EN   UA

logo

 

 КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ  І ЗДОРОВ’Я

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер України, майстер спорту України,
суддя міжнародної категорії Семенів Богдан Степанович

e-mail: kfvsiz@lvet.edu.ua

телефон № (0322)- 239- 26-63

    telegram

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Підручники, навчальні посібники та методичні матеріали кафедри

Семенів Б.С., Лапшина Г.Г. Діяльність кафедр фізичного виховання з питань професійно-орієнтованої фізичної підготовки студентів ВНЗ: навч.-метод. посіб. Львів, 2012. 104 с.

Приставський Т.Г, Лемешко В.Й, Дух Т.І. Легка атлетика-основа оздоровлення, навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів: навчально-методичний посібник з фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. Львів, 2012. 253 с.

Голубева О.Т., Василів О.В., Пацевко А.Й. Методика навчання техніко - тактичних дій у гандболі: методичні рекомендації для студентів 1-х-3-х курсів основного навчального відділення: Львів, 2012. 40 с.

Семенів Б.С. Методичні рекомендації з розвитку силових якостей студентів: навчально-методичний посібник. Львів: Поліграфіст, 2012. 72 с.

Іваницький Б.В., Мартин В.Д. Армспорт у вищих навчальних закладах: навчальний посібник. Львів: ЛДУФК, 2012. 78 с.

Семенів Б.С., Лапшина Г.Г., Череповська О.М. Профілююча фізична підготовка студентів: підручник. Львів, 2013. 144 с.

Приставський Т.Г, Лемешко В.Й, Дух Т.І. Легка атлетика-основа оздоровлення, навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів: нвчальний посібник. 2-ге вид., доп. Львів: ЛДУФК, 2014. 248 с.

Лук’янченко М.І. Оздоровчі технології осіб похилого і старечого віку М.І.Лук’янченко, Н.М. Грибок, І.В. Прихода. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 124 с. (5,6 др.арк.)

Семенів Б.С., Якимишин І.Д., Стахів М.М. Профілююча фізична підготовка студентів: навчальний посібник. Львів, 2016. 138 с.

Семенів Б.С., Бабич А.М., Якимишин І.Д., Голубева О.Т. Теоретико- методичні рекомендації з профільної фізичної підготовки студентів харчових технологій: навчальний посібник. Львів, 2016. 72 с.

Шутка Г.І. Самостійна робота студентів в умовах вищих навчальних закладів: методичні матеріали: Львів: ЛьДУВС, 2016. 27 с.

Мартин В.Д. Неолімпійскі силові види спорту: підручник: Львів, ЛДУФК, 2017. 608с.

Приставський Т.Г, Ковбан О.Л, Бабич А.М, Незгода С.М . Самостійні заняття студентів фізичною культурою у вищих навчальних закладах: навчальний посібник. Львів, 2018. 156 с.

Семенів Б. С., Гутий Б.В., Гутий А.В., Барнич Д.А. Техніка боксу (основні поняття): навчальний посібник . Львів, 2020. 158 с.

Приставський Т.Г., Ковбан О.Л., Бабич А.М., Сопіла Ю.М., Голубев М.Ю Легка атлетика у структурі фізичного виховання освітніх закладів: навчальний посібник: Львів, 2020. 194 с.

Семенів Б.С., Голубева О.Т., Якимишин І.Д., Мазур Т.Р. Профільна фізична підготовка як засіб формування особистих здібностей студентів: методичні рекомендації. Львів: ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. 2020. 44 с.

Шутка Г. І., Голубева О.Т., Якимишин І.Д.,  Стахів М. М. Спортивні ігри з методикою викладання (футбол, волейбол, гандбол, настільний теніс): навчальний посібник. Львів, 2021. 112 с.

Ковбан О.Л. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Спортивні споруди та обладнання» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Львів, 2022. 14 с.

Мусієнко О.В. Робочий зошит з дисципліни «Анатомія людини з основами динамічної морфології» для здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) факультету громадського розвитку та здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Львів, 2022. 71 с.

Мусієнко О.В. Навчальний посібник з дисципліни «Метрологічний контроль у фізичному вихованні» для здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) факультету громадського розвитку та здоров’я Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». Львів, 2022. 114 с.

Мартин В.Д. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Підвищення спортивної майстерності» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Львів, 2022. 7 с.

Мартин В.Д. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Атлетизм та силові види спорту» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Львів, 2022. 14 с.

Мартин В.Д. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Атлетизм та силові види спорту» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Львів, 2022. 14 с.

Приставський Т.Г. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з  навчальної дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання» студентам спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» галузь знань 01 «Освіта./педагогіка» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Львів, 2022. 44 с.

Семенів Б.С., Костюк М.З. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» з дисципліни «Теорія та методика викладання обраного виду спорту» Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Львів, 2022. 52 с.

Пістун А.І., Пістун І.П., Тубальцева Н.П. Охорона праці в галузі освіти ( фізична культура і спорт): навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2023. - 444 с.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru