труднощі, які виникали. Слід відзначити звіти таких студентів як Ірини Паркалової, Солтис Вікторії, Сопівник Василини, Ожібко Віоріки, Левкович Уляни, Васильєвої Ганни, Мацевко Анастасії.
Традиційним стало залучення студентів, які звітують про проходження практики, до обговорення освітньої програми «Екологія», оскільки під час практики вони вже сформували своє уявлення про сферу професійної діяльності, про тенденції розвитку спеціальності на ринку праці. Виступаючи в ролі стейкхолдерів, студенти висловлювали свої побажання у формулюванні цілей і програмних результатів навчання, надавали пропозиції з підвищення якості освітньої програми, що дасть змогу її випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці. На думку студентів, слід збільшити кількість кредитів на проходження практики і розширити перелік баз практики.

3

4

5
Висловлені студентами-стейхолдерами пропозиції обов’язково будуть враховані робочою групою під час перегляду освітньої програми.
Кафедра екології висловлює щиру подяку керівникам практики за високий професійний рівень у допомозі підготовки майбутніх фахівців із освітньої програми «Екологія».

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru