EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

  

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1 якість

Якості освітнього процесу притаманні чимало вимірів, серед яких і внутрішній імпульс позитивних змін, і зовнішня атмосфера сприяння саме тим змінам, що покликані створити кращий модус діяльності. В будь-якому разі, зараз ключовою рисою якісно-позитивних трансформацій є невпинність руху до них. Саме це забезпечує сталість розвитку.

2 якість
Наша (групи забезпечення, випускової кафедри) позиція щодо цілей та напрямів розвитку освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» залишається незмінною від задуму щодо її ліцензування. Переконані, що якість викладання не може виникати як самозрозумілий наслідок стихійного викладацького досвіду, отже, потребує системної впорядкованості, організованості та планованості. Тільки в цих берегах педагогічна професійність з первісної палки перетвориться на диригентську паличку.

3 якість
2022 рік, попри його специфічність, не призвів до втрати ключових стабільних рис: ми зберегли кадровий потенціал програми, поповнили контингент здобувачів, суттєво розширили інформаційно-освітню базу. Ще однією, вже усталеною, рисою роботи з удосконалення якості освітньої програми з підготовки магістрів галузі знань «Освіта / педагогіка», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» є співпраця із зовнішнім середовищем, репрезентованим стейкхолдерами (внутрішніми та зовнішніми), академічним середовищем, закладами-партнерами.
Отже, першим, у хронологічному порядку, стало проведення ініційованого випусковою кафедрою розширеного анкетування здобувачів (6 осіб), стейкхолдерів (18 осіб) та випускників (20 осіб) програми, результати якого репрезентовані на загальноуніверситетському сайті, на вкладці «Опитування щодо якості ОПП» кафедри філософії та педагогіки. Висловлені рекомендації заслухані на засіданні навчально-методичної комісії спеціальності, враховані при підготовці проєкту ОПП (https://lvet.edu.ua/index.php/opytuvannia-shchodo-iakosti-opp.html).
Наступним кроком було створення відкритого постійнодіючого науково-методичного семінару «Ініціатива якості освітніх програм», учасниками якого стали провідні науковці – представники шести українських закладів вищої освіти різних, хоча і споріднених, наукових напрямів. Діяльність цього семінару, однією з учасниць якого є гарант ОП «Освітні, педагогічні науки» проф. Олеся Смолінська, має на меті підсилення власне науково-академічної складової у функціюванні та розвитку освітніх програм.

4 якість
Активізація академічного життя восени 2022 мала закономірним наслідком достатньо широкий спектр заходів, націлених власне на вдосконалення якості освітніх програм. Зокрема, відбулися зустрічі з представниками ради стейкхолдерів, під час яких обговорені не лише змістові чи структурні аспекти ОПП, а й перспективи розширення впливовості таких програм на суспільні процеси, громадян. Ухвалене рішення про спільну зі здобувачами та стейкхолдерами організацію та проведення наукової зустрічі в рамках забезпечення тяглості традицій публічної (суспільної) педагогіки, започаткованих Першим українським педагогічним конгресом (1935), діяльністю товариств «Просвіта», «Рідна школа».
Вже традиційні обговорення освітньо-професійної програми зі здобувачами (як внутрішніми стейкхолдерами) та викладачами випускової кафедри відбулися в рамках відповідних зустрічей. Цьогорічні випускники програми традиційно взяли участь в анкетуванні щодо якості викладання.
Проєкт освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» був відісланий на рецензування, отримав два відгуки: Олени Квас, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи ЛНУ імені Івана Франка (https://lvet.edu.ua/images/doc/navchalna_robota/osvitniProgramu/2023/retsenziyi_vidzyvy/Rets_Kvas.jpg); Оксани Сиротинської, випускниці програми 2020 року, викладача технологічних дисциплін Мирогощанського аграрного фахового коледжу (https://lvet.edu.ua/images/doc/navchalna_robota/osvitniProgramu/2023/retsenziyi_vidzyvy/Rets_Syrotynska.jpg). Висловлені рецензентами поради щодо корекції матриці відповідності програмних результатів відповідним компонентам ОП враховані, інші будуть імплементовані у ході розробки і викладання вибіркових компонент.
Підсумовуючи пророблену роботу з удосконалення якості освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки», зауважу, що, безперечно, категорія якості належить до розряду тих логічних конструктів, що передбачають процесуальність, яка, власне, й забезпечує їх втілення. Отже, цьогорічна робота була суттєвою, має відкриті перспективи продовження, тому якість вищої освіти за нашою програмою зростатиме.

 

Допис підготувала гарант ОПП «Освітні, педагогічні науки» - проф. Олеся Смолінська

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru