EN   UA

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Завідувач, доцент, кандидат біологічних наук Грицина Мирослава Романівна 

Контакти:
Телефон 239-26-15
E-mail: pharm-biology@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1. Гринчишин Н.М., Демків О.М. Біологічна хімія: Методичні вказівки для підготовки та оформлення контрольних робіт / для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»/заочна форма навчання. Львів, 2022. 46 с.
2. Демчук О.Г. Аналітична хімія. Якісний аналіз. Метод. вказівки до лаб. занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОС «Магістр» – Львів: ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. 2022. – 110 с.
3. Федін Р.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи з аптечної технології ліків для студентів ІІІ курсу, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Частина 3. М`які лікарські засоби. ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. Львів, 2022. 53 с.
4. Федін Р.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи з промислової технології лікарських засобів для студентів 4 курсу, спеціальності «Фармація, промислова фармація» Частина 3. Стерильні і асептично виготовлені лікарські засоби. ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. Львів, 2022. 72 с.
5. Методичні рекомендації для написання контрольних робіт з дисципліни «Організація та економіка фармації» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» / Укладач Бонецький О.О. Львів: Видавництво ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, 2022. 14 с.
6. Методичні рекомендації для написання контрольних робіт з дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг» частина 1 «Фармацевтичний менеджмент» для здобувачів вищої освіти магістр спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» за освітньою програмою «Фармація, промислова фармація» / Укладач Бонецький О.О. Львів: Видавництво ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, 2022. 11 с.
7. Методичні рекомендації для написання контрольних робіт з дисципліни «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг», частина 2 «Фармацевтичний маркетинг» для здобувачів вищої освіти магістр спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» за освітньою програмою «Фармація, промислова фармація» / Укладач Бонецький О.О. Львів: Видавництво ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, 2022. 11 с.
8. Методичні рекомендації для виконання і захисту курсових робіт з фармакогнозії (для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація») / Укладач Грицина М.Р. Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2021. 56 с.
1. Грицина М.Р., Петрук А.П. Біологія з основами генетики. Ч. 2: навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОС «Магістр». Видання 2. Перероблене і доповнене. Львів: НУВМБТ імені С.З. Гжицького, 2021. 66 с.
2. Петрук А.П. Зоологія безхребетних та хордових. Частина 2: навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Львів: НУВМБТ імені С.З. Гжицького, 2021. 90 с.
3. Лісняк О.І., Ткачук Л.І., Застрижна М.Л., Ковальська М.Є., Клінічна фармація та фармацевтична опіка. Лікарська рецептура. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 226 <<Фармація, промислова фармація>>. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів, 2021. 80 с.
9. Методичні рекомендації з виробничої практики навчальної дисципліни «Організація та економіка фармації» для студентів ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» / Укладач Бонецький О.О. Львів: Видавництво ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, 2021. 23 с.
10. Лісняк О.І., Застрижна М.Л., Ткачук Л.І., Ковальська М.Є. Клінічна фармація та фармацевтична опіка. База тестів до ліцензійного іспиту КРОК 2: навч. посібник для студентів спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" ОС «Магістр». Львів: НУВМ БТ імені С.З. Гжицького, 2021. 83 с. 5. Біологічна хімія. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів ІІІ курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» /Демків О.М., Гринчишин Н.М. Львів, 2020. 220 с.
11. Бонецький О.О. Методичні рекомендації з виробничої практики навчальної дисципліни «Організація та економіка фармації» для студентів ОС «Магістр» денної та заочної форм навчання галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: Видавництво ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького, 2021. 23 с.
12. Грицина М.Р., Колещук О.І. Фармацевтична ботаніка. Частина ІІ. Систематика рослин. Навч.-метод. посібник. Львів, 2020. – 200 с.
13. Грицина М.Р. Самостійна робота з фармацевтичної ботаніки. Навчально-методичний посібник для студентів. – Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2020. 123 с.
14. Грицина М.Р., Колещук О.І. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з фармацевтичної ботаніки для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2020. 116 с.
15. Кобрин Л.О., Демчук О.Г. Фармацевтична хімія. Частина 1. Лікарські засоби неорганічної природи : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОС «Магістр». Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2020. 142 с.
16. Грицина М.Р., Колещук О.І. Фармакогнозія. Частина І. Навч.-метод. посібник. для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львів, 2020. 122 с.
1. Демчук О.Г., Кобрин Л.О. Токсикологічна і судова хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Львів. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького. 2020. 67 с.
17. Грицина М.Р., Петрук А.П., Біологія з основами генетики. Частина 2. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація» ОС «Магістр» Львів: ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, 2020. 82 с.
18. Грицина М.Р. Фармацевтична ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. Частина 1. Навчально-методичний посібник для підготовки магістрів спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”. Львів, 2020. 216 с.
19. Грицина М.Р., Колещук О.І. Фармацевтична ботаніка. Систематика рослин. Частина 2. Навчально-методичний посібник для підготовки магістрів спеціальності 226 “Фармація, промислова фармація”. Львів, 2020. 196 с.
20. Грицина М.Р., Колещук О.І. Фармакогнозія. Частина І. Навч.-метод. посібник. для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Львів, 2020. 122 с.
21. Калитовська М.Б. Загальна та неорганічна хімія. Загальна хімія. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Львів: ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького. 2020. –51 с.
22. Кобрин Л.О., Біла Є.Є. «Лабораторний практикум з органічної хімії» Ч.1. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів: ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. 2020. 174 с.
23. Кобрин Л.О., Демчук О.Г. «Фармацевтична хімія. Лікарські засоби неорганічної природи» Ч.1 Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація». Львів: ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького, 2020. 114 с.
24. Кобрин Л.О., Федін Р.М. Фізична та колоїдна хімія (Частина 1. Фізична хімія) Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького. Львів, 2020. 67 с.
25. Лісняк О.І., Застрижна М.Л. Фармакологія. Лікарська рецептура. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів, 2020. 36 c.
26. Лісняк О.І., Застрижна М. Л. Методичні вказівки для самостійної роботи з фармакології для студентів ІІІ курсу спеціальності 226 “Фармація. Промислова фармація” Частина 1. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів, 2020. 35 c.
27. Лісняк О.І., Застрижна М.Л., Ткачук Л.І., Ковальська М.Є. Клінічна фармація та фармацевтична опіка. Лікарська рецептура. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Львів, 2020. 36 c.
28. Федін Р.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи з аптечної технології ліків для студентів III курсу, спеціальності 226«Фармація, промислова фармація». Загальні правила виготовлення лікарських засобів в аптеці. Тверді лікарські засоби. Львів: ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького, 2020. 73 с.
29. Федін Р.М. Методичні рекомендації до виробничої практики з промислової технології лікарських засобів для студентів 4 курсу, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОС “Магістр. Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 2020. 29 с.
30. Федін Р.М. Методичні рекомендації до навчальної практики з аптечної технології ліків для студентів 3 курсу, спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 2020. 24 с.
31. Лесик Р.Б, Новікевич О.Т., Семенців Г.М. Методичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету стаціонарної та заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація». Експрес - аналіз багатокомпонентних лікарських форм. Львів, 2018. 84 с.
32. Лесик Р.Б., Семенців Г.М., Новікевич О.Т. Методичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету стаціонарної та заочної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація». Експрес -аналіз однокомпонентних лікарських форм. Львів, 2018. 40 с.
33. Вимоги до підготовки, написання та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття ОКР «магістр» (за заг. ред. Грицини М.Р.) Методичні рекомендації про підготовку та захист випускної кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 2020. 30 с.
34. Калитовська М. Б. Аналітична хімія. Якісний аналіз. Навчальнометодичний посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Львів: ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. 2019. 117 с.
35. Петрук А.П. Біологія з основами генетики. Курс лекцій. Частина І. Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2018. 98 с.
36. Петрук А.П., Грицина М.Р. Біологія з основами генетики. Навчально - методичний посібник. Частина 1. Львів: НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, 2018. 92 с.
37. Бура О.С., Бура В.О., Лісняк О.І., Годованець В.А., Карплюк І.В., Лень Р.О. Джерела здоров’я. Захворювання шлунково-кишкового тракту. Практичний посібник з традиційної та сучасної української народної медицини та фітотерапії (для лікарів і студентів медичних вищих навчальних закладів). Львів: 2016. 30 с.
38. Лісняк О.І. Джерела здоров’я. Серцево-судинні захворювання. Практичний навчальний посібник для студентів, лікарів і провізорів. Львів, ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016. - 30 с.
39. Лісняк О.І. Патологія шлунку та її фармакотерапія. Практичний навчальний посібник для студентів, лікарів і провізорів. Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016. 35 с.
40. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних, Т.Г. Калинюк, К.Ф. Ващенко, Р.М. Федін, І.С. Гриновець (всього 664 автори). - 3-тє вид., перероблене і доповнене. К.: «МОРІОН», 2016. 1952 с.: іл. 160 с.
41. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник у 4 томах // під редакцією Л.І. Петрух, І.М. Гековко, 2016. 600 с. (Участь в підготовці по розділу «фармакології» (Лісняк О.І.).

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru