EN   UA

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Завідувач, доцент, кандидат біологічних наук Грицина Мирослава Романівна 

Контакти:
Телефон 239-26-15
E-mail: pharm-biology@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Студентський науковий гурток

На кафедрі фармації та біології працює студентський науковий гурток. На даний час під керівництвом викладачів кафедри - наукових керівників доцента Грицини М.Р., доцента Демчука О.Г., ст. викладача Калитовської М.Б., доцента Лісняка О.І., ст. викладача Кобрин Л.О., ст. викладача Федіна Р.М., ст. викладача Колещук О.І., ст. викладача Гринчишин Н.М., асистента Бонецького О.О., асистента Ткачук Л.І. та керівника гуртка – доцента Петрук А.П. У студентському науковому гуртку працює 26 студентів факультету ветеринарної гігієни, екології та права. Староста гуртка - студентка нашого факультету Гащук В.Є.

Основними напрямками наукової роботи студентів – гуртківців є:
• Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини
• Нові технології застосування лікувально – профілактичних засобів рослинного та синтетичного походження у гуманній і ветеринарній медицині»
• Дослідження сорбції важких металів сорбентами різної природи
• Фінансова грамотність та аналіз діяльності фармацевтичних підприємств

Студенти наукового гуртка кафедри приймають активну участь у Міжнародних наукових конференціях, презентують свої роботи на студентських наукових форумах в межах України, а також на щорічних загальноуніверситетських конференціях "Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького" 

Переглянути діяльність студентського наукового гуртка за 2022 рік

Пререглянути діяльність студентського наукового гуртка за 2021 рік

Переглянути діяльність студентського наукового гуртка за 2020 рік

Переглянути діяльність студентського наукового гуртка за 2019 рік

Переглянути діяльність студентського наукового гуртка за 2018 рік

Економічний гурток

Гурток з фінансової грамотності (для фармацевтів)

Мета створення гуртка: надати студентам знання з основ фінансової грамотності. У 2017 р. НБУ визнав фінансову безграмотність населення важливим чинником, який негативно впливає на стабільність банківської системи України.
Завдання гуртка: розглянути моделі фінансів домогосподарств, способи планування бюджету домогосподарства, розглянути теоретичні основи діяльності фінансових посередників, вивчити інструментарій, яким користуються фінансові посередники і поєднати теоретичні основи фінансів домогосподарств з теоретичними основами всіх ланок фінансової системи.
Місце і спосіб зустрічі: зустрічі відбуватимуться один раз у місяць у всі пори року, крім літа та окрім січня-місяця, тільки онлайн на платформі Zoom (при необхідності можливі й інші платформи).
Спосіб занять: під час занять викладач надає мінімум необхідної інформації, а в подальшому відбуваються обговорення поданого на занятті матеріалу і його поєднання із засвоєним під час попередніх зустрічей.

План занять гуртка на 2021-2022 навчальний рік

 

Місяць

Тема заняття

Вересень

Тема: Основи фінансової грамотності

План

1. Суть фінансової грамотності населення;

2. Суть і функції грошей;

3. Переконання щодо грошей;

4. Моделі фінансів домогосподарств;

5. Рекомендована література.

Жовтень

Тема: Теоретичні основи добробуту

План

1. Рівні розвитку особистості за підходами С.В. Ковальова. Поняття вітальності;

2. Основи ефективності за моделлю «Мерседес СК»;

3. «Зірка добробуту» С.В. Ковальова;

4. Основні складові добробуту за Б. Шефером.

Листопад

Тема: Відсотки на позику

План

1. Основні принципи кредитування;

2. Поняття простих й складних відсотків;

3. Варіанти, як зробити відсотки «дружніми», або поняття вхідного і вихідного грошового потоку.

Грудень

Тема: Пенсійна система України

План

1. Рівні пенсійного забезпечення в Україні;

2. Основні інструменти третього рівня пенсійного забезпечення в Україні.

Лютий

Тема: Обговорення варіантів отримання доходу за підходами Р. Кіосакі («Квадрант грошового потоку»)

План

1. Варіант отримання доходу як найнятий працівник;

2. Варіант отримання доходу як підприємець;

3. Варіант отримання доходу як бізнесмен;

4. Варіант отримання доходу як інвестор.

Березень

Тема: Планування бюджету домогосподарства з урахуванням цілей

План

1. Поняття цілі. Методи постановки цілей;

2. Метод планування «від цілі».

Квітень

Тема: Обговорення основних ідей отримання доходу за Б. Шефером («Перший мільйон за сім років»)

План

1. Основні ідеї Б. Шефера щодо збільшення заробітку;

2. Управління споживчим кредитом;

3. Інвестиції в приватні інвестиційні фонди як варіант додаткового доходу.

Травень

Тема: Об’єднання всіх знань в єдину систему та підбиття підсумків діяльності гуртка

План

1. Інтеграція всіх тем в єдине ціле;

2. Обговорення основної ідеї та завдань гуртка;

3. Обговорення сильних і слабких сторін гуртка;

4. Висновки і перспективи розвитку/трансформації гуртка.

06

Засідання наукового гуртка кафедри

27 жовтня 2021 р. на платформі Zoom відбулося жовтневе засідання гуртка з фінансової грамотності зі студентами 5 курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» ЛНУ ветмедицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.
Гурток проводив кандидат економічних наук, асистент кафедри фармації та біології Бонецький Орест Олегович. Присутні п’ятеро студентів.
Тема для обговорення – «Виявлення колективної та індивідуальної картини добробуту» – викликала жваву дискусію.
Спочатку учасники обговорювали текстове наповнення добробуту, але викладач наголосив на важливості емоційної складової.
У результаті обговорення всі учасники одностайно дійшли колективної згоди, про те, що основними складовими добробуту є матеріальне благополуччя та соціальні зв’язки. Особистісний розвиток теж присутній у складі добробуту, але його ваговий коефіцієнт не потрапив у категорію вагомих чинників.

Студентський науковий гурток кафедри фармації та біології за напрямом експериментальна біологія та фармація

На кафедрі фармації та біології працює студентський науковий гурток з напрямку біологія. На даний час під керівництвом викладачів кафедри - наукових керівників доцентів Грицини М.Р., Демчука О.Г., Лісняка О.І., ст. викладачів Кобрин Л.О., Колещук О.І., Новінкевич О.Т., Федіна Р.М., Гринчишин Н.М., асистента Застрижної М.Л. та керівника гуртка – доцента Петрук А.П. у СНГ працює 16 студентів факультету громадського розвитку та здоров'я. Староста гуртка - студентка нашого факультету Гайдук Віра. Основними напрямками наукової роботи студентів – гуртківців є:
 Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини
 Нові технології застосування лікувально – профілактичних засобів рослинного та синтетичного походження

01

Студенти наукового гуртка кафедри приймають активну участь у Міжнародних наукових конференціях, презентують свої роботи на студентських наукових форумах в межах України, а також на щорічних загальноуніверситетських конференціях "Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького"
Участь студентів у конкурсах студентських НДР
1. Ірина Ходорівська - 3 ПП курс ФВГЕП, Петрощук Софія ФВГЕП, 3 курс СП ФВГЕП. Науковий керівник – доцент, к.б.н. Грицина М.Р. Назва роботи: “Фітохімічний склад материнки звичайної (Оriganum vulgare L.)”, участь у І етапі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація», 8 квітня 2020 р., Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна.
2. Софія Петрощук - 2 СП курс, ФВГЕП. Науковий керівник – доцент Грицина М.Р. Назва роботи: “Перспективна лікарська рослина Origanum vulgare L.”. Участь у І етапі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», 27 квітня 2019 р., Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна.
3. Софія Петрощук, Марія Турчак - 2 СП курс ФВГЕП. Науковий керівник – доцент Петрук А.П. Назва роботи: «Social aspects of safe and rational use of antibiotics in neonates and infants (Соціальні аспекти безпечного та раціонального використання антибіотиків у новонароджених та дітей грудного віку)» Участь у конкурсі студентських наукових робіт в рамках 25 Міжнародної студентської конференції «Студентська наукова діяльність 2019», 11 квітня 2019 р., Університет Матея Бела, м. Банська-Бистриця, Словаччина.
Участь студентів у міжнародних конференціях за кордоном
1. Петрощук С., Турчак М. XXV Міжнародна студентська конференція «Студентська наукова діяльність - 2019», 11 квітня 2019 р. Університет Матея Бела, Банська-Бистриця, Словацька Республіка. (науковий керівник, доцент Петрук А.П.)
Публікація:
S. Petroshchuk, M. Turchak. Social aspects of safe and rational use of antibiotics in neonates and infants. Študentská vedecká aktivita 2019: рroceedings of Student Scientific Conference, April 11, 2019, Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia, 25th edition. http://www.ef.umb.sk/konferencie/sva_2019/2_EMP/prispevok/2_Petroshchuk_Turchak_UA.pdf

02

2. Чупровська С. В., Штогрин В. Т., Петрощук С. Р. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи», 19-20 вересня 2019 р., Економічний університет - Варна, Республіка Болгарія (науковий керівник, доцент Петрук А.П.)
Публікації:
1. Петрук А. П., Петрощук С. Р. Актуальні медико-біологічні проблеми безпеки туристичних подорожей: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Економічний університет - Варна, Республіка Болгарія, 19-20 вересня, 2019 р. Харків - Варна, 2019. С. 57 - 60.
2. Чупровська С. В., Штогрин В. Т., Петрук А. П. Лікувальні мінеральні води як важливий рекреаційний ресурс Львівщини: матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Економічний університет - Варна, Республіка Болгарія, 19-20 вересня 2019 р. Харків - Варна, 2019. С.73 - 75.

03

04
Участь студентів у міжнародних конференціях в Україні
Петрощук С. Р., Ходорівська І. І. Міжнар. наук.- практ. конф. молодих учених та студентів "Topical issues of new medicines development", 8 - 10 квітня 2020 р. НФаУ, Харків, Україна (науковий керівник, доцент Грицина М.Р.)
Публікація: Петрощук С. Р., Ходорівська І. І. Фітохімічний склад материнки звичайної (Оriganum vulgare L.). Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнар. наук.- практ. конф. молодих учених та студентів, м. Харків, 8-10 квітня 2020 р. Харків:, 2020. С. 466-467.

Участь студентів у конференціях
"Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького 2021 р.
(приймали участь 8 студентів, виголосили 7 доповідей).


Публікації:
Войтович Христина, Кобрин Леся. Роль вітамінних комплексних препаратів для лікування та профілактики гострих респіраторних захворювань. Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького, присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові": матер. конф. 13-14 травня 2021 р. Львів, 2021. С. 171
Гащук Вікторія, Грицина Мирослава. Ефірні олії лепехи звичайної (Acorus calamus L.). Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького, присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові": матер. конф. 13-14 травня 2021 р. Львів, 2021. С. 174
Городник Марія, Гриинчишин Надія. Вплив блокаторів циклооксигенази – індометацину та целекоксибу на обмін моновалентних йонів за умов патології. Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького, присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові": матер. конф. 13-14 травня 2021 р. Львів, 2021. С. 177
Громко Вікторія, Коваль Ольга, Лісняк Олександр. Препарат україн – лікарський засіб, отриманий на основі чистотілу звичайного. Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького, присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові": матер. конф. 13-14 травня 2021 р. Львів, 2021. С. 178
Морозко Лілія, Федін Роман. Опрацювання складу і технології мазі з метисазоном для лікування герпесу. Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького, присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові": матер. конф. 13-14 травня 2021 р. Львів, 2021. С. 183
Ходорівська Ірина, Грицина Мирослава. Систематичні особливості Thymus serpyllum L. Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького, присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові": матер. конф. 13-14 травня 2021 р. Львів, 2021. С. 185
Льода – Дяків Іванна, Грицина Мирослава. Хемотипи популяцій Thymus Serpyllum L. Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С.З.Ґжицького, присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу "Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові": матер. конф. 13-14 травня 2021 р. Львів, 2021. С. 180
2019 р.
Приймали участь 13 студентів, виголосили 8 доповідей. Гащук Вікторія отримала грамоту за кращу доповідь.
Публікації:
Чупровська С. В, Штогрин В. Т., Петрук А. П. Сучасні проблеми фармацевтичного забезпечення пільгових категорій населення. Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького: матер. конф. 18-19 квітня 2019 р. Львів, 2019. С. 86.
Логін Ю.В., Данканич В. М., Петрук А. П. Особливості морфології, хімічного складу та застосування хмелю звичайного (Humulus lupulus L.). Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького: матер. конф. 18-19 квітня 2019 р. Львів, 2019. С. 64-65.
Пригода Н., Камінська Т., Лісняк О. І., Квантово-фармакологічні властивості препарата «Каптоприл». Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького: матер. конф. 18-19 квітня 2019 р. Львів, 2019. С. 76-77.
Громко В., Жмут О., Кобрин Л.О. Антикоагулянти непрямої дії – лікарські засоби на основі кумарину. Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького: матер. конф. 18-19 квітня 2019 р. Львів, 2019. С. 50-51.
Петрощук С., Шашкевич Н., Грицина М.Р. Ефірні Олії Origanum Vulgare. Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького: матер. конф. 18-19 квітня 2019 р. Львів, 2019. С. 75-76.
Ходорівська І., Грицина М.Р. Фітохімічна характеристика видів роду Thymus. Дні студентської науки у ЛНУВМ БТ імені С. З. Ґжицького: матер. конф. 18-19 квітня 2019 р. Львів, 2019. С. 85.
Гащук В.Є., Калитовська М.Б. Застосування натрію диклофенаку. Дні студентської науки у ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького: матер. конф. 18-19 квітня 2019 р. Львів, 2019. С. 48-49.
Бондар Ю.В., Калитовська М.Б. Цілющі властивості розторопші плямистої. Дні студентської науки у ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького: матер. конф. 18-19 квітня 2019 р. Львів, 2019. С. 43
05

 

Фармація і сьогодення: новітні дослідження та перспективи розвитку

19-20 травня 2022 року у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького відбулася онлайн-конференція «Дні студентської науки».
В роботі секції «Фармація і сьогодення: новітні дослідження та перспективи розвитку» взяли активну участь здобувачі усіх курсів як денної так заочної форм здобуття освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
На конференції було виголошено усі з заявлених доповідей, в яких озвучено важливі питання сьогодення, з якими ще більше стикнулося наше суспільство в умовах війни, такі як: подолання посттравматичного стресового розладу, клінічна фармацевтична опіка та допомога пацієнтам у відповідності до чинних протоколів фармацевта з відпуску ліків при симптоматичній терапії в Україні та згідно з міжнародними стандартами лікування. Прозвучали теми, що стосуються активного пошуку нових лікарських препаратів та методів лікування в області наночастинок, речовин з антипроліферативною активністю, серед лікарських рослин.
Всі доповіді викликали цікаві дискусії зі сторони учасників та гостей конференції. На поставленні запитання були дані ґрунтовні відповіді доповідачів. З матеріалами конференції можна ознайомитись на сайті кафедри та у збірнику тез.
На завершення конференції, ми не могли не згадати і про національне свято День вишиванки, Христина Войтович, здобучка 4 курсу, продекламувала вірш про вишиванку, всі учасники взаємно привітали один одного.
Завідувачка кафедри фармації та біології, доцент Грицина Мирослава Романівна привітала всіх учасників конференції з Днем науки і висловила побажання, що навіть у цей важкий час студенти продовжать займатися наукою, що безперечно дасть вагомий вклад у нашу перемогу. Слава Україні!

На конференції було представлено такі доповіді:

1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ
Софія Винницька, здобувачка вищої освіти 4-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку та здоров’я
Наукові керівники: Марта Застрижна, асистент кафедри фармації та біології;
Наталія Цубанова, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармації та біології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

2. ІНГІБІТОРИ ЕНЗИМІВ НА ОСНОВІ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ: ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Христина Войтович, здобувачка вищої освіти 3-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку та здоров’я
Науковий керівник – Надія Гринчишин, кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри фармації та біології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

3. КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО КОМБІНОВАНОГО ПРОБІОТИЧНОГО ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧОГО ЗАСОБУ «ПРОБІЗ® ІМУНО»
Христина Войтович, здобувачка вищої освіти 3-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку та здоров’я
Науковий керівник – Наталія Цубанова, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармації та біології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

4. ВИСОКОЧУТЛИВИЙ АМПЕРОМЕТРИЧНИЙ CЕНСОР ЗА ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНИХ НАНОЗИМІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛУ, ДЛЯ АНАЛІЗУ АДРЕНАЛІНУ У ФАРМАЦЕВТИЦІ
Віра Гайдук, здобувачка вищої освіти 3-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку та здоров’я
Науковий керівник – Ольга Демків, кандидат біологічних наук, асистент кафедри фармації та біології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

5. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМ ДІЇ МЕТФОРМІНУ
Аліса Давидюк, Дана Шевчик, здобувачки вищої освіти 3-го курсу, спеціальності 226
«Фармація. Промислова фармація», факультету громадського розвитку та здоров’я Науковий керівник – Олександр Лісняк, кандидат медичних наук, доцент кафедри фармації та біології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

6. 1H-1,2,3-ТРИАЗОЛ-4-КАРБОКСАМІДИ – ПЕРСПЕКТИВНІ СКЕФОЛДИ У ВІДКРИТТІ ЛІКІВ
Анна Єрмаченко, здобувачка вищої освіти 2-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку і здоров`я
Наукові керівники: Назарій Походило, доктор медичних наук, доцент кафедри фармації та біології;
Леся Кобрин, кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри фармації та біології. ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИКОДИНАМІКИ ДМСО ПІСЛЯ ЙОГО ОДНОРАЗОВОГО ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ВВЕДЕННЯ БІЛИМ ЩУРАМ
Олена Жмут, здобувачка вищої освіти 3-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку та здоров’я
Науковий керівник – Орест Демчук, кандидат фармацевтичних наук, старший науковий працівник, доцент кафедри фармації та біології
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

8. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ЧИННИХ ПРОТОКОЛІВ ФАРМАЦЕВТА З ВІДПУСКУ ЛІКІВ ПРИ СИМПТОМАТИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ГОЛОВНОГО БОЛЮ В УКРАЇНІ ТАМІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЛІКУВАННЯ
Лілія Кірик, здобувачка вищої освіти 4-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку та здоров’я
Наукові керівники: Марта Застрижна, асистент кафедри фармації та біології;
Наталія Цубанова, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармації та біології. ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

9. ЕФІРНІ ОЛІЇ ВИДІВ РОДУ ЯЛІВЕЦЬ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ Тетяна Нечипорук, здобувачка вищої освіти 3-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку та здоров’я
Науковий керівник – Мирослава Грицина, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри фармації та біології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

10. ДМСО І ЕКОЛОГІЯ
Юлія Рєзнік, здобувачка вищої освіти 2-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку та здоров’я
Науковий керівник – Орест Демчук, кандидат фармацевтичних наук, старший науковий працівник, доцент кафедри фармації та біології
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

11. ДМСО (ДИМЕКСИД) — ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
Юлія Рєзнік, здобувачка вищої освіти 2-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку та здоров’я
Науковий керівник – Орест Демчук, кандидат фармацевтичних наук, старший науковий працівник, доцент кафедри фармації та біології
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

12. РОЗРОБКА СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗУБНОГО ЕЛІКСИРУ
Аміна Сушко, здобувачка вищої освіти 5-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку та здоров’я
Науковий керівник – Роман Федін, кандидат фармацевтичних наук, старший науковий працівник, доцент кафедри фармації та біології
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

13. ВІТАМІН D, ЯКУ ДОЗУ ВВАЖАТИ ОПТИМАЛЬНОЮ?
Софія Чупровська, здобувачка вищої освіти 4-го курсу, спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”, факультету громадського розвитку та здоров'я
Науковий керівник – Софія Петрощук, асистент кафедри фармації та біології ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

14. ТОКСИКОЛОГІЯ ДМСО
Павло Раїнчак, здобувачка вищої освіти 3-го курсу, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», факультет громадського розвитку та здоров’я
Науковий керівник – Орест Демчук, кандидат фармацевтичних наук, старший науковий працівник, доцент кафедри фармації та біології
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru