EN   UA

01

КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇЇ

Завідувач кафедри, професор, доктор ветеринарних наук, член-кореспондент НААНУ  Гунчак Василь Михайлович 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 

Основні публікації
1. Криштальська М. О. Динаміка вмісту білка і його фракцій у сироватці крові курей за еймеріозної інвазії // Науковий Вісник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. Том 15, №3 (57), частина 1, серія “Ветеринарні науки”. Львів-2013. -С.71-74.
2. Криштальська М.О. До методики вивчення нових препаратів «фоспреніл» і «гамавіт» на організм тварин і птиці / Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Том 14 № 2 (52) Частина 1, 2012 – С. 165-170.
3. Криштальська М.О., Гунчак В.М. Вплив броватому нового та гемавіту на показники гуморального імунітету курчат, уражених еймеріозною інвазією / Наук. вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 2 (59), Ч. 1. – С.124-131.
4. Гута З.А. До методики вивчення впливу фумонізинів на організм тварин та птиці / З.А. Гута // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2015. - Т. 17, №2 (62) – С. 37-43
5. Брезвин О.М., Гута З.А. Дезінтоксикуючі параметри хамекотоксу і цеоліту за умов експериментального фумонізинотоксикозу у щурів / Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – X.: РВВ ХДЗВА., 2016. – Випуск 32, ч. 2 «Ветеринарні науки». - С. 83-88.
6. Брезвин О.М., Гута З.А. Определение сорбционной активности кормовых добавок «Хамекотокс» и «Цеолит». / Ученые записки Учреждения образования «Витебская Ордена «Знак Почета» Государственная академия ветеринарной медицины». С. 110-113.
7. Коцюмбас І.Я., Брезвин О.М., Гута З.А. Вплив хамекотоксу і цеоліту на організм щурів за умов експериментального фумонізинотоксикозу / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2016. - Т. 18, №1 (65) – С. 68-77.
8. Kryshtalska, M., Hunchak, V., Gutyj, B. (2017). Influence of the drug «Trifuzol» on the functional state of the liver in chickens for eymeriozic invasion. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 19(77), 76–79. ISSN 2518-1327 (0,29 обліково-видавничих аркушів)
9. Мартинишин В.П. До методики приготування лініменту на основі тіопохідної тріазолу та його оцінка за фізичними властивостями і дією на окремі мікроорганізми та грибки / Мартинишин В.П., Гунчак В.М., Гутий Б.В., Глух О.С. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2017, т 19, № 82. С. 36–40. ISSN 2518-1327 (0,29 обліково-видавничих аркушів).
10. Криштальська М.О. Імуностимулювальна дія препаратів «Гамавіт» і «Фоспреніл» у птиці за вторинного імунодефіциту, викликаного еймеріозною інвазією / М.О. Криштальська, В.М. Гунчак, Б.В. Гутий, М.П. Солтис // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, 2017, Вип 18, №2. – С. 315-321 ISSN 2410-9029 (0,47 обліково-видавничих аркушів).
11. Gutyj, B., Stybel, V., Darmohray, L., Lavryshyn, Y., Turko, I., Hachak, Y., Shcherbatyy, A., Bushueva, I., Parchenko, V., Kaplaushenko, A., Krushelnytska, O. (2017). Prooxidant-antioxidant balance in the organism of bulls (young cattle) after using cadmium load. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 589–596
12. Said, W., Stybel, V.V., Gutyj, B.V., & Prijma, O.B. (2018). A modern look at the problem of toxocarosis in dogs. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 20(83), 411–416. doi: 10.15421/nvlvet8380.

Патенти


1. Деклараційний патент на корисну модель № 118612 від 10.08.2017 Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту організму собак за ендогенної інтоксикації / Гутий Б.В.; Вархоляк І.С.; Харів І.І.; Паладійчук О.Р.
2. Деклараційний патент на корисну модель № 118444 від 10.08.2017 Спосіб корекції морфологічних показників крові бугайців за кадмієвого навантаження / Гутий Б.В., Лавришин Ю.Ю., Паладійчук О.Р.
3. Деклараційний патент на корисну модель № 122203 від 26.12.2017 Спосіб корекції показників антиоксидантної системи тварин за умов фумонізинотоксикозу / Гута З.А., Коцюмбас І.Я., Брезвин О.М., Гутий Б.В.

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru