EN   UA

logo

 

 КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ  І ЗДОРОВ’Я

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер України, майстер спорту України,
суддя міжнародної категорії Семенів Богдан Степанович

e-mail: kfvsiz@lvet.edu.ua

телефон № (0322)- 239- 26-63

    telegram

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

На кафедрі фізичного виховання, спорту та здоров ‘я працює студентський науковий гурток. Старостою гуртка є студентка ФГРЗ Олена Колушкіна.

В рамках днів науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького щорічно проводяться студентські конференціяї. З 2021 року в роботі секції «Фізична культура та здоров’язбережувальні технології» почали приймати активну участь студенти спеціальності «Фізична культура і спорт».

Збірники наукових робіт студентів:

Збірник матеріалів науково-практичного семінару

План роботи наукового гуртка

 2023 рік

ТЕМАТИКА СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

1. «Особливості харчування та відновлення в армреслінгу в передзмагальному періоді підготовки спортсменів». – Савенко Вадим студент 1 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – старший викладач Бабич А.М.

2."Роль антропометричних даних в армрестлінгу" - Богдан Тарас студент 1 курсу ФГРЗ (ФКіС)
Науковий керівник – асистент Іваницький Н.Б.

3.«Впровадження фітнес - технологій "Zumba" в освітній процес з фізичного виховання для студентів." Дзюба Валентина 3-курс ФГРЗ (ФКіС), Колушкіна Олена 3- курс ФГРЗ (ФКіС)
Науковий керівник – старший викладач Сопіла Ю.М.

4. «Історія розвитку тенісу, стан, перспективи успішних виступів львівських тенісистів на європейських та міжнародних змаганнях» - Лев Шолош студент 1 курсу ФГРЗ (ФКіС), ЗФН.
Науковий керівник – канд. пед наук, доцент Бакатов В.Ю.

5. «Розвиток рухових якостей у жіночому футзалі» - Дмитро Пецик студент 3 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – старший викладач Якимишин І.Д.

6. "Настільний теніс як засіб зміцнення здоров'я здобувачів вищої освіти" -Пилипчук Ю. Д. студент 3 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Шутка Г.І.

7. «Навчання учнів середнього шкільного віку техніці бігу на короткі дистанції» - Михайлюк М., Васічкін Ю. студенти 1 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – старший викладач Приставський Т.Г.

8. «Динаміка розвитку швидкісно-силових якостей метальників початківців» - Братейко Христина студентка 3 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – старший викладач Ковбан О.Л.

9. «Удосконалення методики формування рухових умінь та навичок в українській боротьбі на поясах на етапі початкової підготовки» - Мосур Олег студент 3 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – докт. пед. наук, професор Лукянченко М.І.

10. «Удосконалення методики розвитку фізичних якостей в українській боротьбі на поясах на етапі початкової підготовки» - Мазур Маркіян студент 3 курсу ФГРЗ (ФКіС) ЗФН.
Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Семенів Б.С.
11. "Вплив стретчингу в підготовці юних футболістів." – Алфьоров Олег, Харко Михайло студенти 3 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – асистент Мазур Т.Р.

12. «Особливості набору в секції баскетболу в республіці Італія» - Судин Юлія студентка 2 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – доцент Артюх В.М.

13. «Підготовка юнаків та студентів у силових видах спорту в умовах навчального закладу» - Крутиголова Валентин студент 2 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Мартин В.Д.

14. «Сучасне національне змішане бойове мистецтво «Фрі-файт» ( у перекладі з англійської «Вільний бій») - як система бою» - Сало Олег студент 2 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – старший викладач Мумінов А. К.

15. «Розвиток рухових якостей у юних боксерів у річному циклі тренувань» Годик Наталя студентка 2 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – канд. біол. наук, доцент Мусієнко О.В.

16. «Особливості прояву силових якостей спортсменів та засоби прискорення їх відновлення» - Савенко Вадим, Дерефінка, Михайло, Олійник Ганна студенти 1 курсу ФГРЗ (ФКіС).
Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Калиніченко О.М.

17. «Підвищення рівня спеціальної фізичної підготовленості студентів гандболістів у закладах вищої освіти» - Тетяна Війтів, Володимир Ослаб студенти 2 курсу ФГРЗ(ФКіС).
Науковий керівник – старший викладач Голубева О.Т.

2022 рік

ІСТОРИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ СТРІЛЬБИ З ЛУКА У ЛЬВОВІ
Карашкевич Олена, 2 курс, ФГРЗ (Фізична культура і спорт)
Науковий керівник: Калиніченко О.М., к. п. н., доцент

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ФРІ-ФАЙТУ, ЯК СУЧАСНОГО СПОРТИВНОГО ОДНОБОРСТВА
Горбач Д. А. – IІ курс факультет громадського розвитку та здоров’я,(ФК і С) денна форма навчання, ветеринарна гігієна та експертиза
Мумінов А. К. – ст. викладач кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, Заслужений тренер України з фрі-файту

РОЗВИТОК БОКСУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ НА ТЕРЕНАХ ГАЛИЧИНИ
Наталія Годик, І курс, 017 – Фізична культура, факультет громадського розвитку та здоров’я
Науковий керівник: Олена Мусієнко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ СКАУТСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПЛАСТ»
Тетяна Війтів, І курс, 017 – Фізична культура, факультет громадського розвитку та здоров’я
Науковий керівник: Олена Мусієнко, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я

МАРКЕТИНГ - НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНОГО ТРЕНЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Назарій Іваницький, 2 курс, фізична культура і спорт, факультет громадського розвитку та здоров'я
Науковий керівник: Андрій Бабич, старший викладач

ФІТНЕС ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНД З ФУТБОЛУ
Дзюба Валентина, студентка 2-го курсу, спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», факультет громадського розвитку та здоров’я.
Науковий керівник: Тарас Мазур, асистент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ШВИДКОСТІ У ФУТЗАЛІСТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРОФІЛЮ
Владислав Кобрин 2 курс (заочна форма)
Науковий керівник: ст. викл. Якимишин І.Д.

ГАНДБОЛ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ГРИ В ГАНДБОЛ.
Ослаб Володимир студент 1 курсу ФК І С ФГРЗ .
Науковий керівник ст. викл. Голубева О.Т.

ВПЛИВ ЗАСОБІВ УКРАЇНСЬКОЇ БОРОТЬБИ НА ПОЯСАХ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.
Мосур Олег – Ⅱ курс факультет громадського розвитку та здоров'я (ФКіС) денна форма навчання, кандидат в майстри спорту України.
Науковий керівник: Білас П.П. – асистент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я, майстер спорту України

ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ БОРОТЬБІ НА ПОЯСАХ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ.
Мазур Маркіян 2 курс ФГРЗ ( ФКІС).
Науковий керівник: к.п.н., доц. Семенів Богдан Степанович

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ПОЧАТКІВЦІВ З ГИРЬРОВОГО СПОРТУ. Війтів Тетяна, студентка 1 курсу ФК іС ФГРЗ.
Науковий керівник к.п.н. доцент Мартин В.Д.

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВАЖКОАТЛЕТІВ
Тимофіїв Поліна, студентка 1 курсу ФК і С ФГРЗ.
Науковий керівник к.п.н. доцент Мартин В.Д.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ОВОЛОДІННІ ТЕХНІКОЮ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ ВПРАВ
Братейко Христина (2-й курс ФК і С ФГРЗ.)
Науковий керівник: ст. викл. Приставський Т.Г.

ФОРМУВАННЯ ЗМАГАЛЬНОЇ РИТМІЧНО-ТЕМПОВОЇ СТРУКТУРИ МЕТАННЯ МОЛОТА З ЧОТИРЬОХ ОБЕРТІВ НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Пеленьо Андрій, студент 2 курсу ФГРЗ ФКІС.
Науковий керівник: Бакатов В.Ю, канд. пед. наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЗМАГАЛЬНОЇ РИТМІЧНО-ТЕМПОВОЇ СТРУКТУРИ МЕТАННЯ МОЛОТА З ЧОТИРЬОХ ОБЕРТІВ В ПРОЦЕСІ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НОВАЧКІВ – МСМК
Ярема Мар'яна, студентка II курс ФГРЗ спеціальність 017 “Фізична культура і спорт”
Науковий керівник: Бакатов В.Ю, канд. пед. наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров'я

ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Васєчкін Юрій (1-й курс ФК і С ФГРЗ.)
Науковий керівник: ст. викл Ковбан О.Л.

ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Судин Юля 1 курс,
Науковий керівник: к.п.н., доц. Шутка Г.І.

ВПЛИВ ФІТНЕС-ТРЕНУВАНЬ ЗА ПРОТОКОЛОМ TABATA НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ
Колушкіна Олена, студентка 2-го курсу, спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»
Науковий керівник: Юлія Сопіла, старший викладач кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я

 

2021 рік

1. СПЕЦИФІКА БІЗНЕСУ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПОРТІ , Христина Братейко, студентка 1-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: Тарас Приставський, старший викладач

2. РОЛЬ ТА МІСЦЕ СПАРИНГУ В АРМРЕСТЛІНГУ, Назарій Іваницький, студент 1-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: Андрій Бабич, старший викладач

3. ФІТНЕС-ТРЕНУВАННЯ ЗА ПРОТОКОЛОМ ТАБАТА, ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, Валентина Дзюба, студентка 1-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: Юлія Сопіла, старший викладач

4. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК У ЖІНОЧОМУ ФУТЗАЛІ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ, Владислав Кобрин, студент 1-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: Ігор Якимишин, старший викладач

5. ФОРМУВАННЯ СПОРТИВНОГО БРЕНДИНГУ НА ПРИКЛАДІ СТРІЛЬБИ З ЛУКА У ЛЬВОВІ, Карашкевич Олена, студентка 1-го курс, ФВГЕП, науковий керівник: Калиніченко О.М., к.п.н., доцент

6. ВПЛИВ ГІМНАСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА СПЕЦІАЛЬНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ БОРЦІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ, Маркіян Мазур, студент 1-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: Богдан Семенів, майстер спорту України, к.пед.н., доцент

7. ЗАСТОСУВАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР У ПІДГОТОВЦІ ГАНДБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ, Олег Мосур, студент 1-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: Олена Голубева, старший викладач

8. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТІВ БІОЛОГО- ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, Діана Штибель, студентка 1-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: Олександр Ковбан, старший викладач

9. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, Діана Штибель, студентка 1-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: Галина Шутка, к. пед. н, доцент

2019 рік

1. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСУ НА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН СТУДЕНТОК БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, Ганенко А.С., студентка 1-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: Сопіла Ю.М.

2. ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ СТУДЕНТІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРОФІЛІВ, Жук М.Ю., студентка 1-го курсу БТФ, науковий керівник: Бабич А.М., ст.викладач

3. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ І КУРСУ БІОЛОГО -ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗАСОБАМИ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ, Кириченко О.М., студент 4-го курсу ФВМ, Баланюк І.В., студент І-го курсу ФВМ, науковий керівник: Василів О.В., ст.викладач

4. ПОБУДОВА ТРЕНУВАЛЬНИХ МІКРОЦИКЛІВ У ГРУПІ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ З ФУТБОЛУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРОФІЛЮ, Міхайлюньо Я.Б., студент 4-го курсу ФВМ, науковий керівник: Якимишин І.Д., ст.викладач

5. КОРЕКЦІЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВОЛЕЙБОЛИСТІВ В УМОВАХ ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ, Сисак В.В., студент 2-го курсу ФВМ, Віблий В.В., студент 2-го курсу ФВМ, науковий керівник: Стахів М.М., ст.викладач

6. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ САМОАНАЛІЗУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, Стулішенко М., студент 2-го курсу ФХТБ. науковий керівник: Ковбан О.Л., ст.викладач

7. ВПЛИВ ЗАСОБІВ ГАНДБОЛУ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ, МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, Цьолка Х., Мануйлик Н., студенти 2-го курсу ФХТБ, науковий керівник: Голубева О.Т., ст.викладач

8. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТІВ АГАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, Шипер С.В., студент 3-го курсу ФВМ, науковий керівник: Приставський Т.Г,, ст.викладач

9. ВПЛИВ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА НА СПЕЦІАЛЬНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЖІНОЧОЇ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ, Шишак С.Я.та студент 3-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: Семенів Б.С., к.пед. н., доцент

2018 рік

1. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ, Гресько М.Р., студ. 1-го курсу ФЕМ, науковий керівник: Бабич А.М., ст.викладач

2. РОЛЬ ПРОФІЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ У ВНЗ, Юрчук А., студ. 3-го курсу ФХТ та Цьопка Х. студ. 1 курсу ФХТ, науковий керівник: Голубева О.Т., ст.викладач

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ СЕРЕД СІЛЬСКОГО НАСЕЛЕННЯ, Твердохліб Р., студ. 4-го курсу БТФ, науковий керівник: Ковбан О.Л., ст.викладач

4. ПСИХІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ФУТБОЛІСТІВ В ТРЕНУВАННЯХ І ЗМАГАННЯХ, Міхайлюньо Я.Б., студент 3-го курсу ФВМ, науковий керівник: Якимишин І.Д., ст.викладач

5. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ 1-ГО КУРСУ ЛНУВМБ ІМЕНІ С.З.ГЖИЦЬКОГО, Стефаненко Н., студент 1-го курсу ФВМ, науковий керівник: Приставський Т.Г,, ст.викладач

6. ВПЛИВ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ НА ПОЯСАХ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, Шишак С.Я., студ. 2-го курсу ФВГЕП, науковий керівник: Семенів Б.С., к.пед. н., доцент

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru