EN   UA

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Завідувач, доцент, кандидат біологічних наук Грицина Мирослава Романівна 

Контакти:
Телефон 239-26-15
E-mail: pharm-biology@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru
 • Šalamon Ivan, Kryvtsova Maryna, Hrytsyna Miroslava. Ukrajina – výskyt rastlinných populácií druhu Rumančeka Kamilkového (Matricaria Reacutita L.) a ich chemotypová determinácia. [Ukraine – occurrence of German Chamomile (Matricari Recutita L.) and its chemotype determination]. In Ekologické štúdie : Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín. 2022. 13 (2), 14-21. ISSN 1338-2853.
 • Лісняк О. І., Цубанова Н. А., Застрижна М. Л. Сучасні рогляди на механізм дії метформіну. The 4 th International scientific and practical conference – Modern research in world sciences (July 10-12, 2022) SPC – Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022, 150-152.
 • Застрижна М. Л., Цубанова Н. А., Лісняк О. І. Сучасні підходи до терапії посттравматичного стресового розладу. The 4 th International scientific and practical conference – Modern research in world sciences (July 10-12, 2022) SPC – Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022, 147-149.
 • Цубанова Н. А., Застрижна М. Л. Антиоксидантна активність як основа фармакологічної дії рослинних лікарських засобів для нормалізації метаболічних порушень. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Фітофармакологія нирок, печінки та обміну речовин” (19-20 травня 2022 року) Х. НфаУ. 2022, 84-85.
 • Цубанова Н. А., Застрижна М. Л. Застосування трави Saponaria Officinalis L у медичній практиці. Матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю “Хімія природних сполук”, 27-28 жовтня 2022 р. Тернопіль. 2022, 74.
 • Скибіцька М.І., Грицина М.Р. Біологічні особливості Carlina cirsioides ex situ. PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 18 лютого 2022 р.). Київ. 2022. 2, 208-211.
 • O. Demkiv, N. Stasyuk, N. Grynchyshyn, Y. Kukhazh, K. Zubrytska, M. Kavetskyy, G. Gayda, М. Gonchar. Prussian blue nanocomposite coupled with carbon matrix as artificial peroxidase in glucose biosensor // All-Ukrainian Conference on Molecular and Cell Biology with international participation 15-17 червня 2022.
 • Федін Р.М. Опрацювання складу і технології лікувально-профілактичного зубного еліксиру. Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної наук.-практичної інтернет-конференції. м. Полтава, 23 липня 2022 р. Полтава. 2022, 41-42.
 • Бонецький О.О., Застрижна М.Л. Особливості здійснення витрат міського бюджету Львівської МТГ на охорону здоров’я в ковідний період. "Актуальні питання науки, освіти і суспільства в сучасних умовах" : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 грудня 2022 р.). Полтава. 2022, 33-34.
 • Скибіцька М.І., Андрейчук Р.Р., Грицина М.Р., Саламон І. Біологічні особливості Lavandula angustifolia Mill. в умовах Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка. Planta+. Наука, практика та освіта: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19 лютого 2021 р. Електрон. дані. Київ: ПАЛИВОДА А. В. 2021, 518-521.
 • К. Myhal N., Salyha Y., Petruk A., Vudmaska I. The use of inositol for poultry. Agrobioperspective: аbstracts of The 1st Ukrainian-Polish Scientific Forum, Lviv, Ukraine, 29–30 September 2021: The Animal Biology. 2021, 23(3), 81.
 •  Лісняк О. І., Федін Р. М., Кордис Б. Д., Застрижна М. Л., Семійон-Лучишин О.В. Мюнхен-Гарвардський-альянс як приклад оптимізації у медичній освіті. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути: зб.матеріалів доп. ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 29 січня 2021 р. Київ, 2021. 133-138.
 • Лісняк О. І., Федін Р. М., Кордис Б. Д., Застрижна М. Л., Семійон-Лучишин О. В. Можливість оптимізації медичної освіти шляхом комплексного застосування Мюнхенських моделей. The world of science and innovation: abstracts of VII International Scientific and Practical Conference., London, United Kingdom, 10-12 February 2021, 673-680.
 • Калитовська М. Б., Застрижна М. Л., Семійон-Луцишин О.В. Розторопша плямиста як потенційний ентеросорбент токсичних металів. The concept of modern pharmacy and medicine in Ukraine and EU countries: International scientific and practical conference, Yuli 9-10, 2021. Wloclawek: Baltija Publishing. 2021, 110–114.
 • Бонецький О. О., Желізняк Р. Й. Вплив коронавірусної кризи на основні фінансові показники виробників фармацевтичної продукції. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Глобальні виклики та пріоритети в часи коронавірусної кризи” (Київ, 14 травня 2021 р). Київ : Східноєвропейський центр наукових досліджень. 2021, 8-10.
 • Скибіцька М.І. Саламон І., Грицина М.Р. Ефірні олії шишкоягід Juniperus Communis L. Львівщини // PLANTA+. Досягнення та перспективи: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, присвяченої пам'яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) (Київ, 20–21 лютого 2020 р.). 2020, 133-136.
 • Петрощук С. Р., Ходорівська І. І. Фітохімічний склад материнки звичайної (Оriganum vulgare L.) . Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ. 2020, 466-467.
 •  Бонецький О.О., Кардашова Ю.А. Зміна інструментів готівкового обігу в Україні та їх вплив на підприємства «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту» : Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції. (Хмельницький, 26 листопада 2020 р.). Хмельницький. 2021, 12-15.
 • Бонецький О.О., Молчаницька С.С. Вплив діджиталізації на страхування операцій ЗЕД. Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів. 2020, 75-77.
 •  Hrytsyna M., Skybitska M., Salomon I. Morphological and anatomical features of leaves structure species of genus THYMUS L, introduced in Botanical Garden of Ivan Franko National University of Lviv : 4th International Scientific Conference: Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life (September 11-13, 2019, Nitra, Slovakia). Book of Abstracts. 2019, 172 – 173.
 •  Ivan Salamon, Myroslava Hrytsyna, Myroslava Kalytovska. Chemotyp of Ukrainian population origanum vulgare. The third international scientific congress of scientists of Europ: Premier Publishing s.r.o. Vienna 2019, 640 – 646
 •  Скибіцька М. І., Грицина М. Р. Біологічні особливості Salvia sclarea L. в умовах Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка ; Хімія природних сполук: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). Тернопіль: ТДМУ. 2019, 161 – 162.
 •  Саламон Іван, Грицина Мирослава. Ефіроолійні структури листка Origanum vulgare. Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІІ Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т. М. Ганича. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ». 2019, 244-247.
 • Цап М.М., Ковальчук І.І., Колещук О.І., Храбко М.І. Вплив наноаквахелатного розчину йоду цитрату на біохімічний профіль крові корів в перший період лактації. ХІІ український біохімічний конгрес Присвячений 165-й річниці від дня народження І.Я. Горбачевського 30 вересня – 4 жовтня 2019, м. Тернопіль. Медична та клінічна хімія. 2019, 21 (3), 327–328.
 • Vlislo V.V., Kovalchuk I.I., Koleshchuk O.I., Tsap M.M., Khrabko M.I. The intensity of protein exchange and the content of glucoproteins in the blood of cow under the condition of feeding iodine citrate in diferent doses. Біологія тварин. 2019, 21(2), 147.
 •  Fedoruk R.S., Vlizlo V.V., Kovalchuk I.I, Koleshchuk O.I., Khrabko M.I., Tsap M.M., Kaplunenko V.G., Denys G.G. Macro- and microelements of blood and its antioxidant activity in lacting cow under the action of iodine citrate. Біологія тварин. 2019, 21(2), 96.
 • Федін Р. М., Голейко М.В., Гордзієвська Н.А. Засіб у формі стоматологічної плівки з антимікробною, протизапальною, ранозагоювальною, ремінералізуючою активністю. Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів : Збірник наукових праць, випуск 3. – X.: Вид-во НФаУ. 2019, 230-232.
 • Vlizlo V., Hultyayeva O., Vudmaska I., Petruk A. Effect of dietary propylene glycol, vitamin E, methionine and carnitine separately and as complex supplement on performance of transition dairy cows // XIX Middle-European Buiatrics Congress. May 22-25, 2019, The Animal Biology, Lviv, Ukraine. — vol. 21. — no.2. — P. 146. ISSN 1681-0015 ISSN 2313-2191
 • Pakholkiv N., Vudmaska I., Petruk A., Nevostrueva І., Hudyma V., Holova N., Sachko R., Skorokhid А. Effect of chromium (III) on microbial biomass and hydrolytic activities in the bulls rumen. The Animal Biology. 2019, 21(2), 127.
 • Петрук А. П., Петрощук С. Р. Актуальні медико-біологічні проблеми безпеки туристичних подорожей. Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи" (Економічний університет - Варна, Республіка Болгарія, 19-20 вересня 2019 р.) Харків - Варна, 2019, 57-60.
 •  Чупровська С. В., Штогрин В. Т., Петрук А. П. Лікувальні мінеральні води як важливий рекреаційний ресурс Львівщини. Матер. "ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 вересня 2019 р.). Харків – Варна. 2019, С.73-75
 • Бонецький О.О., Кащишин В. М. Фактори погіршення платіжного балансу України у 2018 р. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 квітня 2019 р.) Львів. 2019, 231-234.
 • Бонецький О.О. Тенденції розвитку глобальної інфраструктури у 21 ст. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V міжнародної міжнар. наук.-практ. конф. (23–25 травня 2019 р. Львів, 2019, 276.
 • Hrytsyna M.R., Lubinets I.P. The vegetation of Bila Skelia and its state. XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”. Book of Abstracts. 2018, 31.
 • Грицина М.Р. Методи розрахунку рекреаційної ємності. Матер. міжнар наук.-практ. конференції «Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя», присвячена 20-й річниці створення Яворівського НПП. Львів. 2018, 266 - 272.
 •  Іван Саламон, Мирослава Грицина. Ефіроолійні види роду чебрець (Thymus l.) Львівщини // Матер. конференції: “Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині” (Львів, 29–30 листопада 2018 р.) : Тези доповідей / В.В. Стибель (відп. ред.). Львів. 2018, 104-105.
 •  Корекція метаболічних порушень екстрактом трави герані болотної у формі стоматологічної плівки за умов експериментального стоматиту / М.Ю. Хаврона, І.Л. Бензель, Р.М. Федін та ін.// Сучасні аспекти збереження здоров`я людини: збірник праць ХІ міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. (За ред. проф. Т.М. Ганича). Ужгород: «УжНУ». 2018, С.96-102.
 •  Грицина М.Р., Гудзь Н.І., Свиденко Л.В. Ідентифікація деяких видів роду Thymus L. за макроскопічними ознаками листка. Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць ХІ міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. / За ред. проф. Т.М. Ганича. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ». 2018, 208-212.
 •  Цап М.М., Колещук О.І., Ковальчук І.І. Імунний та антиоксидантний статус корів за згодовування їм цитрату нікелю. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України. 3–5 травня 2018 року, м. Чернігів. 2018, 95–96.
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru