EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: [email protected] 

  

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

18 січня 2023 року відбувся науково-практичний семінар «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ», ініційований НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології (лабораторія психології мас і спільнот), Сумським державним університетом (кафедра психології, соціології та соціокультурних технологій), Асоціацією політичних психологів України. Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної-програми «Освітні, педагогічні науки» разом із гарантом, проф. Олесею Смолінською, були запрошені в рамках Відкритого постійнодіючого науково-методичного семінару «Ініціатива якості освітніх програм».

Під час науково-практичного семінару обговорили та дослідили наслідки впливу війни на складові ідентичності. Оскільки соціальна ідентичність – це переживання й усвідомлення своєї приналежності до соціальних груп і спільнот – тема стає актуальною в сучасних реаліях України, зокрема в середовищі вищої освіти.
В умовах військових дій відбулись суттєві зміни характеру процесів ідентифікації; ідентичність може змінюватись під впливом зовнішніх факторів; вплив на цілісність особистості та зміни в традиційній системі цінностей; трансформація колективної ідентичності – всі ці, далеко не прості категорії відображаються на суспільних, у тому числі й освітніх, комунікаціях. Викладання, як і професійні горизонтальні та вертикальні взаємодії, відбувається як вибудувана комунікація. Завдяки механізму соціальної категоризації уявлення особи про себе як представника груп «перепливають» у конструювання соціального образу, таким чином членство у спільнотах, як-от освітянській, студентській, набуває для особистості емоційного значення. Ця тематична складова наукової зустрічі була тісно пов’язана із результатами нашого навчання з «Психології вищої освіти».
У ході семінару ми дізналися про соціальну та особистісну складову людини в суспільстві та роль суспільства в житті людини, їх відповідні прояви у різноманітних ситуаціях особистісного становлення та життєвого вибору. Цікаво було, в цьому контексті, довідатися про фактори впливу та механізми самоорганізації українців для створення волонтерських, добровольчих та військових формувань та груп, об’єднаних однією метою – необхідністю захисту цілісності держави.


Науковий арсенал засобів діагностики проблеми виявлення особливостей прояву спільнотних ідентичностей та взаємодій, поєднаний із методологічними принципами таких досліджень, наукові методи дослідження та вектори вимірів соціальної ідентичності, психодіагностичні методи – все це гармонізувалося зі змістом освітньої компоненти «Методологія та організація наукових досліджень», вивчення якої саме завершилося.
Проблема трансформації ідентичності під час війни, зокрема ефективності інтеграції в нові спільноти, може бути досліджена на основі аналізу оцінки ваги соціокультурної ідентичності, що може мати актуальність в глибинній трансформації всієї системи вищої освіти України, що вже назріла, і рішучі кроки щодо якої вже зроблені. Таким чином, викладацька ідентичність, зазнавши змін в умовах спочатку пандемії, потім – війни, буде продовжувати змінюватися, у зв’язку із чим вивчення цих трансформацій буде на часі. Психологічним службам університетів, за умови їх ефективної діяльності, незабаром слід буде працювати з соціальною ідентичністю у викладацькій професії, що змінюється.
Таким чином, науково-практичний семінар дав змогу зануритися в міждисциплінарну дослідницьку тематику, спонукав до роздумів, став поштовхом до вивчення наукових джерел.


Допис підготував здобувач ОП «Освітні, педагогічні науки» Марко Зуб

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru