EN   UA

01

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук, член-кореспондент НААНУ  Гунчак Василь Михайлович 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1

ГУНЧАК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ – завідувач кафедри фармакології та токсикології, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент  НААН України, академік АН вищої освіти України, заслужений працівник освіти України.

Освіта:  вища, у 1981 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина». У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Всмоктування нітратів і нітритів у тонкому кишечнику молодняка великої рогатої худоби» (0300.13 – фізіологія людини і тварин). У 2005 році захищено дисертацію на присвоєння наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. З 1996 року – доцент, а з 2006 року – професор кафедри фармакології та токсикології.

Кар’єра: У період з 1987 по 1990рр. виконував обов’язки декана факультету громадських професій; 1991-1998 – учений секретар вченої ради академії (інституту). У період з 1998 по 2009 рр. – проректор з навчальної роботи, перший проректор. У 2009 році на конкурсній основі був обраний ректором Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. На цій  посаді пропрацював до травня 2013 року. З червня 2010 року і по д.ч. завідувач кафедрою фармакології та токсикології вищеназваного навчального закладу.

Коло наукових інтересів: ветеринарна медицина, ветеринарна фармація, розробка і впровадження у практику нових безпечних засобів для профілактики і лікування захворювань тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: видано понад 400 наукових праць, серед яких – наукові публікації включені до міжнародних наукометричних баз – 40, до переліку фахових видань  МОН України – 100. Автор і співавтор 12 довідників, навчальних посібників, практикумів. Є укладачем і розробником більше 50 навчально-методичних і науково-практичних рекомендацій.

Підвищення кваліфікації:  Вроцлавський природничий університет (Польща). Сертифікат  від 4 лютого 2019 року MDDD0000.0722.22.2018. Тема: «Удосконалення практичних навиків та освоєння сучасних методів дослідження впливу ліків на організм тварин.»

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Ветеринарна фармакологія

Ветеринарна токсикологія

Ветеринарна фармація

Клінічна фармакологія

Наукометрія:
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204548338

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/38693132

Publons: https://publons.com/researcher/2103367/vasyl-hunchak/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=CH6QG18AAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-3760-5790

Додаткові відомості:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


4Васів Ростислав Орестович -  кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри фармакології та токсикологіїї


5

СЛОБОДЮК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА – доцент кафедри фармакології та токсикології, кандидат ветеринарних наук, доктор філософії.

Освіта: вища, у  1999 році закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. По закінченню навчання працювала у Львівському обласному управлінні «Львівзооветпромпостач» на посаді ветеринарного спеціаліста ІІ категорії товарного складу. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакологічні властивості та лікувальна ефективність мазі «Офлодерм» при гнійно-некротичних ураженнях шкіри» за спеціальність 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Кар'єра: З 1999-2002 роки – аспірант кафедри фармакології та патологічної фізіології університету, з 2003- 2006– асистент кафедри фармакології та токсикології. З липня 2006 - 2008 року – старший викладач кафедри фармакології та токсикології університету. З 2008 року і по сьогодні - доцент кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Коло наукових інтересі: ветеринарна токсикологія, лікарські та отруйні рослини, ветеринарна фармакологія; розробка та апробація лікарських засобів рослинного та синтетичного походжень, вивчення їх фармакологічних та токсичних параметрів.

Основні наукові та навчально-методичні праці: видано понад 60 наукових статей, з яких: наукові публікації включені у науково метричні бази – 7; наукові публікації, які включені до переліку фахових видань МОН України – 33; інші наукові публікації (тези, студентські) – 19; технічні умови – 2; інформаційний листок – 1; патенти на винаходи – 4; патенти на корисну модель – 7; довідник – 2; практикум – 3; навчальний посібник- 15, 1 з них – Гриф МОН України; навчально-методичний посібник – 11; методичні рекомендації – 11; довідник – 2.

Підвищення кваліфікації: З 28.04.2014 по 28.05.2014 рр. - місячне стажування в м. Оструда (Республіка Польща) на базі ветеринарної лабораторії SLW BIOLAB. З 24 квітня 2017 року по 05 травня 2017 року на базі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького -  підвищення кваліфікаціїї щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Свідоцтво СС 00493706/002988-17. З 2 березня 2020 року по 13 березня 2020 року -  Національний університет біоресурсів і природовикористання України за такою програмою: вивчення сучасних підходів в контексті ведення лекцій із дисциплін «Ветеринарна фармакологія» та «Ветеринарна токсикологія» на факультеті ветеринарної медицини; вивчення методів активізації та інтенсифікації проведення лабораторних занять з дисциплін «Ветеринарна фармакологія» та «Ветеринарна токсикологія»; освоєння сучасних методів проведення контролю знань та практичних навиків студентів, а також самостійної роботи та індивідуальних завдань з дисциплін «Ветеринарна фармакологія» та «Ветеринарна токсикологія»; вивчення питань організації навчального процесу в розрізі магістерської програми «Ветеринарна фармація».  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС  00493706/011789-20. У 2020 році (в системі онлайн) - підвищення кваліфікації СП №05408289/2285-20 у Сумському державному університеті (назва програми): «Особливості застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти» за такою програмою: організація спільної роботи з документами Microsoft; застосування засобів Microsoft для організації та контролю знань студентів; використання інструменту Microsoft Teams для створення інтерактивного навчального онлайн-середовища; використання універсального цифрового блокноту Microsoft One Note для створення та впорядкування навчального контенту. 3 1 травня – 7 червня 2021 року  (в системі онлайн) -  підвищення кваліфікації на тему: «Інноваційні методи дистанційного навчання з використанням платформ Zoom та Moodle. (Люблін, Польща), ЕS №6259/2021.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Ветеринарна токсикологія.

Лікарські та отруйні рослини.

Додаткові відомості:E-mail: slobodjuknm@gmail.com


9 Винярська Алла - доцент кафедри фармакології та токсикології .

Освіта:
- Львівська академія ветеринарної медицини (1995р)
- аспірантура Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького (Кандидат ветеринарних наук, 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія «Застосування тетравіту та метіфену тільним коровам для попередження негативної дії нітратів на організм новонароджених телят», Від ДК №039380, від 15.02.2007 р., Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького Міністерства аграрної політики України, Рішеннім Вищої атестаційної комісії України від 15 лютого 2007 р.(протокол № 14-09/2)
- підготовка до захисту наукової роботи на ступінь: доктор ветеринарних наук.
Кар’єра:
З 2003р до сьогодні доцент кафедри фармакології та токсикології (Доцент кафедри фармакології та токсикології, 12ДП №035343, Рішенням Атестаційної комісії від 31 травня 2013 р. протокол № 5/02-Д Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України). Досвід роботи відповідний до пропонованої посади.
Голова ГО «Комітет Захисту Університету».
Координатор Палати лікарів ветеринарної медицини Польщі в Україні (з березня 2022р.).
Коло наукових інтересів:
Організатор:
- міжнародного семінар «Діагностика у дерматології» 10 травня 2014р
- міжнародної науково-практична конференції «Сучасні підходи до профілактики та лікування захворювань сільськогосподарських тварин. Перспективи створення приватної ветеринарної служби» 13 червня 2014р.
Участь у конференціях, тренінгах, круглих столах та розробках програм:

- «Hucul horse in the culture of Carpathians» Cross – border CooperationProgramme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013. 12-18.05.2014
- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи допрофілактики та лікування захворювань сільськогосподарських тварин. Перспективи створення приватної ветеринарної служби» 13 червня 2014р.
- Training «Origins, types, trends of selection and use of the hucul breed horses»
Cross – border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013. 28-30.10.2014р
- «Metody prygotowania i pracy z młodym koniem huculskim w kontekscie polowych prób dzielności (wstępna, zasadnicza) wierzchowej i zaprzęgowej» Cross – border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2007-2013. 10-16.11.2014р.
- Участь у засіданнях робочої комісії Міської ради щодо безпритульних тварин, 2014р.
- Конференція присвячена 135-річчю заснування кафедри хірургії зі школою підковування коней та клінікою-стаціонаром для тварин при Цісарсько- королівській школі у Львові, червень 2019р
Підвищення кваліфікації (за останні 5 років):
● Вармінсько-Мазурський Університет, Республіка Польща, 2016р, 2018р
● Головна школа сільського господарства в Варшаві, Республіка Польща,
2019р.
Участь у міжнародних наукових та освітніх проектах:
1. Програма Еразмус+ 2017-1-PL-КА103-035617. Еразмус код: UA Lviv 79010, код ISCED 0841. Польща, Вармінсько-Мазурський Університет, тема: Особливості фармакокінетичних процесів хімічних сполук у коней різних порід.
2. «Innovative Approach to Historical Heritage: Scientific Heritage of Veterinary Medicine of the Ukrainian-Polish Borderlands (Iноваційний підхід до історичної спадщини: наукова спадщина ветеринарної медицини українсько-польського пограниччя)» в рамках Програми Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Номер проекту: PBU3/1055. Керівник проекту.
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Ветеринарна фармакологія
Лікарські та отруйні рослини.

Наукометрія:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53882046200

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/HOH-3200-2023

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wiaiRdcAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0788-6962


8

ХАРІВ ІВАН ІВАНОВИЧ – доцент кафедри фармакології та токсикології, кандидат біологічних наук.

Освіта:  вища, у 1983 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина». У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження біохімічного складу сурфактанту легень у ВРХ» за спеціальністю: 06.00.25 – біохімія (Львів). Диплом – КН №000997, від 23 квітня 1992р.. м Атестат доцента отримав 19 червня 2003р. протокол №3/35 Д (ДЦ №008046).

Кар’єра: З 1977р. по 1983р. студент факультету ветеринарної медицини Львівського зооветеринарного інституту. З 1983р. по 1984р. працював головним лікарем в спецгоспі імені «Дзержинського», с. Подорожнє, Стрийського району. З 1984р. по 1985р. служив в лавах Радянської армії. З 1985р. по 1987р. продовжував працювати в спецгоспі імені «Дзержинського». З 1987р. по 1889р. працював старшим лаборантом в науково дослідній контрольній лабораторії ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів. З 1989р. по 1991р. аспірант кафедри фармакології та патофізіології Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького. З 1992р. – асистент кафедри фармакології та токсикології. На посаду старшого викладача рекомендований Вченою радою факультету ветеринарної медицини за результатами відкритого голосування (протокол № 7 від 15 червня 2000 р.). З 2002 року переведений доцентом кафедри фармакології та патологічної фізіології.

Коло наукових інтересів: ветеринарна медицина, ветеринарна фармація, ветеринарна токсикологія, екобезпека ветеринарних препаратів, розробка і впровадження у практику нових безпечних засобів для профілактики і лікування захворювань тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: видано понад 380 наукових праць, серед яких – наукові публікації включені до міжнародних наукометричних баз – 35, до переліку фахових видань  МОН України – 150. Автор і співавтор 10 довідників, навчальних посібників, практикумів. Є укладачем і розробником більше 45 навчально-методичних і науково-практичних рекомендацій.

Підвищення кваліфікації:  Люблінський природничий університет (Польща). Сертифікат  від 15 квітня 2021 року WZF/36/2021. Тема: «Освоєння сучасних методів дослідження впливу ліків на організм тварин»; Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок (Львів). Сертифікат від 15 червня 2023 року ДСТУ TN ISO/IES 17025:2019 та ДСТУ TN ISO/IES 17043:2017.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:

Ветеринарна фармакологія

Ветеринарна токсикологія

Ветеринарна фармацевтична справа

Екологічна токсикологія

Водна токсикологія

Токсикологія харчових продуктів

Фармакологія та санаторно-курортне лікування

Наукометрія:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202382631

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/1633647

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rFIdhXoAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3763-3955


1667387340632 1

ЛЕСЬКІВ ХРИСТИНА ЯРОСЛАВІВНА – доцент кафедри фармакології та токсикології, кандидат ветеринарних наук.

Освіта: вища, у 2009 році – закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Ветеринарна медицина” та здобула кваліфікацію спеціаліста ветеринарної медицини. У 2009-2012 роках – навчалася в аспірантурі на кафедрі фармакології та токсикології        Львівського національного університету ветеринарної медицини та          біотехнологій імені С. З. Ґжицького (спеціальність 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія). Дисертацію захистила 2013 року у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Дисертаційна робота на тему: «Фармакологічна корекція антиоксидантної та імунної системи інтактних свиней і при хронічному нітратно-нітритному токсикозі» подана на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.

Кар’єра:  З 2013 року – асистент кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. З 2019 року до сьогодні – доцент кафедри фармакології та токсикології     Львівського національного університету ветеринарної медицини та      біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Член громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF.
Коло наукових інтересів: ветеринарна фармакологія, токсикологія.

Основні наукові та навчально-методичні праці: видано понад 30 наукових статей, з яких: наукові публікації включені у наукометричні бази-7; наукові публікацї включені до переліку фахових видань МОН України-13; інші наукові праці-10;  навчальні посібники-5.
Підвищення кваліфікації: Вроцлавський природничий університет (м. Вроцлав, Польща). Тема: "Визначення вмісту важких металів у компонентах навколишнього середовища" 14. 12. 2018. р.  Сумський державний університет. Тема: "Особливості застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти".  Університет економіки та права "Крок". "Поліактивність професійного розвитку викладачів в умовах реальності" 30.11.2021 р.

Перелік закріплених навчальних дисциплін:
ветеринарна фармакологія;
ветеринарна токсикологія.

E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58804510600

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HOH-3303-2023

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=P9r2DQkAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3763-3955


6

СОЛТИС МАРІЯ ПЕТРІВНА – асистент кафедри фармакології та токсикології.

Освіта: вища, у 2015 році закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобула кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. У 2021 році захистила дисертацію на тему: «Фармако-токсикологічна та антибактеріальна дія препарату на основі гіпохлориту натрію», за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».

Кар'єра: з 2016р. працюю старшим лаборантом кафедри фармакології та токсикології.  З 2022 р. – асистент кафедри фармакології та токсикології.

Коло наукових інтересів: ветеринарна медицина, розробка і впровадження нових безпечних засобів для профілактики і лікування захворювань тварин.

Основні наукові та навчально-методичні праці: видано 7 статтей, з них  5 - у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття у наукових фахових виданнях України, включених до переліку ДАК України, 1 стаття у періодичних наукових виданнях держав Європейського Союзу, технічні умови на препарат, патент України на корисну модель.

Додаткові відомості:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукометрія:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AKKJWFfkdT4qZ2PIM9TTZrwRDC_EKVS4c-kgJvtSpd_3xMIL7_Sa8vpeglvg2sVr87nbOs3-uLIudoRK2py6vckZBGaEAnflFCbVFx9XDMpMb1T_3u_neQ&user=Ts_lIO8AAAAJ

ORCID: https/orsid.org/ 0009-0001-7144-1810

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


7Назарук Надія Ярославівна - старший лаборант кафедри фармакології та токсикологіїї 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru